Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5469-2013
ORCID 0000-0002-2445-9890

dr inż. Magdalena Lebiocka

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Co-digestion of intermediate landfill leachate and sewage sludge as a method of leachate utilization / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena // BIORESOURCE TECHNOLOGY - 2011, nr 3, vol. 102, s. 2563-2571 [MNiSW: 45]
2 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in the aspect of heavy metals content / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Depta Marcin // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 555-566 [MNiSW: 15]
3 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scales / Lebiocka Magdalena, Piotrowicz Adam // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2012, nr 4, vol. 38, s. 157-162 [MNiSW: 15]
4 Effect of bioaugmentation on biogas yields and kinetics in anaerobic digestion of sewage sludge / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH - 2018, nr 8, vol. 15 [MNiSW: 25]
5 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater / Montusiewicz Agnieszka, Pasieczna-Patkowska S., Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra, Szymańska-Chargot M. // CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - 2017, vol. 313, s. 946-956 [MNiSW: 45]
6 Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluent / Lebiocka Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 466-478 [MNiSW: 15]
7 Microbial removal of selected volatile organic compounds from the model landfill gas / Zdeb Magdalena, Lebiocka Magdalena // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 2, vol. 23, s. 215-228 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (2)

1 Sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej - rodzaj Lemna [Zgłoszenie nr (21) 424218] / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Lebiocka Magdalena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 7-7
2 Sposób wstępnej obróbki ziół i odpadów zielarskich [Zgłoszenie nr (21) 424217] / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 7-7

Referaty (5)

1 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 31-32
2 Influence of algae biomass co-digestion with sewage sludge on biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 24-25
3 Mature landfill leachate as a medium for hydrodynamic cavitation of brewery spent grain / Lebiocka Magdalena // W: 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability, 16-19.09.2018, Sitges, Hiszpania. - 2018
4 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies / Pawłowska Małgorzata, Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6
5 Variability of heavy metal concentrations in the co-digestion process of sewage sludge and landfill leachate / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6

Rozdzialy(3)

1 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 499-505 [MNiSW: 10]
2 Influence of milling on the effects of co - digestion of brewery spent grain and sewage sludge / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 94-101 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Variability of nutrients in co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 225-230 [MNiSW: 10]