Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-9929-1626

dr hab. inż., prof. PL Dariusz Kowalski

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
d.kowalski@pollub.pl
Liczba publikacji: 165
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(54)

1 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2014, nr 10, vol. 355, s. 61-65 [MNiSW: 6]
2 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // INSTAL - 2016, nr 1, s. 40-43 [MNiSW: 7]
3 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 9, s. 65-68 [MNiSW: 7]
4 Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Miszta-Kruk Katarzyna, Wronowski N. // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2017, nr 9, s. 355-359 [MNiSW: 11]
5 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // OCHRONA SRODOWISKA - 2012, nr 3, vol. 34, s. 33-37 [MNiSW: 10]
6 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 37, s. 13-17 [MNiSW: 15]
7 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową / Łebkowska Maria, Pajor Elżbieta, Rutkowska-Narożniak Anna, Kwietniewski Marian, Wąsowski Jacek, Kowalski Dariusz // OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 33, s. 9-13 [MNiSW: 15]
8 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej / Hołota Ewa, Kowalska Beata, Dyś Kamil, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2016, nr 6, s. 51-54 [MNiSW: 7]
9 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Chudzicki Jarosław // OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 4, vol. 33, s. 41-45 [MNiSW: 15]
10 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową / Wąsowski Jacek, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Zawilska Małgorzata // OCHRONA SRODOWISKA - 2012, nr 1, vol. 34, s. 53-58 [MNiSW: 10]
11 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej / Hołota Ewa, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2013, nr 9, s. 61-64 [MNiSW: 6]
12 Failure of water supply networks in selected Polish towns based on the field reliability tests / Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // ENGINEERING FAILURE ANALYSIS - 2013, vol. 35, s. 736-742 [MNiSW: 30]
13 Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna // JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT - 2013, nr 2, vol. 6, s. 1-8
14 Inkasent kontra bramki / Kulisz D., Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Chudzicki Jarosław // OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA - 2013, nr 2, s. 13-15
15 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2017, nr 7-8, s. 57-60 [MNiSW: 7]
16 Kanalizatsiya malykh naselenykh punktiv / Hirol Mykola, Procenko S. B., Kravchenko V.S., Matsneva T.S., Yakymchuk B.N. , Koval'chuk A.V., Kowalski Dariusz, Lahud H. , Hirol A. M. // VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV - 2015, nr 10, s. [brak stron]-[brak stron]
17 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych / Choma Artur, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 134-145 [MNiSW: 15]
18 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 5, s. 175-177 [MNiSW: 11]
19 Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Wróbel Katarzyna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 4, s. 171-175 [MNiSW: 6]
20 Materiały polimerowe w instalacjach wodociągowych i ich wpływ na jakość dostarczanej wody / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 73-75 [MNiSW: 6]
21 Methods of routing and sizing of water supply networks / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
22 Metoda lokalizacji punktów pomiaru jakości wody w systemie monitoringu sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 3, vol. 35, s. 45-48 [MNiSW: 10]
23 Model studies of a water outflow from an underground pipeline upon its failure / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 37, s. 13-17 [MNiSW: 15]
24 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT - 2012, vol. 122, s. 49-60
25 Monitoring of water distribution system effectiveness using fractal geometry / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES - 2015, nr 1, vol. 63, s. 155-161 [MNiSW: 20]
26 Neobhodimyj element kačestva žizni / Kowalski Dariusz, Łagód Grzegorz, Hirol Mykola, Âkimčuk B, Bernackij N., Girol Anna, Kravčenko V. S., Procenko S. B. // VODA MAGAZINE - 2014, vol. 11, s. 22-28
27 Nowa metoda badania szczelności wkładek "in-situ" / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2015, nr 12, s. 83-87 [MNiSW: 7]
28 Numerical investigations of water outflow after the water pipe breakage / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 416-427 [MNiSW: 15]
29 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Nowak Magda // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 10, s. 439-442 [MNiSW: 6]
30 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kuzioła Elżbieta, Poleszak Monika // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2017, nr 6, s. 246-248 [MNiSW: 11]
31 Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne. / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna, Wąsowski Jacek // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2011, nr 2, s. 42-46 [MNiSW: 6]
32 One or more water demand patterns? - Calibration of the selected water network model / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
33 Organic compounds migrating from plastic pipes into water / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Rożej Agnieszka // JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA - 2011, nr 3, vol. 60, s. 137-146 [MNiSW: 25]
34 Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości / Pasternak Dorota, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // WODOCIĄGI - KANALIZACJA - 2016, nr 6, s. 44-47
35 Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 6, s. 206-209 [MNiSW: 11]
36 Problem wtórnego zanieczyszczenia wody w wybranym wodociągu wiejskim / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2016, nr 7-8, s. 58-61 [MNiSW: 7]
37 Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Wąsowski Jacek, Chudzicki Jarosław, Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 3, s. 117-121 [MNiSW: 6]
38 Propozycja metody trasowania przewodów wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2016, nr 5, s. 44-47 [MNiSW: 7]
39 Propozycja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego / Kowalski Dariusz, Choma Artur // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2016, nr 4, s. 138-141 [MNiSW: 11]
40 Propozycja metodyki oceny prawidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 5, s. 212-217 [MNiSW: 6]
41 Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu. Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym / Gazda Lucjan, Jaroszyński Filip, Kowalski Dariusz, Prucnal Dariusz // ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - 2012, vol. 4, s. 277-296 [MNiSW: 3]
42 Structure and microbial diversity of biofilms on different pipe materials of a model drinking water distribution systems / Rożej Agnieszka, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY - 2015, nr 1, vol. 31, s. 37-47 [MNiSW: 20]
43 Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych / Bugała Robert , Borowczyk-Zalewska Magdalena, Derda Marcin, Duda Roman, Duma-Michalik Małgorzata, Frysztak Piotr, Gołębiewski Adam, Janowska Anna, Kowalski Dariusz, Nowak Maciej, Podbielska Gabriela, Szepietowski Eugeniusz, Żurek Lucyna // ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" - 2017, s. 5-26
44 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]
45 Water quality correction within water distribution system / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hołota Ewa, Choma Artur // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 3, vol. 22, s. 401-410 [MNiSW: 15]
46 Woda stojąca. Ocena czasu zatrzymania wody w wybranych systemach wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // KIERUNEK WOD-KAN - 2015, nr 4, s. 57-62
47 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 185-200 [MNiSW: 9]
48 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Mikołajuk Paulina // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 167-183 [MNiSW: 9]
49 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) / Rożej Agnieszka, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 375-379 [MNiSW: 6]
50 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chudzicki Jarosław, Miszta-Kruk Katarzyna, Musz-Pomorska Anna, Mierzwa A., Zygmuntowicz Anna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 6, s. 217-222 [MNiSW: 11]
51 Zawór na uderzenie / Choma Artur, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // POMPY, POMPOWNIE - 2017, nr 1, s. 46-50
52 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich / Kwietniewski Marian, Chudzicki Jarosław, Miszta-Kruk Katarzyna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna, Mierzwa A // INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA - 2012, nr 6, s. 78-80
53 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 369-374 [MNiSW: 6]
54 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // KIERUNEK WOD-KAN - 2016, nr 1, s. 42-44

Monografie (4)

1 Modeling of water flow and pollutants transport in porous media : with exemplary calculations in FEFLOW / Widomski Marcin, Kowalski Dariusz, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 108 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Modelling of hydraulics and pollutants transport in sewer systems : with exemplary calculations in SWMM / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Łagód Grzegorz, Widomski Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 131 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji / Kowalski Dariusz.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska, 2011, 209 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 88)
4 Proektuvannâ sistem vodovìdvedennâ, očišennâ ta utilìzacìï stìčnih vod v malih naselenih punktah ta sìl´s´kìj mìscevostì / Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Kowalski Dariusz, Procenko S. B.[Red:] Hirol Mykola, Procenko S. B..- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2013, 73 s.

Projekty wynalazcze (33)

1 Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych [ Zgłoszenie nr (21) 420960] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Anasiewicz Kamil, Anasiewicz Waldemar // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 36-37
2 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
3 Kanałowa klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425718] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
4 Klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425715] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
5 Klapa zwrotna studzienki [Zgłoszenie nr (21) 425717] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
6 Nižnâ zyrno-rozpodil'ča sistema filtriv z plavaûcim fil'tryûcim šarom [Patent ukraiński 113614] / Girolʹ A.M. , Girol Anna, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Jakimcuk Bogdan // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2017, [MNiSW: 15]
7 Nożowa opaska do nawiercania [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69030]] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
8 Nożowa opaska do nawiercania [Zgłoszenie wzoru użytkowego (21) 123879] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 33-34
9 Sistema kanalizaciï [Patent ukraiński nr 112380] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
10 Sposib kondiciûvannâ vodi v vodopovidnij mereži [Patent ukraiński nr 112539] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
11 Sposib poperedn'ogo biologicnogo ocišennâ stičnih vod v napirnh truboprovodah nasosnoï ostanciï [Patent nr 113616] / Girol Anna, Girolʹ A.M. , Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Jakimcuk Bogdan // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2017,
12 Sposib regulûvannâ švidkosti ruhu vodi v napirinn truboprovadoh nassnoï stanciï [Patent ukraiński nr 113615] / Girolʹ A.M. , Girol Anna, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2017,
13 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [ Nr zgłoszenia 395698] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 32-32 [MNiSW: 2]
14 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [Patent nr (11) 216560 (21) 395698] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 835-835 [MNiSW: 25]
15 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [ Nr zgłoszenia 395697] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 39-41 [MNiSW: 2]
16 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [Patent nr (11) 216580 (21) 395697] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 836-836 [MNiSW: 25]
17 Sposób i układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402370] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 35-35 [MNiSW: 2]
18 Sposób i urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego w przewodach sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402369] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 34-34 [MNiSW: 2]
19 Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 35-35 [MNiSW: 2]
20 Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych [patent nr 216076] / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 265-265 [MNiSW: 25]
21 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Czajka Sławomir , Mierzwa Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 27-27 [MNiSW: 2]
22 Studzienka kanalizacyjna [Patent nr (11) 229311 (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2316-2316 [MNiSW: 30]
23 Studzienka kanalizacyjna [Zgłoszenie nr (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 17-17
24 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
25 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
26 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103966] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
27 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103970] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
28 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
29 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 36-37
30 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 27-27
31 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 257-257 [MNiSW: 30]
32 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
33 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 37-37

Referaty (26)

1 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Problemy w Eksploatacji Przepompowni Ścieków: szkolenie, 11-12 luty 2016, Wolbórz - 2016, s. 7-12
2 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna " Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody", 26-28 czerwiec [czerwca] 2013, Szczyrk : [program konferencji] - 2013
3 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 44-44
4 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 29-30
5 The assesment of the degree of water source diversification as a part of the system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kuzioła Elżbieta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 21-22
6 Automatyczna budowa modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: GIS Modelowanie i Monitoring w Zarządzaniu Systemami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi : streszczenia referatów - 2017, s. 19-20
7 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz, Girol Anna // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
8 Calibration of the numerical model of the selected water supply zone taking into account the degree of differentation in water demand patterns / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Hołota Ewa, Iwanek Małgorzata, Surdacka M. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 20-21
9 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 65-68
10 Energy recovery from water distribution system / Choma Artur, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014
11 Experimental investigations of zones of leakage from damaged water network pipes / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Urban Water 2014 - 2nd International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27 - 29 May 2014, The Algarve, Portugal - 2014
12 Fractal classification of water supply networks / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: 11th International Conference on Computing and Control for the Water Industry:"Urban Water Management - Challenges and Opportunities", 5 - 7 September 2011, University of Exeter,United Kingdom. Vol. 3 - 2011, s. 931-936
13 Implementation of integrated management system at municipal company of water supply and sewerage system in Puławy. / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mierzwa A., Poleszak Z. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 59-59
14 Kanalizaciâ malyh naselennyh punktov / Hirol Mykola, Procenko S. B., Kowalski Dariusz, Girol Anna, Łagód Grzegorz, Kravčenko V. S., Macneva T. S., Âkimčuk B, Kovalʹčuk A. V. // W: Meždunarodnaâ Konferenciâ „Vodosnabženie i Vodootvedenie Naselennyh Mest”, 4-5 Iûnâ 2014, Moskva - 2014
15 Ocena celowości budowy dodatkowego zbiornika wodociągowego z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego w programie epanet 2.0. / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Wróbel Katarzyna, Wesołowski Ł. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 58-59
16 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kuzioła Elżbieta, Poleszak Monika // W: I Ogólnopolska Konferencja "Młodzi dla Inżynierii Środowiska", 8-9.06.2017, Warszawa, Polska - 2017
17 Ochyshchennya vody z zastosuvannyam reahentiv, yaki volodiyut' mahnitnymy vlastyvostyamy / Hirol Mykola, Bernats'kyy M.V., Hirol A. M., Kowalski Dariusz, Yakymchuk B.N. // W: 7 Mizhnarodnoyi Naukovo-Tekhnichnoyi Konferentsiyi „Suchasni Problemy Tekhnolohiyi Neorhanichnykh Rechovyn Ta Resursozberezhennya”, 30.09-02.10.2015, Dnipropetrovs'k, Ukraina - 2015, s. 143-143
18 Problemy energochłonności instalacji wewnętrznych na Ukrainie / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Kizeev M., Girol Anna // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 153-161
19 Proposal of anti water hammer plant for centrifugal pumps / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 9-10
20 Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests / Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // W: ICEFA V - Fifth International Conference on Engineering Failure Analysis, 1-4 July 2012,The Hague, The Netherlands - 2012
21 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 28-29
22 Water quality correction in water distribution systems / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Hołota Ewa // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 57-58
23 Wielowariantowa koncepcja poprawy warunków hydraulicznych pracy gminnej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Bartkiewicz Łukasz // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 31-32
24 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym - studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
25 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) / Rożej Agnieszka, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 53-65
26 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 43-52

Rozdzialy(48)

1 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Sygacz - Adamska J. // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2; [Red:] Dymaczewski Zbysław, Jeż - Walkowiak Joanna - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolsk, 2012, s. 77-92
2 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol - Gliwice: Insytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2014, s. 220-208
3 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 313-322
4 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Poliehnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 281-289
5 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Wdowiak Artur // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2013, s. 401-412
6 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Politechnika Śląska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2012, s. 35-50
7 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake / Kowalski Dariusz, Choma Artur // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - NUVGP, 2015, s. 39-39
8 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 272-280 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin / Kuzioła Elżbieta, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Current issues in water treatment and water distribution; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 185-196
10 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : ISPEM 2018 : Advances in Intelligent Systems and Computing; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Springer Verlag, 2019, s. 56-65
11 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
12 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kuzioła E., Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 75-83 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 389-400
14 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C / Rożej Agnieszka, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2015, s. 63-73
15 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Józefosław k. Warszawy: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" sp. z o.o., 2013, s. 79-89
16 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Walkowiak Waldemar // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2015, s. 95-103
17 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. / Hołota Ewa, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 357-366
18 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
19 Chysel'ni doslidzhennya koefitsiyentu oporu tertya po dovzhyni polimernykh trub / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hirol A. M., Kravchenko V.S., Boychuk S. // W: ETEVK-2015. Mizhnarodnyy konhres i tehnicna vistavka: zbirka dopovidey ; [B.m.]: [B.w.], 2015, s. 299-306
20 The concept of using energy generated by water flowing in pipes to power devices monitoring the water supply network / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Rak Janusz // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 75-82 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
21 Experimental investigations of zones of leakage from damaged water network pipes / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hawryluk E., Kondraciuk K. // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 257-268 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 139)
22 Influence of chlorinated water on mechanical properties of polyethylene and polyvinyl chloride pipes / Kowalska Beata, Klepka Tomasz, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 63-74 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
23 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 337-348
24 Koncepcja budowy centralnej dyspozytorni ruchu w MPWiK w Puławach / Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Chudzicki Jarosław, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 92-105
25 Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Sysa Ewa // W: GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi; [Red:] Kłoss-Trębaczkiewicz Halina, Malesińska Agnieszka - Warszawa: Wydawnictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013, s. 67-85 .- (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji; nr 12)
26 Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Chudzicki Jarosław // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Józefosław: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" sp. z o.o., 2013, s. 35-44
27 Metody trasowania i wymiarowania sieci wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 389-402
28 Metodyka doboru systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb przedsiębiorstw wodociągowych / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Iżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2014, s. 142-155
29 Metodyka lokalizowania punktów pomiaru ciśnienia w celu identyfikacji zdarzeń niepożądanych w monitorowanej sieci. / Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna // W: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców; [Red:] Rak Janusz Ryszard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 135-151
30 Modeling of water flow through 90 degree elbow installed on PEX-AL-PEX water supply pipeline / Widomski Marcin, Zbiciak P., Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechniika Lubelska, 2016, s. 221-229
31 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // W: Urban Water; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Ashurst Lodge, UK: WIT Press, 2012, s. 49-62
32 Modelowanie jakości wody z wykorzystaniem programu AQUIS, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hirol Mykola, Hołota Ewa // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 235-246 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
33 Niezawodność sieci wodociągowych / Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Tchórzewska- Cieślak Barbara, Bajer Jarosław , Iwanejko Ryszarda , Miszta-Kruk Katarzyna, Studziński Andrzej , Boryczko Krzysztof , Piegdoń Izabela // W: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców; [Red:] Rak Janusz Ryszard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 38-61
34 Ocena awaryjności PsDyW z wykorzystaniem bazy danych typu GIS / Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // W: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców; [Red:] Rak Janusz Ryszard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 67-73
35 Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2; [Red:] Dymaczewski Zbysław, Jeż - Walkowiak Joanna - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012, s. 67-76
36 Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowej / Musz-Pomorska Anna, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol 2; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar, Pieczykolan Barbara, Barbusiński Krzysztof - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 345-354
37 Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol 2; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar, Pieczykolan Barbara, Barbusiński Krzysztof - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 317-326
38 Potential problems with the calibration process of water supply hydraulic models / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Mierzwa A. // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - Rìvne: NUVGP, 2015, s. 43-44
39 Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości / Pasternak Dorota, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Iżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2016, s. 262-272
40 A proposal for the application of fractal geometry in describing the geometrical structures of water supply networks / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 75-87 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
41 Proposition of fractal dimension application for the estimation of certainty of water delivery / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 15-25 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
42 Propozycja metody trasowania przewodów wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 177-188
43 Secondary water contamination in selected rural supply network / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Current issues in water treatment and water distribution; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 161-172
44 Simulation of chlorine concentration changes in a real water supply network using epanet 2.0 and watergems software packages / Kowalska Beata, Hołota Ewa, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 39-48 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
45 Tests on a polyvinyl chloride pipe from an existing water distribution system / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 3-14 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
46 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 95-106
47 Wybrane problemy hydrauliczne związane z łączeniem wodociągów lokalnych w grupowy / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2015, s. 291-302
48 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami; Warszawa: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2014, .- (Studia z Zakresu Inżynierii; nr 85)