Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-9604-2013
ORCID 0000-0003-4633-8667

dr inż. Sylwester Adamek

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
s.adamek@pollub.pl
Liczba publikacji: 14
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Compensation of 110kV cable lines-possibilities and limitation / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // ACTA ENERGETICA - 2015, nr 3, s. 26-33 [MNiSW: 7]
2 Kompensacja linii kablowych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 42, s. 151-154 [MNiSW: 10]
3 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 11]
4 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 5]
5 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 9, s. 20-26 [MNiSW: 6]
6 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 43-47 [MNiSW: 11]
7 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // RYNEK ENERGII - 2017, nr 2, s. 56-59 [MNiSW: 11]

Referaty (2)

1 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną / Adamek Sylwester // W: 8 Konferencja Naukowo-Techniczna"Optymalizacja w Elektroenergetyce", 4 października 2012, Konstancin - Jeziorna - 2012, s. 39-48
2 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert, Frąckiewicz Wojciech // W: VI Konferencja, Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym, 30-31.05.2017, Warszawa - 2017, s. 133-142

Rozdzialy(5)

1 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters / Adamek Sylwester, Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Sereja Klara // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE , 2018,
2 Evaluation of the impact of the rate of change of electrical parameters in the LV network on the operation of the distributed network control system / Jędrychowski Robert, Sereja Klara, Adamek Sylwester, Pijarski Paweł, Wancerz Marek // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1-6 [MNiSW: 15]
3 Generacja rozproszona w terenowych sieciach rozdzielczych - realia i nadzieje / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 65-75 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Monitorowanie wpływu mikroinstalacji prosumenckich na parametry elektryczne sieci n N / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 53-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Optimal voltage control in distribution network with dispered generation / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wydra Michał // W: Modern Power Engineering. 1; [Red:] Wójcik Waldemar - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 9-23 .- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]