Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4391-2017

Dr hab., prof. PL Mariola Chomczyńska

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
m.chomczynska@pollub.pl
Liczba publikacji: 16
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils / Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 375-388 [MNiSW: 15]
2 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil / Chomczyńska Mariola, Soldatov Vladimir, Wasąg Henryk, Turski Marcin // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2016, nr 3, vol. 30, s. 293-300 [MNiSW: 25]
3 The influence of ion-exchange substrates on grass growth in sandy soils / Chomczyńska Mariola, Pristavko Siergiej, Soldatov Vladimir, Wasąg Henryk // JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 177, s. 438-442 [MNiSW: 30]
4 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-7
5 Lettuce yield and root activity as affected by an ion exchange substrate and mineral nutrition level / Matraszek Renata, Chomczyńska Mariola // JOURNAL OF PLANT NUTRITION - 2017, nr 11, vol. 40, s. 1627-1634 [MNiSW: 15]
6 Measurement of activated sludge particle diamenters using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2012, nr 4, vol. 19, s. 597-608 [MNiSW: 15]
7 Methods applied for measurement and visualization of changes in biodiversity / Łagód Grzegorz, Chomczyńska Mariola, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek, Stransky David // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 4, vol. 21, s. 593-604 [MNiSW: 15]
8 Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. / Chomczyńska Mariola, Łagód Grzegorz, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 29-34 [MNiSW: 5]
9 Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych / Chomczyńska Mariola, Soldatov Vladimir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 91-98 [MNiSW: 6]
10 Restoration of biological function of degraded soil via chemical method / Chomczyńska Mariola // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING - 2011, nr 11, vol. 5, s. 659-663
11 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 475-479 [MNiSW: 5]

Monografie (1)

1 Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne / Chomczyńska Mariola.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 145 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 110)

Referaty (1)

1 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites / Chomczyńska Mariola // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011

Rozdzialy(3)

1 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil / Chomczyńska Mariola, Wągrowska Monika, Grzywa A. // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 527-531 [MNiSW: 10]
2 Nitrate monoionic form of anion exchanger as a means for enhanced nitrogen fertilization of degraded soils / Chomczyńska Mariola // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 181-186 [MNiSW: 15]
3 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna, Chomczyńska Mariola // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 7; [Red:] Kutyłowska Małgorzata, Trusz-Zdybek Agnieszka, Wiśniewski Jacek - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 258-268