Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska

Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
m.dudzinska@pollub.pl
Liczba publikacji: 72
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration / Kozak Krzysztof, Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Mazur Jadwiga, Dudzińska Marzenna, Mroczek Mariusz // RADIATION PROTECTION DOSIMETRY - 2014, nr 4, vol. 162, s. 663-673 [MNiSW: 20]
2 Air quality in a brewery bottling plant / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 591-602 [MNiSW: 15]
3 Children's personal exposure to air pollution in rural villages in Bhutan / Wangchuk Tenzin , Mazaheri Mandana, Clifford Sam , Dudzińska Marzenna, He Congrong , Buonanno Giorgio, Morawska Lidia // ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2015, vol. 140, s. 691-698 [MNiSW: 45]
4 The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products / Grządziel Dominik, Kozak K., Mazur J., Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // NUKLEONIKA - 2016, nr 3, vol. 61, s. 239-244 [MNiSW: 15]
5 Microbiological indoor air quality in Polish schools / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 231-244 [MNiSW: 15]
6 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room / Cholewa Tomasz, Rosiński Marian, Spik Zenon, Dudzińska Marzenna, Siuta-Olcha Alicja // ENERGY AND BUILDINGS - 2013, vol. 66, s. 599-606 [MNiSW: 40]
7 Persistent Organic Pollutants (POPs) in leachates from municipal landfills / Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2011, nr 3-4, vol. 3, s. 253-268
8 Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters / Połednik Bernard, Kozak K., Mazur J., Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2016, nr 5, vol. 26, s. 621-630 [MNiSW: 20]
9 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland / Połednik Bernard, Kozak K., Mazur J., Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik, Polednik Aleksandra // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2016, nr 0, vol. 0, s. 1-8 [MNiSW: 20]
10 Seasonal variations of outdoor air pollution and factors driving them in the school environment in rural Bhutan / Wangchuk Tenzin , He Congrong , Dudzińska Marzenna, Morawska Lidia // ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - 2015, nr 113, s. 151-158 [MNiSW: 35]
11 Selected heavy metals in settled dust from apartments located in Lublin, Poland / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, vol. 17, s. 410-421 [MNiSW: 15]
12 Stężenia ozonu w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 623-627 [MNiSW: 5]
13 Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J. // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 828-837 [MNiSW: 15]
14 Survey for lower brominated PBDE congeners in automobile compartments in Eastern Poland / Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Staszowska Amelia // ORGANOHALOGEN COMPOUNDS - 2013, vol. 75, s. 272-275
15 Volatile organic compounds in private cars and public vehicles / Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, vol. 13, s. 101-115 [MNiSW: 15]

Monografie (4)

1 Areozole w powietrzu wewnętrznym / Dudzińska Marzenna.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 176 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska)
2 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan.- Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
3 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 428 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
4 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 344 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)

Projekty wynalazcze (12)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Sposób i układ do pomiaru stężenia zanieczyszczeń aerozolowych w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416178] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 37-37
3 Sposób i układ sterowania wentylacją mechaniczną pomieszczeń [Zgłoszenie nr (21) 413329] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 42-42
4 Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411959] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
5 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411967] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 6-6
6 Sposób i urządzenie do ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem [Zgłoszenie nr (21) 411961] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 32-32
7 Sposób i urządzenie do personalnej ochrony przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411964] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 10-10
8 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411963] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 10-10
9 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Zgłoszenie nr (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
10 Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łóżek [Zgłoszenie nr (21) 413409] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 4, s. 4-4
11 Sposób oceny zagrożenia radonowego i układ do niwelowania zagrożenia radonowego w budynkach [Zgloszenie nr (21) 416172] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Mroczek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-34
12 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Zgłoszenie nr (21) 414147] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 32-32

Referaty (33)

1 Aerosol particles during Masses in a church / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, 13-16 th May 2014, Wrocław - 2014
2 Aerosols in a dental office / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gąska U. // W: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, 13-16 th May 2014, Wrocław - 2014
3 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology / Kozak K., Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Mazur J., Dudzińska Marzenna, Mroczek Mariusz // W: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, 21-24 kwiecień 2013, Kraków-Przegorzały - 2013
4 Air conditioning impact on the dynamics of effective dose due to radon and its short-lived decay products / Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29 May 2015, Krakow, Poland: [Book of Abstracts] - 2015, s. 20-20
5 Air contaminations in a craft brewery / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
6 Changes in quantitative concentration of aerosol particles in a room with a laser printer and an air cleaner – a case study / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: Workplace and Indoor Aerosols Conference, 19-20th of April 2012, Lund, Sweden - 2012, s. 47-47
7 Changes of radon and its decay product concentrations in an air-conditioned auditorium / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik, Kozak K., Mazur J., Skwarczyński Mariusz, Siuta-Olcha Alicja // W: Healthy Buildings Europe 2015, 18-20 May 2015, Eindhoven, The Netherlands - 2015
8 Concentrations of combustion particles during mass in a church / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
9 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozone / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 350-350
10 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis light / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
11 Dynamics of radon and its attached and unattached progeny concentration in air-conditioned auditorium / Grządziel Dominik, Kozak K., Mazur J., Mroczek Mariusz, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: 7th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work, 2-6 September 2013, Prague - 2013
12 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions / Połednik Bernard, Bilska Izabela, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna, Mazur Jadwiga, Kozak Krzysztof, Mroczek Mariusz, Skwarczyński Mariusz // W: 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29 May 2015, Krakow, Poland: [Book of Abstracts] - 2015
13 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings 2017 Europe, 2-5 July 2017, Lublin, Poland - 2017
14 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J., Gazda Lucjan // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
15 The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011, 5-10 June 2011, Austin TX, USA: [Book of Abstracts] - 2011, s. 3046-3047
16 Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // W: Workplace and Indoor Aerosols Conference, 19-20th of April 2012, Lund, Sweden - 2012, s. 19-19
17 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
18 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
19 Koncentracja ultradrobnych cząstek w kościołach w Lublinie / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
20 Nanoparticles in a dental office / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
21 Ozone, limonene and formaldehyde concentrations in office spaces / Dudzińska Marzenna, Staszowska Amelia, Połednik Bernard // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
22 Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie radonu w auli WIŚ / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: 4 Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 2-5 września 2012, Lublin: [program konferencji] - 2012
23 Particle concentrations and radon equilibrium ratios in an occupied auditorium / Bilska Izabela, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J., Połednik Bernard // W: European Aerosol Conference, 1-6 September 2013, Prague - 2013
24 Particles and organic compounds emitted while burning candle lanterns / Połednik Bernard, Mardarowicz Marek, Golianek Paweł, Piotrowicz Adam, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings Europe 2017, 02 - 05.07.2017, Lublin. - 2017
25 Performance of new type of personalized ventilation air terminal devices / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Simczak Agnieszka // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
26 Potential energy savings with personalized ventilation in an air - conditioning data bar / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
27 Quality of the air in indoor swimming pools / Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
28 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium / Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela, Mazur J., Kozak K., Skwarczyński Mariusz // W: Healthy Buildings Europe 2015, 18-20 May 2015, Eindhoven, The Netherlands - 2015
29 Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland / Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Grządziel D., Kozak K., Mazur J. // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
30 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań / Gazda Lucjan, Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Kozak K. // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
31 Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J., Grządziel Dominik // W: European Aerosol Conference, 1-6 September 2013, Prague - 2013
32 Thermal comfort in a model room during dynamic operation of radiant floor heating system / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
33 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016

Rozdzialy(8)

1 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Dudzińska Marzenna // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 2; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 75-77
2 Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom / Skwarczyński Mariusz, Siuta-Olcha Alicja, Dumała Sławomira, Gąska-Jędruch Urszula, Dudzińska Marzenna, Szyszkowska Magdalena // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 4; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 811-813
3 Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie rodonu w klimatyzowanym pomieszczeniu dydaktycznym / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 79-87 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
4 Particle concentration changes during masses in a church / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 3; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 363-365
5 Processes of heat transfer in variable operation of radiant floor heating system / Cholewa Tomasz, Dudzińska Marzenna, Siuta-Olcha Alicja, Spik Zenon, Rosiński Marian // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 387-395 [MNiSW: 10]
6 Seasonal variation and size distribution of bioaerosols in an air-conditioned auditorium – a case study / Rożej Agnieszka, Dudzińska Marzenna, Gąska-Jędruch U. // W: Management of indoor air quality ; [Red:] Dudzińska Marzenna - London: Taylor and Francis Group, 2011, s. 21-30
7 Thermal conditions and aerosol particle number concentration in a lecture room / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: Management of indoor air quality ; [Red:] Dudzińska Marzenna - London: Taylor and Francis Group, 2011, s. 101-109
8 Thermal conditions and perceived air quality in an air-conditioned auditorium / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]