Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4231-2017

dr inż. Konrad Kowalik

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
k.kowalik@pollub.pl
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(18)

1 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Szuwarski Marcin // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2360-2367
2 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne / Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Kowalik Konrad, Sykut Barbara // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, vol. 52, s. 42-43 [MNiSW: 5]
3 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej, Góra Magdalena // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, s. 86-88 [MNiSW: 5]
4 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji / Tomporowski Andrzej, Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Antczak Marek // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2012, nr 5, s. 256-258 [MNiSW: 5]
5 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Hus Wojciech // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2018, nr 1, s. 60-64 [MNiSW: 6]
6 Badanie stabilności homogenizowanych niefermentowanych mlecznych napojów kakaowych / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Lisiecki Paweł // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2017, nr 2, s. 63-66 [MNiSW: 6]
7 Cele transportu zbiorowego w wybranym mieście województwa lubelskiego w ocenie grup użytkowników / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Szyszko Grzegorz, Hermaniuk Tomasz, Perduta-Dybiec Anna // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1711-1714 [MNiSW: 7]
8 Cięcie serów nożem z powłoką TiN / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Opielak Marek, Michałek Wojciech, Tomporowski Andrzej // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, s. 118-119 [MNiSW: 5]
9 A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example of hard cheese / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Marczak Halina, Opielak Marek // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 241-245 [MNiSW: 15]
10 Ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany w piwie / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Hus Wojciech // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2018, nr 1, s. 52-56 [MNiSW: 6]
11 Określenie wpływu wybranych elementów konstrukcji autobusów transportu miejskiego na jakość pracy kierowcy i bezpieczeństwo jazdy / Szyszko Grzegorz, Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Spiech Beata // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1171-1173 [MNiSW: 7]
12 Problematyka transportu odpadów komunalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4626-4631
13 Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym / Kowalik Konrad, Perduta-Dybiec Anna, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5836-5842 [MNiSW: 10]
14 Sposób zmniejszania energochłonności procesu cięcia wybranych produktów spożywczych / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Opielak Marek // INZYNIERIA ROLNICZA - 2013, nr 1, vol. 141, s. 105-114 [MNiSW: 5]
15 Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Skrzypik Waldemar // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2011, nr 2, s. 107-110 [MNiSW: 5]
16 Wpływ czasu i warunków przechowywania na energochłonnośc procesu krajania marchwi / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Kwiatkowski Krzysztof, Komsta Henryk // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2011, nr 1, s. 35-37 [MNiSW: 5]
17 Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowego / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Droździel Paweł // NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2013, nr 3, vol. 10, s. 114-121 [MNiSW: 4]
18 Wybrane aspekty transportu odpadów komunalnych / Droździel Paweł, Kowalik Konrad, Sykut Barbara // LOGISTYKA - 2011, nr 6, s. 735-742 [MNiSW: 4]

Referaty (3)

1 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Szuwarski Marcin // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
2 Problematyka transportu odpadów komunalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
3 Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym / Kowalik Konrad, Perduta-Dybiec Anna, Opielak Marek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 48-48

Rozdzialy(1)

1 Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na składowiskach podziemnych / Opielak Marek, Kowalik Konrad, Czarnocki Krzysztof // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 103-112