Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5462-2013
ORCID 0000-0003-4849-3070

Dr hab. inż., prof. PL Agnieszka Montusiewicz

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
a.montusiewicz@pollub.pl
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate / Bis Marta, Montusiewicz Agnieszka, Ozonek Janusz, Pasieczna-Patkowska S. // ULTRASONICS SONOCHEMISTRY - 2015, nr 26, s. 378-387 [MNiSW: 45]
2 Co-digestion of intermediate landfill leachate and sewage sludge as a method of leachate utilization / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena // BIORESOURCE TECHNOLOGY - 2011, nr 3, vol. 102, s. 2563-2571 [MNiSW: 45]
3 Co-digestion of sewage sludge and mature landfill leachate in pre-bioaugmented system. / Montusiewicz Agnieszka // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2014, nr 4, vol. 15, s. 98-104 [MNiSW: 7]
4 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in the aspect of heavy metals content / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Depta Marcin // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 555-566 [MNiSW: 15]
5 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Montusiewicz Agnieszka // WATER - 2018, nr 5, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
6 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater / Montusiewicz Agnieszka, Pasieczna-Patkowska S., Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra, Szymańska-Chargot M. // CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - 2017, vol. 313, s. 946-956 [MNiSW: 45]
7 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Pasieczna-Patkowska S., Majerek Dariusz // WASTE MANAGEMENT - 2018, vol. 76, s. 652-662 [MNiSW: 40]
8 Measurement of activated sludge particle diamenters using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2012, nr 4, vol. 19, s. 597-608 [MNiSW: 15]
9 Methods applied for measurement and visualization of changes in biodiversity / Łagód Grzegorz, Chomczyńska Mariola, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek, Stransky David // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 4, vol. 21, s. 593-604 [MNiSW: 15]
10 Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. / Chomczyńska Mariola, Łagód Grzegorz, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 29-34 [MNiSW: 5]
11 Metody frakcjonowania substratu dla modelu ADM1 / Żak Agnieszka, Montusiewicz Agnieszka, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 2, vol. 8, s. 651-657 [MNiSW: 6]
12 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 475-479 [MNiSW: 5]
13 Wpływ bioaugmentacji na uwalnianie biogenów w procesie beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych / Montusiewicz Agnieszka // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 296-277 [MNiSW: 9]

Monografie (1)

1 Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji / Montusiewicz Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 133 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska )

Projekty wynalazcze (3)

1 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 18-18 [MNiSW: 2]
2 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Patent (11) 222146 (21) 398541 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1902-1902 [MNiSW: 30]
3 Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka, Poleszak Andrzej, Duklewski Wiesław, Jaśkowski Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 15-15 [MNiSW: 2]

Referaty (4)

1 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 31-32
2 Influence of algae biomass co-digestion with sewage sludge on biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 24-25
3 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies / Pawłowska Małgorzata, Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6
4 Variability of heavy metal concentrations in the co-digestion process of sewage sludge and landfill leachate / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6

Rozdzialy(3)

1 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 499-505 [MNiSW: 10]
2 Pretreatments to enhance the digestibility of recalcitrant waste - current trends / Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 63-78
3 Variability of nutrients in co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 225-230 [MNiSW: 10]