Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-3611-2017

Dr Robert Lis

Katedra Metod i Technik Nauczania
r.lis@pollub.pl
Liczba publikacji: 20
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(12)

1 Edukacyjne zastosowania wirtualiza / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 149-151 [MNiSW: 9]
2 Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnej / Lis Robert // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 127-134 [MNiSW: 4]
3 Komputerowe gry gimnazjalistów a ich wyniki w nauce / Lis Robert // RUCH PEDAGOGICZNY - 2011, nr 1, s. 87-111 [MNiSW: 12]
4 Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracowników / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 67-72 [MNiSW: 6]
5 Symptomy uzależnienia studentów od Internetu a poziom ich kompetencji informatycznych / Lis Robert // BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ - 2012, nr 1, s. 27-37 [MNiSW: 8]
6 System "cienkiego klienta" wspomagający pracę nauczyciela / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 3, s. 192-197 [MNiSW: 9]
7 Tożsamość marki i badanie lojalności wobec niej / Lis Robert, Lis Franciszek Jan // ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE - 2013, nr 9, s. 20-35
8 Virtualization technical thinking within the information technology / Lis Robert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 90-95 [MNiSW: 5]
9 Visual teaching technology in it systems for the “millennial generation” / Lis Robert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 144-148 [MNiSW: 10]
10 Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 2, vol. 16, s. 240-244 [MNiSW: 9]
11 Wykorzystanie case study w procesie doskonalenia / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 57-61 [MNiSW: 9]
12 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 225-230 [MNiSW: 9]

Hasła(1)

1 Integracja społeczna / Lis Franciszek, Lis Robert // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 435-440

Referaty (3)

1 PXE protocol in virtualization / Lis Robert // W: CMES 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 79-80
2 The virtualization in education – selected examples / Lis Robert // W: CMES 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 83-84
3 Wirtualizacja jako sposób zagospodarowania obecnej infrastruktury informatycznej jednostki edukacyjnej. Oszczędność czy mit? / Lis Robert // W: Check IT Konferencja Informatyczna, 15.03.2016, Lublin - 2016

Rozdzialy(4)

1 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 235-257
2 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się / Lis Robert // W: USPRAWNIANIE UCZENIA SIĘ I MNEMOTECHNIKI : WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 9-38
3 Szanse i zagrożenia portali społecznościowych na przykładzie facebooka / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 131-152
4 Warsztat pracy nauczyciela – informatyczny system egzaminacyjny au.36 dla zawodu technik ekonomista / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 10; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2018, s. 92-115