Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5486-2013

dr hab. inż., prof. PL Janusz Ozonek

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
j.ozonek@pollub.pl
Liczba publikacji: 30
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate / Bis Marta, Montusiewicz Agnieszka, Ozonek Janusz, Pasieczna-Patkowska S. // ULTRASONICS SONOCHEMISTRY - 2015, nr 26, s. 378-387 [MNiSW: 45]
2 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. / Ozonek Janusz, Piotrowicz Adam, Czerwiński Jacek // CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS - 2012, vol. 30, s. 235-240
3 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK - 2013, nr 10, s. 1003-1006 [MNiSW: 5]
4 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 996-1010 [MNiSW: 15]
5 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
6 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process / Ozonek Janusz, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2011, nr 2, vol. 52, s. 112-117 [MNiSW: 9]
7 Investigation on landfill leachate biodegradability improvement by use of hydrodynamic cavitation and ozone / Bis Marta, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 127-135 [MNiSW: 15]
8 Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 6, s. 60-63 [MNiSW: 5]
9 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
10 Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych / Jóźwiakowski Krzysztof, Steszuk Aleksandra, Pieńko Agata, Marzec Michał, Pytka Aneta, Gizińska Magdalena, Sosnowska Bożena, Ozonek Janusz // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2014, nr 39, s. 74-84 [MNiSW: 5]
11 Polyamide 6 surface layer following ozone treatment / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Ozonek Janusz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 64, s. 179-187 [MNiSW: 30]
12 Pozostałości farmaceutyków w środowisku wodnym i metody ich usuwania / Czerwiński Jacek, Kłonica Anna, Ozonek Janusz // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 27-42 [MNiSW: 9]
13 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 5, s. 920-925 [MNiSW: 15]

Monografie (1)

1 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering / Ozonek Janusz.- Boca Raton : CRCPress, 2012, 124 s.

Projekty wynalazcze (3)

1 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
2 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103966] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
3 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103970] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]

Referaty (11)

1 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site / Bis Marta, Ozonek Janusz // W: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania - 2011, s. 584-587
2 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production / Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof, Ozonek Janusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 73-74
3 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // W: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal - 2012
4 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz, Girol Anna // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
5 Degradation of odorous compounds from food production by oxidation methods / Ozonek Janusz, Piotrowicz Adam // W: 4th International Chemical and Environmental Engineering Conference ICEEC, 14-16 February 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : [book of abstracts] - 2014
6 Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods / Ozonek Janusz, Depta Marcin, Czerwiński Jacek // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 39-41
7 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 65-68
8 Landfill leachate treatment by hydrodynamic cavitation and ozone / Bis Marta, Ozonek Janusz // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 873-878
9 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (Poliamid PA6 oraz Politetrafluoroetylen) w atmosferze ozonu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Mendyk Ewaryst, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 47-48
10 Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 187-193
11 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku / Kłonica Anna, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 119-120

Rozdzialy(2)

1 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152
2 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: Zdrowie, praca, środowisko - współczesne dylematy; [Red:] Chmielewski Jarosław, Szpringer Monika - Warszawa: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 241-252