Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4221-2017

dr inż. Halina Marczak

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
h.marczak@pollub.pl
Liczba publikacji: 25
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Application of the elastic-plastic model in the analysis of the displacement in a rock mass / Marczak Halina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 188-196 [MNiSW: 10]
2 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi / Hys Lech, Marczak Halina // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2327-2330 [MNiSW: 15]
3 Computer-aided identification of environmental impacts of businesses / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 5, vol. 16, s. 76-81 [MNiSW: 12]
4 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 14, s. 43-48 [MNiSW: 7]
5 Evaluation of ecological efficiency resulting from the application of modern buses in urban communications / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 110-117 [MNiSW: 12]
6 Evaluation of the impact of hydrostatic pressure and Lode angle on the strength of the rock mass based on the Hoek–Brown criterion / Marczak Halina // STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA - 2015, nr 2, vol. 37, s. 85-91 [MNiSW: 12]
7 Examination of dust concentration in the interior air of a teaching room / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 5, vol. 19, s. 99-106 [MNiSW: 12]
8 Koszty zewnętrzne wynikające z emisji zanieczyszczeń przez samochody osobowe i instrumenty do ich internalizacji / Marczak Halina // LOGISTYKA - 2015, nr 6, s. 1191-1202
9 Koszty zuzycia energi i emisji zanieczyszczeń wynikającye z użytkowania autobusów miejskich / Marczak Halina // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 281-285 [MNiSW: 7]
10 Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego / Marczak Halina // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3057-3064
11 Logistics of waste management in healthcare institutions / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 3, vol. 17, s. 113-118 [MNiSW: 12]
12 A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example of hard cheese / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Marczak Halina, Opielak Marek // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 241-245 [MNiSW: 15]
13 Particulate matter in atmospheric air in urban agglomeration / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 18, s. 149-155 [MNiSW: 12]
14 Potencjał produkcji i aspekty energetycznego wykorzystania biogazu z odpadów hodowlanych / Marczak Halina // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2011, nr 3, vol. 19, s. 122-131 [MNiSW: 2]
15 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi / Marczak Halina // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 30, s. 74-84 [MNiSW: 5]
16 Research on the use of heat pipe heat exchanger in installation for heat treatment of aqueous kaolin suspension / Marczak Halina, Hys Lech // HEAT TRANSFER ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 37, s. 115-123 [MNiSW: 20]
17 Simulations of the influence of changes in waste composition on their energetic propertirs / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2014, nr 4, vol. 15, s. 90-97 [MNiSW: 7]
18 Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się wotoczeniu wyrobisk korytarzowych / Marczak Halina // WIADOMOSCI GORNICZE - 2013, nr 1, s. 15-21 [MNiSW: 5]
19 Wybrane aspekty badań wykorzystania podziemnych wyrobisk górniczych do składowania odpadów / Marczak Halina // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 181-189 [MNiSW: 4]
20 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej / Marczak Halina // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2011, nr 27, s. 120-130 [MNiSW: 5]
21 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie / Marczak Halina // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 28, s. 102-110 [MNiSW: 5]

Projekty wynalazcze (2)

1 Urządzenie do wymiany ciepła [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69321] / Marczak Halina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 8, s. 2521-2521 [MNiSW: 10]
2 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] / Marczak Halina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 32-32 [MNiSW: 2]

Referaty (2)

1 Evaluation of ecological efficiency resulting from the application of modern buses in urban communications / Marczak Halina // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20 września 2017, Kazimierz Dolny : streszczenia - 2017
2 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi / Marczak Halina // W: VII Forum Inżynierii Ekologicznej nt. "Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk", 15-16.10.2012, Kazimierz Dolny - 2012, s. 14-14