Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-2649-2017

Dr hab., prof PL Artur Pawłowski

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
a.pawlowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 87
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(37)

1 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
2 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
3 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 39, s. 153-161 [MNiSW: 15]
4 Catalytic pyrolysis of rice straw and product analysis / Song Chengfang, Pawłowski Artur, Ji Jianbing, Shan Shengdao, Cao Yucheng // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 40, s. 35-43 [MNiSW: 15]
5 Criteria for sustainable disposal of sewage sludge / Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
6 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1490-1498 [MNiSW: 20]
7 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 38, s. 77-87 [MNiSW: 15]
8 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 69, s. 783-788 [MNiSW: 20]
9 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China / Fang Ci, Zhang Tao, Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Jiang Rongfeng, Wang Qiming // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 195-207 [MNiSW: 15]
10 Evaluation of the influence of composts made of sewage sludge, ash from power plant, and sawdust on floristic composition of plant communities in the plot experiment / Wójcikowska-Kapusta Anna, Urban Danuta, Baran Stanisław, Bik-Małodzińska Marta, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur, Czechowska-Kosacka Aneta // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 43, s. 129-141 [MNiSW: 15]
11 Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Gromiec Marek, Baran Stanisław // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 7, s. 254-258 [MNiSW: 11]
12 Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniuy gazu z łupków / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 12, vol. 94, s. 2236-2239 [MNiSW: 15]
13 How to teach on sustainable development issue? / Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 133-133 [MNiSW: 15]
14 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 722-732 [MNiSW: 15]
15 Kontrowersje wokół biopaliw / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // AURA - 2014, nr 12, s. 8-10 [MNiSW: 2]
16 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 649-654 [MNiSW: 5]
17 Life cycle assessment of two emerging sewage sludge-to-energy systems: Evaluating energy and greenhouse gas emissions implications / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // BIORESOURCE TECHNOLOGY - 2013, vol. 127, s. 81-91 [MNiSW: 45]
18 Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 2, vol. 24, s. 213-221 [MNiSW: 15]
19 Perspektywy rozwoju turystyki na Roztoczu Ukraińskim / Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA - 2011, vol. 12, s. 225-236
20 Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 557-564 [MNiSW: 5]
21 Potential influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching tests results and groundwater composition / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1409-1419 [MNiSW: 20]
22 Reclamation of drill cuttings landfill / Żukowska Grażyna, Baran Stanisław, Pawłowski Artur, Myszura Magdalena, Wójcikowska-Kapusta Anna, Wesolowska Sylwia, Pawłowska Małgorzata // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 988-1006 [MNiSW: 15]
23 The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems / Pawłowski Artur, Cao Yucheng // GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT - 2014, nr 4, vol. 30, s. 5-20 [MNiSW: 15]
24 Sewage sludge-to-energy approaches based on anaerobic digestion and pyrolysis: Brief overview and energy efficiency assessment / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS - 2012, nr 3, vol. 16, s. 1657-1665 [MNiSW: 45]
25 Short-term influence of drilling fluid on ciliates from Activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Danko Y., Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 1, vol. 46, s. 193-200 [MNiSW: 30]
26 Short-term influence of two types of drilling fluids on wastewater treatment rate and eukaryotic organisms of activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Danko Y., Kuzmina Tatyana, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 4, vol. 46, s. 714-721 [MNiSW: 30]
27 Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland) / Smal Halina, Ligęza Sławomir, Wójcikowska-Kapusta Anna, Baran Stanisław, Urban Danuta, Obroślak Radomir, Pawłowski Artur // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2015, nr 4, vol. 41, s. 67-80 [MNiSW: 15]
28 Sustainable development and globalization / Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2013, nr 2, vol. 8, s. 5-16
29 The sustainable development revolution / Pawłowski Artur // JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) - 2013, nr 6, vol. 30, s. 44-47
30 Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development / Jarzyna Wojciech, Pawłowski Artur, Viktarovich Nadzeya // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 167-177 [MNiSW: 20]
31 W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – część II: eksploracja empiryczna / Udo Victor, Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2011, nr 2, vol. 6, s. 33-62 [MNiSW: 15]
32 Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA - 2013, nr 2, s. 13-21
33 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 19-37 [MNiSW: 15]
34 Wpływ wydobywania gazu łupkowego na środowisko wodne / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Gromiec Marek // GOSPODARKA WODNA - 2015, vol. 8, s. 241-245 [MNiSW: 9]
35 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // GOSPODARKA WODNA - 2013, nr 4, s. 133-136 [MNiSW: 5]
36 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? / Pawłowski Artur // WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY - 2015, vol. 11, s. 85-96 [MNiSW: 7]
37 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wójcik Katarzyna, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 709-721 [MNiSW: 15]

Monografie (9)

1 Advances in renewable energy research / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 118 s.
2 Biomass for biofuels / Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, 185 s.
3 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan.- Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
4 Pieniądze i zrównoważony rozwój : brakujące ogniwo: raport Klubu Rzymskiego - Sekcja UE / Pawłowski Artur, Lietaer Bernard, Arnsperger Christian, Goerner Sally, Brunnhuber Stefan[Red:] Pawłowski Artur.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 223 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska)
5 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 428 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
6 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 344 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
7 Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik / Pawłowski Artur.- Pruszków: Oficyna Wydawnicza REWASZ, 2015, 459 s.
8 Sustainable development as a civilizational revolution : a multidisciplinary approach to the challenges of the 21st century / Pawłowski Artur.- Leiden: CRC Press, 2011, 229 s.
9 Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska / Franus Wojciech, Pawłowski Artur[Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 149 [13 nlb.] s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)

Projekty wynalazcze (22)

1 Method for producing fuel from sewage sludge [EP 2333033] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // Espacenet - 2011, [MNiSW: 25]
2 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
3 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej [Zgłoszenie nr (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
4 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 398499] / Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 24-24 [MNiSW: 2]
5 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Matynia Tomasz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 6, s. 23-23 [MNiSW: 2]
6 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 223463 (21) 400627] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tomasz, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2786-2786 [MNiSW: 30]
7 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
8 Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 8 (973), s. 14-14 [MNiSW: 2]
9 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 413594] / Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 7-8
10 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
11 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
12 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Zgłoszenie nr (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Bik-Małodzińska Marta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 22-22
13 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19
14 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [ Patent nr (11) 225803 (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1202-1202 [MNiSW: 30]
15 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [Zgłoszenie nr (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 8-8
16 Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415911] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
17 Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415910] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
18 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
19 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 17-17
20 Sposób wytwarzania sztucznej gleby [Zgłoszenie nr (21) 407533 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 21-21 [MNiSW: 2]
21 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
22 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]

Referaty (4)

1 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency / Cao Yucheng, Pawłowski Artur, Shan Shengdao, Zhang Jin // W: International Conference on Environmental System Science and Engineering (ICESSE 2011), 6-7 August 2011, Dalian, China - 2011, s. 57-62
2 Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions. / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur, Zdyb Agata // W: QUAERE 2013, vol. III, 20-24 kvĕtna 2013, Hradec Králové, Česká republika. - 2013, s. 2689-2695
3 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania - 2011, s. 825-829
4 The environmental effects of solar system usage in detached house / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, 23rd to 25th of May 2012, Porto - 2012, s. 719-723

Rozdzialy(15)

1 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 339-344 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
2 Biofuels and sustainable development / Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 3-14
3 Biomass feedstock for biofuels production / Bułkowska Katarzyna, Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 37-61
4 Biomass for fuels - classification and composition / Gusiatin Zygmunt Mariusz, Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 15-36
5 Conditions of Polishenergy security and sustainable development / Pawłowski Artur // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 385-407
6 Conversion of lignocellulosic biomass into sugars: the effect of the structure of lignocellulose / Bułkowska Katarzyna, Klimiuk Ewa , Pokój Tomasz, Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 95-119
7 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water / Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 483-488 [MNiSW: 10]
8 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil / Wesolowska Sylwia, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Myszura Magdalena, Bik-Małodzińska Marta, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 169-179 [MNiSW: 15]
9 Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej / Iberszer Janusz, Siuta-Olcha Alicja, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 107-113 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
10 Landfilling of municipal solid waste in Europe / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Widomski Marcin, Pawłowski Artur, Hung Yung-Tse // W: Handbook of environment and waste management. Vol. 2 : Land and groundwater pollution control ; [Red:] Hung Yung-Tse, Wang Lawrence K., Shammas Nazih K. - New Jersey: World Scientific, 2014, s. 365-401
11 Life cycle assessment of solar hot water system for multifamily house / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 479-482 [MNiSW: 10]
12 Outlook for advanced biofuels / Bułkowska Katarzyna, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 63-94
13 Przyszłość rozwoju zrównoważonego / Pawłowski Artur // W: Filozofia, etyka, ekologia; [Red:] Domeracki Piotr, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 693-703
14 Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony / Pawłowski Artur // W: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju; [Red:] Kiełczewski Dariusz - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011, s. 238-258
15 Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // W: Czy kryzys światowych zasobów?; [Red:] Galwas Bogdan, Wyżnikiewicz Bohdan - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polska Akademia Nauk, 2014, s. 241-247