Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-5642-2017

Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
a.czechowska-kosacka@pollub.pl
Liczba publikacji: 23
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(18)

1 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 246-255 [MNiSW: 15]
2 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
3 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych / Bancer Daniel, Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 5-12 [MNiSW: 9]
4 Computational fluid dynamics simulation of an earth-air heat exchanger for ventilation system / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Czechowska-Kosacka Aneta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040032-1-040032-6 [MNiSW: 15]
5 Criteria for sustainable disposal of sewage sludge / Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
6 Energy production from biomass in a trigeneration system / Viktarovich Nadzeya, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1007-1017 [MNiSW: 15]
7 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China / Fang Ci, Zhang Tao, Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Jiang Rongfeng, Wang Qiming // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 195-207 [MNiSW: 15]
8 Evaluation of the influence of composts made of sewage sludge, ash from power plant, and sawdust on floristic composition of plant communities in the plot experiment / Wójcikowska-Kapusta Anna, Urban Danuta, Baran Stanisław, Bik-Małodzińska Marta, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur, Czechowska-Kosacka Aneta // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 43, s. 129-141 [MNiSW: 15]
9 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-8
10 Natural processes in mitigation of CO2 and CH4 emission / Czechowska-Kosacka Aneta, Lubańska Zofia, Dragan P. // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1039-1048 [MNiSW: 15]
11 Phosphorus speciation forms in sewage sludge from selected wastewater treatment plants / Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 158-168 [MNiSW: 15]
12 Sewage sludge as a source of renewable energy / Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 314-323 [MNiSW: 15]
13 Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 173-176 [MNiSW: 15]
14 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1224-1238 [MNiSW: 15]
15 Wykorzystanie biotestów do oceny wpływu dodatku odpadów wiertniczych do gleb / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
16 Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 4, vol. 17, s. 583-595 [MNiSW: 5]
17 Wykorzystanie skały płonnej do uszczelniania składowisk odpadów / Wróbel Katarzyna, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 11, vol. 95, s. 2206-2209 [MNiSW: 15]
18 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego / Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert, Bancer Daniel, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 103-112 [MNiSW: 5]

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19

Referaty (1)

1 Phosphorus speciation forms in sewage sludge. / Czechowska-Kosacka Aneta // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-108

Rozdzialy(3)

1 Biomasa jako surowiec energetyczny / Czechowska-Kosacka Aneta // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 419-426 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
2 Methane emissions and the possibility of its mitigation / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 231-237 [MNiSW: 15]
3 Mitigation of pollutant migration from landfill to underground water and air / Szymański K., Janowska B., Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 239-248 [MNiSW: 15]