Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID F-2068-2010

dr hab. inż., prof. PL Jacek Czerwiński

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
j.czerwinski@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Air quality in a brewery bottling plant / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 591-602 [MNiSW: 15]
2 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. / Ozonek Janusz, Piotrowicz Adam, Czerwiński Jacek // CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS - 2012, vol. 30, s. 235-240
3 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT - 2012, vol. 122, s. 49-60
4 Persistent Organic Pollutants (POPs) in leachates from municipal landfills / Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2011, nr 3-4, vol. 3, s. 253-268
5 Pozostałości farmaceutyków w środowisku wodnym i metody ich usuwania / Czerwiński Jacek, Kłonica Anna, Ozonek Janusz // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 27-42 [MNiSW: 9]
6 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 19, s. 45-49 [MNiSW: 12]
7 Sorption of selected organic compounds on organo-zeolites / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech // GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT - 2012, nr 4, vol. 38, s. 539-540 [MNiSW: 5]
8 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 5, s. 920-925 [MNiSW: 15]

Monografie (1)

1 Procesy biometylacji w środowisku / Słowik Grzegorz, Bojanowska Monika, Czerwiński Jacek.- Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2017, 161 s.

Referaty (19)

1 Air contaminations in a craft brewery / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
2 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // W: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal - 2012
3 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate / Czerwiński Jacek, Franus Małgorzata, Panek Rafał // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-109
4 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS / Bazylak G., Rut Bartłomiej, Stochaj-Yamani M., Czerwiński Jacek, Przybylska A. // W: XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja-Nauka-Społeczeństwo", 18-21 września 2013, Białystok, Polska: streszczenia - 2013, s. 153-153
5 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment / Czerwiński Jacek, Słowik G., Sposób M. // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 41-43
6 Changeability of concentrations and forms selected metalloids in landfill leachate / Czerwiński Jacek, Sposób M., Słowik G. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 110-110
7 Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods / Ozonek Janusz, Depta Marcin, Czerwiński Jacek // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 39-41
8 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings 2017 Europe, 2-5 July 2017, Lublin, Poland - 2017
9 ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust / Czerwiński Jacek, Dobrowolski Ryszard // W: European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 30 January- 4 February 2011, Zaragoza- Spain - 2011, s. 289-289
10 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
11 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
12 Metal concentrations in the liver of terrestrial predatory birds / Staszowska Amelia, Czerwiński Jacek // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 379-379
13 Methylated derivatives of metal(loids) in landfill effluents / Czerwiński Jacek, Sposób M., Słowik G. // W: 2nd International Conference on Occupational and Environmental Toxicology 2013, 16-17 september 2013, Porto, Portugal: book of abstracts - 2013
14 Oznaczanie zawartości niektórych składników mineralnych metodą ICP-MS w wodnych naparach wieloziołowych produktów funkcjonalnych / Rut Bartłomiej, Czerwiński Jacek, Bazylak G., Sperkowska B, Stochaj-Yamani M. // W: 22 Poznańskie Konwersatorium Analityczne"Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. - 2013, s. 64-65
15 Oznaczanie zawartości wybranych składników mineralnych metodą icp-ms w odmianowych miodach pszczelich dostępnych na terenie Bydgoszczy / Rut Bartłomiej, Czerwiński Jacek, Bazylak G., Przybylska A., Stochaj-Yamani M. // W: 22 Poznańskie Konwersatorium Analityczne"Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. - 2013, s. 66-67
16 Profiling of minerals content in various type of honeys used as the antioxidant agent decreasing atherosclerotic markers in diabetic human subjects / Bazylak G., Rut Bartłomiej, Stochaj-Yamani M., Czerwiński Jacek, Przybylska A. // W: 1st International Symposium on Profiling (ISPROF 2013), 2-4 September 2013, Caparica, Portugal: book of abstracts - 2013, s. 84-84
17 Quality of the air in indoor swimming pools / Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
18 Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants. / Czerwiński Jacek, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Mazurek S. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów. - 2013
19 Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów / Odrzywolski Adam, Panek Rafał, Franus Wojciech, Czerwiński Jacek // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Postęp w inżynierii Środowiska, Polańczyk, 19- 21 września 2013 - 2013, s. 83-83

Rozdzialy(5)

1 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego / Cel Wojciech, Czerwiński Jacek // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 137-144 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
2 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // W: Urban Water; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Ashurst Lodge, UK: WIT Press, 2012, s. 49-62
3 Polibromowane etery difenylowe w wodach powierzchniowych głównych rzek Polski. / Czerwiński Jacek, Sposób M. // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych; [Red:] Mazurkiewicz-Boroń Grażyna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, s. 29-38
4 Possibilities of methylmercury derivatives formation in the biomethylation process / Sposób M., Czerwiński Jacek // W: Environmental engineering - through a young eye. Vol. 3; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina, Grygorczuk-Petersons Elżbieta - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013, s. 271-279
5 Sorpcja BTX na organozeolicie / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Matusik Jakub, Odrzywolski Adam, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech, Manecki Maciej // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz, Bajda Tomasz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 471-482