Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

prof. dr hab. Henryk Sobczuk

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
h.sobczuk@pollub.pl
Liczba publikacji: 57
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bieganowski Andrzej // SENSORS - 2015, nr 1, vol. 15, s. 1-21 [MNiSW: 30]
2 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Wasąg Henryk, Guz Ewa // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 964-973 [MNiSW: 15]
3 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials / Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866 [MNiSW: 15]
4 Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Ewa, Sobczuk Henryk // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1327-1335 [MNiSW: 20]
5 Classification of buildings mold threat using electronic nose / Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Guz Łukasz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 030002-1-030002-5 [MNiSW: 15]
6 Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” wastewater treatment plant / Jaromin Katarzyna, Babko Roman, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2013, nr 1, vol. 20, s. 127-139 [MNiSW: 15]
7 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts / Guz Łukasz, Majerek Dariusz, Sobczuk Henryk, Guz Ewa, Połednik Bernard // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866 [MNiSW: 15]
8 Detection of wastewater treatment process disturbances in bioreactors using the e-nose technology / Łagód Grzegorz, Guz Łukasz, Sabba Fabrizio, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2018, nr 3, vol. 25, s. 405-418 [MNiSW: 15]
9 Estimation of water absorption coefficient using the TDR method / Suchorab Zbigniew, Majerek Dariusz, Brzyski Przemysław, Sobczuk Henryk, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
10 Evaluating soil moisture status using an e-nose / Bieganowski Andrzej, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // SENSORS - 2016, nr 6, vol. 16 [MNiSW: 30]
11 Examination of capillary rise phenomenon in aerated concrete block using the surface TDR probe / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Pavlik Zbyšek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 115-120 [MNiSW: 5]
12 Flow parameters effects on aerobic biodegradation of pollutants in sewers system / Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 865-875 [MNiSW: 7]
13 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2011, nr 1, vol. 18, s. 111-120 [MNiSW: 15]
14 Modification of the measurement method of relative moisture determination using Peltier probe / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 51-56 [MNiSW: 5]
15 Odour pollution of air / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2011, nr 8, s. 163-172 [MNiSW: 5]
16 Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 2, vol. 13, s. 1531-1542 [MNiSW: 15]
17 The possibility of building classification for mould threat using gas sensors array / Suchorab Zbigniew, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // ADVANCED MATERIALS RESEARCH - 2015, vol. 1126, s. 161-168
18 Some distance measures for estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring / Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 431-436 [MNiSW: 5]
19 Water content measurement of building materialis using surface TDR probe / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Żelazna Agnieszka // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 877-886 [MNiSW: 7]
20 Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze porcjowym z wykorzystaniem e-nosa / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 147-153 [MNiSW: 6]
21 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii / Sówka Izabela, Skrętowicz Maria, Zwoździak Paweł, Guz Łukasz, Zwoździak Jerzy, Sobczuk Henryk // OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 35, s. 73-76 [MNiSW: 10]

Hasła(2)

1 Diffusion in solis / Stępniewski Witold, Sobczuk Henryk, Widomski Marcin // W: Encyclopedia of agrophysics; Dordrecht: Springer, 2011, s. 214-220
2 Soil-plant-atmosphere continuum / Sławiński Cezary, Sobczuk Henryk // W: Encyclopedia of agrophysics; [Red:] Gliński Jan, Horabik Józef, Lipiec Jerzy - Dordercht: Springer, 2011, s. 805-810

Monografie (3)

1 Sistemi vodovìdvedennâ: navčal'nij posìbnik / Hirol Mykola, Ochrymiuk Borys, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2011, 444 s.
2 Water supply and wastewater disposal. / Sobczuk Henryk, Kowalska Beata[Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 357 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Water supply and wastewater removal / Sobczuk Henryk, Kowalska Beata[Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 234 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (18)

1 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
2 Maszyna rotacyjna / Sobczuk Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 7, s. 1621-1621 [MNiSW: 25]
3 Nižnâ zyrno-rozpodil'ča sistema filtriv z plavaûcim fil'tryûcim šarom [Patent ukraiński 113614] / Girolʹ A.M. , Girol Anna, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Jakimcuk Bogdan // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2017,
4 Sistema kanalizaciï [Patent ukraiński nr 112380] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
5 Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
6 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
7 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
8 Sposib kondiciûvannâ vodi v vodopovidnij mereži [Patent ukraiński nr 112539] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
9 Sposib poperedn'ogo biologicnogo ocišennâ stičnih vod v napirnh truboprovodah nasosnoï ostanciï [Patent nr 113616] / Girol Anna, Girolʹ A.M. , Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Jakimcuk Bogdan // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2017,
10 Sposib regulûvannâ švidkosti ruhu vodi v napirinn truboprovadoh nassnoï stanciï [Patent ukraiński nr 113615] / Girolʹ A.M. , Girol Anna, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2017,
11 Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego [Nr zgłoszenia 401561] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 29-29 [MNiSW: 2]
12 Sposób stabilizacji sygnału sondy psychometrycznej Peltiera [Nr zgłoszenia 401383] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 27-28 [MNiSW: 2]
13 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
14 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 29-29 [MNiSW: 2]
15 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
16 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
17 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103966] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
18 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103970] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]

Referaty (8)

1 Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at "Hajdow" WWT devices / Jaromin-Gleń Katarzyna, Babko Roman, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // W: 10th International Conference on Agrophysics (ICA2013), 5-7 June 2013 Lublin, Poland: book of abstracts - 2013, s. 91-91
2 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, 16-17 kwietnia 2015, Lublin - 2015, s. 22-22
3 Metoda pośredniego określania wartości ChZT i zawiesiny w bioreaktorach z osadem czynnym za pomocą matrycy czujników nieselektywnych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Sobczuk Henryk // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 15-16
4 Pomiar odorowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z reaktora sbr za pomocą matrycy czujników gazu typu MOS. / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów. - 2013, s. 124-125
5 Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
6 Termal properties of concrete dielectric permittivity / Sobczuk Henryk, Geiker M. R., Michel A. // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 67-69
7 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19
8 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Kurek Elżbieta // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 20-22

Rozdzialy(5)

1 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Kurek Elżbieta // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 30-53
2 Calibration of thermocouple psychrometers and moisture measurements in porous materials / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Połednik Bernard, Guz Ewa // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
3 Estimation of building material moisture using non-invasive TDR sensors / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
4 Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 203-209 [MNiSW: 15]
5 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie ; [Red:] Prusiński Janusz - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011, s. 103-110