Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Sławomira Dumała

Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
Liczba publikacji: 14
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Microbiological indoor air quality in Polish schools / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 231-244 [MNiSW: 15]
2 Problem wyboru mieszkania referencyjnego w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // INSTAL - 2011, nr 11, s. 37-40 [MNiSW: 5]
3 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 2, vol. 13, s. 1795-1808 [MNiSW: 15]
4 Selected heavy metals in settled dust from apartments located in Lublin, Poland / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, vol. 17, s. 410-421 [MNiSW: 15]
5 Survey for lower brominated PBDE congeners in automobile compartments in Eastern Poland / Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Staszowska Amelia // ORGANOHALOGEN COMPOUNDS - 2013, vol. 75, s. 272-275
6 Wpływ liczby użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej / Skwarczyński Mariusz, Dumała Sławomira // INSTAL - 2012, nr 12, s. 51-56 [MNiSW: 5]
7 Wpływ systemów wentylacyjnych na wskaźnik energii pierwotnej oraz zużycie energii / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // INSTAL - 2012, nr 11, s. 28-31 [MNiSW: 5]

Referaty (6)

1 Concentration of TBBP a in dust from polish indoor environments / Staszowska Amelia, Dumała Sławomira // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 164-164
2 Concentrations of combustion particles during mass in a church / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
3 Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // W: Workplace and Indoor Aerosols Conference, 19-20th of April 2012, Lund, Sweden - 2012, s. 19-19
4 Nanoparticles in a dental office / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
5 Potential energy savings with personalized ventilation in an air - conditioning data bar / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
6 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011

Rozdzialy(1)

1 Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom / Skwarczyński Mariusz, Siuta-Olcha Alicja, Dumała Sławomira, Gąska-Jędruch Urszula, Dudzińska Marzenna, Szyszkowska Magdalena // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 4; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 811-813