Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-2334-2017
ORCID 0000-0002-3205-8827

dr inż. Małgorzata Ciosmak

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
m.ciosmak@pollub.pl
Liczba publikacji: 8
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin / Ciosmak Małgorzata // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 17, s. 70-80 [MNiSW: 12]
2 The effect of hard coal mine drainage water on the quality of sur face and ground waters / Ciosmak Małgorzata, Grzywna Leszek, Bochniak Andrzej // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2017, vol. 19, s. 411-422 [MNiSW: 15]
3 Wody powierzchniowe i podziemne rejonu LZW – ich przydatność do celów rekreacyjnych i terapeutycznych / Ciosmak Małgorzata // ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU - 2015, nr 1, vol. 11, s. 73-82 [MNiSW: 6]
4 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii / Ciosmak Małgorzata // LOGISTYKA - 2015, nr 6, s. 1010-1015
5 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy / Ciosmak Małgorzata // REGION LUBELSKI - 2012, nr 9, s. 65-74
6 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki / Ciosmak Małgorzata // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 28, s. 20-31 [MNiSW: 5]

Monografie (1)

1 Logistyka gospodarki odpadami : ekologistyka, odpady komunalne i medyczne / Bauman-Kaszubska Hanna, Kruczek Mariusz, Ciosmak Małgorzata.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 124 s.

Rozdzialy(1)

1 Jak promować zrównoważoną gospodarkę i administrację / Ciosmak Małgorzata, Sulowska Danuta // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 19-27