Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż. Małgorzata Franus

Katedra Geotechniki
m.franus@pollub.pl
Liczba publikacji: 44
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(35)

1 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 183-194 [MNiSW: 6]
2 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, vol. 10, s. 83-90 [MNiSW: 9]
3 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 33-39 [MNiSW: 9]
4 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327 [MNiSW: 15]
5 The conversion technology of fly ash into zeolites / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2014, nr 6, vol. 16, s. 1217-1223 [MNiSW: 25]
6 The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014) / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 819-819 [MNiSW: 25]
7 Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 391-396
8 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Franus Małgorzata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 3, vol. 23, s. 461-471 [MNiSW: 15]
9 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
10 Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite / Markiv Taras, Sobol Khrystyna, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 16, s. 554-562 [MNiSW: 30]
11 Mechanical and physical properties of hydrophobized lightweight aggregate concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2016, nr 5, vol. 9 [MNiSW: 35]
12 Modification of lightweight aggregates’ microstructure by used motor oil addition / Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Lamorski Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Franus Wojciech // MATERIALS - 2016, nr 10, vol. 9, s. 1-12 [MNiSW: 35]
13 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 32-41
14 Praca wkładki "in-situ" w nawodnionym gruncie / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Franus Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 11, s. 75-78 [MNiSW: 7]
15 Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 83-90 [MNiSW: 3]
16 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review / Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Franus Wojciech // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2015, nr 3, vol. 24, s. 854-866 [MNiSW: 15]
17 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash / Gościańska Joanna, Ptaszkowska-Koniarz Magdalena, Frankowski Marcin, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Franus Wojciech // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 513, s. 72-81
18 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
19 Sorption Capacities of Natural and Synthetic Zeolites for Cu(II) Ions / Kyzioł-Komosińska Joanna, Rosik-Dulewska Czesława, Franus Małgorzata, Antoszczyszyn-Szpicka Patrycja, Czupioł Justyna, Krzyżewska Iwona // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2015, nr 3, vol. 24, s. 1111-1123 [MNiSW: 15]
20 Sorption of heavy metal ions from aqueous solution by glauconite / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2014, nr 3a, vol. 23, s. 825-839 [MNiSW: 15]
21 Synthesis and characterization of zeolites prepared from industrial fly ash / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2014, nr 9, vol. 186, s. 5721-5729 [MNiSW: 25]
22 Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech // FUEL - 2015, nr 147, s. 100-107 [MNiSW: 40]
23 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Latosinska Jolanta, Wójcik Rafał // BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO - 2011, nr 4, vol. 50, s. 193-200 [MNiSW: 20]
24 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure / Franus Wojciech, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Franus Małgorzata // MINERALS - 2017, nr 2, vol. 7 [MNiSW: 25]
25 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
26 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta, Wdowin Magdalena // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2016, nr 1, vol. 188, s. 1-13 [MNiSW: 25]
27 Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu / Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 5-14 [MNiSW: 2]
28 Właściwości fzykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 17-24 [MNiSW: 3]
29 Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 73-83 [MNiSW: 3]
30 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
31 Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 128-129 [MNiSW: 14]
32 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich / Kołodyńska Dorota, Gęca Małgorzata, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 1, vol. 96, s. 124-131 [MNiSW: 15]
33 Zeolite adsorbents of selected diesel types / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 6, s. 595-602
34 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications / Płaza Agata, Kołodyńska Dorota, Hałas Paulina, Gęca Małgorzata, Franus Małgorzata, Hubicki Zbigniew // ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY - 2017, nr 0, vol. 0, s. 1-11 [MNiSW: 15]
35 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies / Kołodyńska Dorota, Halas Paulina, Franus Małgorzata, Hubicki Zbigniew // JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - 2017, vol. 52, s. 187-196 [MNiSW: 35]

Monografie (2)

1 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich / Franus Małgorzata.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 171 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN; nr 132)

Referaty (5)

1 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate / Czerwiński Jacek, Franus Małgorzata, Panek Rafał // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-109
2 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent clinoptilolite after sorption of petroleum substances / Franus Małgorzata, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 71-72
3 Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 25-26
4 Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Wdowin Magdalena // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 252-252
5 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: CRETE 2014-4th International Conference: Industrial and Hazardous Waste Management, 2-5 September 2014, Chania, Crete, Greece- executive summaries - 2014, s. 513-514

Rozdzialy(2)

1 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne / Pietrzak Robert, Gościańska Joanna, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 853-856
2 Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekanych do spiekanych materiałów ceramicznych / Franus Małgorzata // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 91-106 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)