Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr Konrad Gauda

Katedra Metod i Technik Nauczania
konrad_gauda@op.pl
Liczba publikacji: 8
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 170-179 [MNiSW: 4]
2 Computer support in non-verbal communication systems with using graphic sings in education of peoplewith intellectual disabilities / Gauda Konrad, Nowosad Monika // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 76-82 [MNiSW: 5]
3 Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical education / Gauda Konrad // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 80-84 [MNiSW: 5]
4 Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 145-158 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym : dobór, metody badań, ocena właściwości / Gauda Konrad[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 127 s.

Rozdzialy(3)

1 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym / Gauda Elżbieta, Gauda Konrad // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 153-234
2 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej / Gauda Konrad // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy : aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej; [Red:] Komorowska Beata, Mazur Piotr - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014, s. 240-261
3 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji / Gauda Konrad // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 36-81