Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID F-2084-2010

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
l.pawlowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 83
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(25)

1 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger / Wasąg Henryk, Pawłowski Lucjan // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 2011, nr 59, s. 2678-2683
2 Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? / Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 7-13 [MNiSW: 15]
3 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape / Bielińska Elżbieta Jolanta, Futa Barbara, Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 2, vol. 9, s. 99-111 [MNiSW: 20]
4 Effect of biofuels on environment and sustainable development / Cao Yucheng, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2013, nr 4, vol. 20, s. 799-804 [MNiSW: 15]
5 Effect of mercury and lead on the total environment / Pawłowski Lucjan // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 37, s. 105-117 [MNiSW: 15]
6 Environmental monitoring in evaluation of sustainability / Pawłowski Lucjan // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 2011, vol. 58, s. 296-300
7 Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Gromiec Marek, Baran Stanisław // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 7, s. 254-258 [MNiSW: 11]
8 Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniuy gazu z łupków / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 12, vol. 94, s. 2236-2239 [MNiSW: 15]
9 How heavy metals affect sustainable development / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, vol. 13, s. 51-64 [MNiSW: 15]
10 Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopia / Pawłowski Lucjan // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 249-257 [MNiSW: 4]
11 Kontrowersje wokół biopaliw / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // AURA - 2014, nr 12, s. 8-10 [MNiSW: 2]
12 Lublin experience with coincineration of municipal solid wastes in cement industry / Cao Yucheng, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 132-145 [MNiSW: 15]
13 Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 2, vol. 24, s. 213-221 [MNiSW: 15]
14 Phosphorus recovery from biogas slurry by ultrasound/H2O2 digestion coupled with HFO/biochar adsorption process / He Xuemeng, Zhang Tao, Ren Hongqiang, Li Guoxue, Ding Lii, Pawłowski Lucjan // WASTE MANAGEMENT - 2017, vol. 60, s. 219-229 [MNiSW: 40]
15 Probabilistyczne i statystyczne modelowanie rozprzestrzeniania się w atmosferze szkodliwych zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych / Wójcik Waldemar, Adikanova Saltanat, Madiyarov Muratkan Nabenovich, Malgazhdarov Yerzhan Amangazinovich, Myrzagaliyeva Anar Bazarovna, Temirbekov Nurlan, Junisbekov M.Sh., Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2017, vol. 19, s. 795-808 [MNiSW: 15]
16 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, vol. 13, s. 333-345 [MNiSW: 15]
17 Sustainability and Global Role of Heavy Metals / Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2011, nr 1, vol. 6, s. 59-64 [MNiSW: 15]
18 Sustainability aspects of biofuel production / Pawłowski Lucjan, Cel Wojciech, Wójcik-Oliveira Katarzyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 155, s. 1-7
19 Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areas / Bielińska Elżbieta Jolanta, Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Jóźwiakowski Krzysztof, Futa Barbara, Bik-Małodzińska Marta, Mucha Zbigniew, Generowicz Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 127-139 [MNiSW: 20]
20 Traffic-related particle emissions and exposure on an urban road / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Pawłowski Lucjan, Guz Łukasz // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2018, nr 2, vol. 44, s. 83-93 [MNiSW: 15]
21 Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA - 2013, nr 2, s. 13-21
22 Where is the world heading? Social crisis created by promotion of biofuels and nowadays liberal capitalism / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 26-39 [MNiSW: 15]
23 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 19-37 [MNiSW: 15]
24 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // GOSPODARKA WODNA - 2013, nr 4, s. 133-136 [MNiSW: 5]
25 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich / Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2011, nr 1, vol. 6, s. 59-64 [MNiSW: 15]

Monografie (2)

1 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan.- Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
2 Environmental engineering V / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 325 s. [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (44)

1 Method for producing fuel from sewage sludge [EP 2333033] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // Espacenet - 2011, [MNiSW: 25]
2 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
3 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej [Zgłoszenie nr (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
4 Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2000-2000 [MNiSW: 25]
5 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej [patent nr 217387] / Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1690-1690 [MNiSW: 25]
6 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej / Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 5 (996), s. 17-18 [MNiSW: 2]
7 Sposób modyfi kacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki [ Nr zgłoszenia 398955] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 30-30 [MNiSW: 2]
8 Sposób modyfi kacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej / Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 25-25 [MNiSW: 2]
9 Sposób modyfikacji asfaltu / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 16 (1007), s. 14-14 [MNiSW: 2]
10 Sposób modyfikacji asfaltu [Patent (11) 218050 (21) 393756] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2584-2584 [MNiSW: 25]
11 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Matynia Tomasz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 6, s. 23-23 [MNiSW: 2]
12 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 223463 (21) 400627] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tomasz, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2786-2786 [MNiSW: 30]
13 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 224456 (21) 398499] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3379-3379 [MNiSW: 30]
14 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
15 Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków [patent nr 216075] / Widomski Marcin, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 261-261 [MNiSW: 25]
16 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją / Pawłowski Lucjan, Czernaś Krzysztof, Goral Roman, Góźdz Jerzy, Jóźwiakowski Krzysztof, Kotulska Małgorzata, Mazur Andrzej, Podstawka Sebastian, Szymański Kazimierz, Zięba Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 25-25 [MNiSW: 2]
17 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją [Patent nr (11) 224700 (21) 391798] / Czerniaś Krzysztof, Jóźwiakowski Krzysztof, Mazur Andrzej, Goral Roman, Pawłowski Lucjan, Szymański Kazimierz, Kotulska Małgorzata, Zięba Jerzy, Podstawka Sebastian, Góźdz Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
18 Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 1, s. 14-14 [MNiSW: 25]
19 Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 8 (973), s. 14-14 [MNiSW: 2]
20 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 413594] / Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 7-8
21 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
22 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
23 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Zgłoszenie nr (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Bik-Małodzińska Marta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 22-22
24 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 18-18 [MNiSW: 2]
25 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Patent (11) 222146 (21) 398541 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1902-1902 [MNiSW: 30]
26 Sposób wytwarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych / Pawłowski Lucjan, Tietiurka Włodzimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1671-1671 [MNiSW: 25]
27 Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym [ Nr zgłoszenia 398954] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 29-30 [MNiSW: 2]
28 Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru / Pawłowski Lucjan, Tietiurka Włodzimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1671-1671 [MNiSW: 25]
29 Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka, Poleszak Andrzej, Duklewski Wiesław, Jaśkowski Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 15-15 [MNiSW: 2]
30 Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 10, s. 2187-2187 [MNiSW: 25]
31 Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415911] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
32 Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415910] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
33 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
34 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 17-17
35 Sposób wytwarzania sztucznej gleby [Zgłoszenie nr (21) 407533 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 21-21 [MNiSW: 2]
36 Sposób zabezpieczania poboczy dróg [Nr zgłoszenia 400796] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 7, s. 30-30 [MNiSW: 2]
37 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
38 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]
39 Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich [Zgłoszenie nr (21) 407532 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 17-18 [MNiSW: 2]
40 Urządzenie do klimatyzacji / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 41-41 [MNiSW: 2]
41 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 526-526 [MNiSW: 25]
42 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 10, s. 2401-2401 [MNiSW: 25]
43 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2709-2709 [MNiSW: 25]
44 Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu [ patent nr 214037 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1427-1427 [MNiSW: 25]

Referaty (5)

1 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. / Wasąg Henryk, Pawłowski Lucjan // W: 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes - 2011
2 Filters with fibrous ion exchangers for air treatment / Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk, Soldatov Vladimir // W: 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes - 2011
3 Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony / Pawłowski Lucjan // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
4 Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Lucjan // W: II Konferencja "Monitoring i Analiza Wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym",3-5.04.2011,Toruń - 2011
5 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Lucjan // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011

Rozdzialy(7)

1 Biofuels and the environment / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 57-62
2 Naukometryczna charakterystyka poziomu badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie inżynieria środowiska / Pawłowski Lucjan // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 5-22 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
3 Problems with energy supply / Cao Z., Pawłowski Lucjan, Duda Aneta // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 79-86
4 Status and trends of PV agriculture in China / Zhao M., Xu P., Duan X., Cao Z., Pawłowski Lucjan // W: Advances in renewable energy research; Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 45-56
5 Strategia zabezpieczenia potrzeb surowcowych Polski - odnawialne źródła energii / Gawlik Lidia, Mokrzycki E., Pawłowski Lucjan // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 61-77 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
6 Strategy for the security of energy resources in Poland - renewable energy sources / Gawlik Lidia, Mokrzycki E., Pawłowski Lucjan // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 1-11 [MNiSW: 10]
7 Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // W: Czy kryzys światowych zasobów?; [Red:] Galwas Bogdan, Wyżnikiewicz Bohdan - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polska Akademia Nauk, 2014, s. 241-247