Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Przemysław Golewski

Katedra Mechaniki Ciała Stałego
przemyslaw.golewski@pollub.edu.pl
Liczba publikacji: 54
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(34)

1 Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łaczonych metodami, pod wpływem trójpunktowego zginania / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek, Pietras Daniel, Golewski Przemysław // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 12, vol. 60, s. 694-699 [MNiSW: 8]
2 Application of conjugate simulation for determination of temperature and stress distributions during curing process of pre-impregnated composite fibers / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 62, s. 2293-2299
3 Cracks path growth in turbine blades with TBC under thermo – mechanical cyclic loadings / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE - 2016, vol. 35, s. 492-499
4 Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivets / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Zarzeka-Raczkowska Ewa // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1256-1262 [MNiSW: 30]
5 The deformationpProcess of thin-walled box beams joined by rivets under three-point bending / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek, Pietras Daniel, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 283-289
6 Description of Non-Stationary Heat Transfer in Two-Phase Polycrystalline Metal-Ceramic Composites / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 4, s. 624-628 [MNiSW: 15]
7 Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditions / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 285-288 [MNiSW: 30]
8 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 607, s. 49-54 [MNiSW: 10]
9 Experimental and numerical analyses of clinched and adhesively bonded hybrid joints / Balawender Tadeusz, Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 18, vol. 25, s. 2391-2407 [MNiSW: 25]
10 Experimental and numerical investigations of TBC behaviour after aging, subjected to tension and bending / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2014, vol. 216, s. 128-133 [MNiSW: 10]
11 Experimental investigation and numerical modelling of spot welding-adhesive joints response / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Kneć Marcin // COMPOSITE STRUCTURES - 2014, vol. 112, s. 66-77 [MNiSW: 40]
12 Fatigue response of the hybrid joints obtained by hot spot welding and bonding techniques / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin, Golewski Przemysław // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 601, s. 25-28 [MNiSW: 10]
13 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method / Gajewski Jakub, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 589-599 [MNiSW: 35]
14 Heat transfer and stress concentrations in a two-phase polycrystalline composite structure. Part I: Theoretical modelling of heat transfer / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK - 2013, nr 5, vol. 44, s. 497-505 [MNiSW: 15]
15 Heat transfer in composites subjected to temperature variations / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2014, vol. 216, s. 140-145 [MNiSW: 10]
16 The influence of geometrical parameters in socket-pin connections on the value of opening force / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2737-2744 [MNiSW: 30]
17 The influence of hybrid material parameters in socked-pin connection on the value of opening force / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Radoiu Viorel // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 1-7
18 The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 52, s. 293-297 [MNiSW: 30]
19 Investigation of the effect of chamfer size on the behaviour of hybrid joints made by adhesive bonding and riveting / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2017, vol. 77, s. 174-182 [MNiSW: 30]
20 Modelling and experimental testing of hybrid joints made of: aluminium adherends, adhesive layers and rivets for aerospace applications / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 3, vol. 62, s. 1577-1583
21 Modern hybrid joints in aerospace: modelling and testing / Sadowski Tomasz, Balawender Tadeusz, Śliwa Romana E., Golewski Przemysław, Kneć Marcin // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 1, vol. 58, s. 163-169 [MNiSW: 20]
22 Multidisciplinary analysis of the operational temperature increase of turbine blades in combustion engines by application of the ceramic thermal barrier coatings (TBC) / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1326-1335 [MNiSW: 30]
23 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY - 2018, nr 8, vol. 38, s. 2920-2927 [MNiSW: 50]
24 Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension / Balawender Tadeusz, Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 270-272 [MNiSW: 30]
25 Numerical and experimental analysis of foreign objects impact into the surface with TBC coating / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 224-230
26 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 62, s. 75-78 [MNiSW: 30]
27 Numerical study of the prestressed connectors and their distribution on the strength of a single lap, a double lap and hybrid joints subjected to uniaxial tensile test / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 2, vol. 58, s. 579-585 [MNiSW: 20]
28 Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworami / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 5, vol. 0, s. 18-21 [MNiSW: 6]
29 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 369-376
30 Skew bending of aircraft fuselage panels with "L" and "C" stringers mounted by hybrid joint / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2813-2820 [MNiSW: 30]
31 Spot welding-wdhesive joints: modelling and testing / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin, Golewski Przemysław // JOURNAL OF ADHESION - 2014, nr 4, vol. 90, s. 364-364 [MNiSW: 20]
32 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2016, vol. 123, s. 1-5
33 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 14-20 [MNiSW: 3]
34 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanej / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 37-46 [MNiSW: 4]

Monografie (4)

1 Loadings in thermal barrier coatings of jet engine turbine blades - An experimental research and numerical modeling / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław.- Singapore: Springer, 2016, 107 s.- (Springer Briefs in Applied Science and Technology - Computational Mechanics)
2 Obciążenia cieplno-mechaniczne łopatek silników turbinowych z ceramicznymi powłokami ochronnymi / Golewski Przemysław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 220 s.
3 Technological Aspects of Manufacturing and Numerical Modelling of Clinch-Adhesive Joints / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Balawender Tadeusz.- Cham: Springer, 2015, 59 s.- (Springer Briefs in Applied Science and Technology - Computational Mechanics)
4 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji / Komorzycki Cyprian, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 144 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (4)

1 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] / Kneć Marcin, Golewski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 244-244 [MNiSW: 30]
2 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 11-11 [MNiSW: 2]
3 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1218-1218 [MNiSW: 30]
4 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 39-40 [MNiSW: 2]

Referaty (12)

1 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, August 22-24, 2011, University of Limerick, Ireland - 2011, s. 163-163
2 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: 7th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL 2011), Algarve, Portugal, JUN 26-30, 2011 - 2012, s. 530-535 [MNiSW: 10]
3 Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on "Crack Paths" (CP 2012) Gaeta, Italy, 19 - 21 September, 2012 - 2012, s. 66-66
4 Experimental and numerical investigations of TBC behaviours after aging subjected to tension and bending / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: Advanced Materials and Structures-AMS 13, 24-25 October, 2013,Timisoara, Romania - 2013
5 Experimental investigation and numerical model ling of spot welding-adhesive joint response / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Kneć Marcin // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013
6 Heat transfer in composites subjected to temperature variations / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: Advanced Materials and Structures-AMS 13, 24-25 October, 2013,Timisoara, Romania - 2013
7 Investigation of a tolerance effect of rivets fitting in holes for double lap joints subjected to uniaxial tension / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: ACE-X 2013, 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, 1-4 July 2013, Madrid, Spain - 2013
8 Mechanical response of spot welding-adhesive joint / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin, Golewski Przemysław // W: 5th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials-ICSAMM 2013, 23-26.09.2013, Kos, Grece - 2013
9 Multiscale modeling heat transfer in two-phase composites / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: 1st International Conference on Rheology And Modeling of Materials (Ic-rmm1) 7-13 October, 2013, Miskolc, Hungary - 2013
10 On the problem of heat transfer in polycrystalline composites subjected to quick temperature changes / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: DSL 2013, 9 th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, 24-28.06.2013, Madrid, Spain - 2013
11 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 213-213
12 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 99-99