Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4938-2017

dr inż. Aleksander Nieoczym

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
a.nieoczym@pollub.pl
Liczba publikacji: 91
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(67)

1 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 3, s. 24-27 [MNiSW: 7]
2 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7825-7829 [MNiSW: 10]
3 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander, Siłuch Dariusz, Krzysiak Zbigniew // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 6220-6224 [MNiSW: 10]
4 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych / Nieoczym Aleksander, Madlaňáková Lucia, Machrowska Anna, Pater Paulina // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3512-3520
5 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania / Niemczuk Bożena, Nieoczym Aleksander, Caban Jacek, Marczuk Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 1, vol. 97, s. 44-48 [MNiSW: 15]
6 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Bukowá Bibiána, Brumerčikova Eva // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4652-4658 [MNiSW: 10]
7 Analiza zmiany technologii produkcji części / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 1, s. 11-13 [MNiSW: 7]
8 Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Plizga Krzysztof, Dziki Dariusz, Kaliniewicz Zdzisław, Nieoczym Aleksander, Wyciszkiewicz Aleksander, Otto Tomasz // POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 99-102 [MNiSW: 15]
9 Automatyczna identyfikacja i wymiana danych w logistyce transportowej / Nieoczym Aleksander, Wierzbicki Sławomir, Jóźwik Krzysztof // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3521-3528
10 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie / Nieoczym Aleksander, Longwic Rafał, Lotko Wincenty // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1731-1735 [MNiSW: 7]
11 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych / Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 120-126 [MNiSW: 4]
12 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander, Samociuk Waldemar, Skic Anna, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Bąkowski Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 297-300 [MNiSW: 7]
13 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 45-52 [MNiSW: 4]
14 Construction design of apple sorter / Nieoczym Aleksander, Caban Jacek, Marczuk Andrzej, Brumerčík František // BIO WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 10
15 Control of the process of screwing in the industrial screwdrivers / Longwic Rafał, Nieoczym Aleksander // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 202-206 [MNiSW: 10]
16 Design and dynamics modeling for electric vehicle / Tomasikova Maria, Brumerčík František, Nieoczym Aleksander // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 19-31 [MNiSW: 11]
17 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 375-382 [MNiSW: 4]
18 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych / Bartnik Grzegorz, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Plizga Krzysztof, Szmigielski Marek, Nieoczym Aleksander, Kaliniewicz Zdzisław, Brumerčík František // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1039-1041 [MNiSW: 15]
19 Epicyclic gear train synthesis / Brumerčík František, Tomasikova Maria, Nieoczym Aleksander // COMMUNICATIONS - 2015, nr 3, vol. 17, s. 47-50
20 Evaluation of the combustion process in a spark-ignition engine based on the unrepeatability of the maximum pressure / Longwic Rafał, Nieoczym Aleksander, Kordos Paweł // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 421
21 Experimental tests on a dual fuel compression-ignition engine powered by biogas with a varying chemical composition / Wierzbicki Sławomir, Śmieja Michał, Kozłowski Aleksander, Nieoczym Aleksander, Krzysiak Zbigniew // JOURNAL OF KONES - 2016, nr 3, vol. 23, s. 549-554 [MNiSW: 14]
22 Finite elements strenght analysis of a compressor consisting of four helical rotors / Nieoczym Aleksander, Szklarek Karol // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 1-8 [MNiSW: 10]
23 The functioning of the regional airport on the example of Lublin airport / Nieoczym Aleksander, Caban Jacek, Bartuska Ladislav // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 236
24 Geometric optimization of a beam detector for a WIM system / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz, Wójcik Andrzej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 233-241 [MNiSW: 10]
25 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Duda Kamil, Plizga Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Beer-Lech Karolina, Samociuk Waldemar, Rachwał Bartłomiej // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 265-271
26 Mechanical differential mathematical model / Brumerčík František, Lukac Michal, Nieoczym Aleksander // COMMUNICATIONS - 2015, nr 3, vol. 17, s. 88-91
27 Metody planowania tras pojazdów AGV / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2013, nr 5, s. 149-152 [MNiSW: 10]
28 Metodyka obliczeń niezawodności działania współpracujących urządzeń / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1969-1976 [MNiSW: 4]
29 Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1941-1950 [MNiSW: 4]
30 Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 385-392 [MNiSW: 4]
31 Mocowanie ładunków w transporcie drogowym – wymagania prawne a praktyka / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 5, s. 1175-1182 [MNiSW: 10]
32 Modeling of flow and temperature field in an economizer / Brumerčík František, Sojcak Dusan, Lukáč Michal , Nieoczym Aleksander // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 63-73 [MNiSW: 11]
33 Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Kaliniewicz Zdzisław // MECHANIK - 2018, nr 1, s. 79-81 [MNiSW: 11]
34 Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Skic Anna, Dziki Dariusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Nieoczym Aleksander // MECHANIK - 2016, nr 3, s. 222-225 [MNiSW: 11]
35 Modernization of the control system to reduce a risk of severe accidents during non-pressurized ammonia storage / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Szmigielski Marek, Zarajczyk Janusz, Stropek Zbigniew, Gołacki Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Skic Anna, Nieoczym Aleksander // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 5, s. 158-161 [MNiSW: 15]
36 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 36-38 [MNiSW: 7]
37 Multi-faceted reconstruction of the causes of a traffic accident - a case study / Nieoczym Aleksander, Tarkowski Sławomir, Longwic Rafał // WULFENIA - 2016, nr 11, s. 47-56 [MNiSW: 25]
38 The national strategy of logistics and transport in slovakia / Kubasáková Iveta, Šimkowá Ivana, Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2015, nr 1, vol. VI, s. 66-79
39 Nowoczesne technologie w transporcie drogowo - kolejowym / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Wierzbicki Sławomir, Kampf Rudolf // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7816-7824 [MNiSW: 10]
40 Numerical analysis of roller bearing / Kohár Róbert , Brumerčík František, Lukac Michal, Nieoczym Aleksander // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 5-16 [MNiSW: 11]
41 Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie branży transportowej / Nieoczym Aleksander, Longwic Rafał, Górski Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1489-1492 [MNiSW: 7]
42 Prawne i organizacyjne zasady przewozu zwierząt / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4638-4643 [MNiSW: 10]
43 Problemy logistyczne transportu pasażerów z centrum miasta do portu lotniczego / Falkowicz Katarzyna, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1658-1665 [MNiSW: 10]
44 Projekt stanowiska do badań zmęczeniowych śrub / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7806-7810 [MNiSW: 10]
45 Projektowanie planu przepływu ładunków w systemie AGV / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 1, s. 47-51 [MNiSW: 4]
46 Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalność / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1959-1968 [MNiSW: 4]
47 Prototypowe zrobotyzowane gniazdo technologiczne / Nieoczym Aleksander // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2013, nr 1, vol. 288, z. 85, s. 41-48 [MNiSW: 4]
48 Przepływ materiałów w magazynach przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Madleňák Radovan, Rapiński Jacek, Śmieja Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3504-3511
49 Stanowisk do zrobotyzowanego procesu spawania zawiasów / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 21-24 [MNiSW: 7]
50 Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowych / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 393-400 [MNiSW: 4]
51 System zarządzania bhp dla firmy autobusowej / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Nieoczym Aleksander, Samociuk Waldemar, Beer-Lech Karolina, Rachwał Bartłomiej, Plizga Krzysztof, Łysiak Grzegorz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 248-259 [MNiSW: 7]
52 Systemy zapewnienia jakości w przewozie artykułów spożywczych / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 4, s. 917-922 [MNiSW: 10]
53 Transport zwierząt – wymagania prawne i kontrola / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 4, s. 923-929 [MNiSW: 10]
54 Typoszereg modułowych wkrętarek przemysłowych / Dębski Hubert, Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 4, s. 26-29 [MNiSW: 4]
55 Vehicle simulation model creation / Tomašíková Mária, Brumerčík František, Nieoczym Aleksander // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2015, nr 1, vol. 6, s. 130-135
56 Warunki pracy układów śrubowych poddanych napięciu wstępnemu i oddziaływaniu pola temperatur / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Lukac Michal, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7811-7815 [MNiSW: 10]
57 Wpływ prędkości bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Duda Kamil, Nieoczym Aleksander, Beer-Lech Karolina, Łysiak Grzegorz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej // MECHANIK - 2016, nr 7, s. 742-743 [MNiSW: 11]
58 Wpływ wybranych właściwości paliw węglowodorowych na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Nieoczym Aleksander, Lotko Wincenty, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bąkowski Henryk // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1123-1127 [MNiSW: 15]
59 Wstępna diagnostyka pojazdu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej / Nieoczym Aleksander, Longwic Rafał, Lotko Wincenty // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 981-984 [MNiSW: 7]
60 Wybrane aspekty matematycznego modelowania lokalizacji centrów dystrybucyjnych / Kubasáková Iveta, Poliaková Bibiána, Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3457-3460 [MNiSW: 10]
61 Wybrane aspekty transportu artykułów żywnościowych / Nieoczym Aleksander, Falkowicz Katarzyna, Kubasáková Iveta, Poliaková Bibiána // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4644-4651 [MNiSW: 10]
62 Wybrane zagadnienia współpracy manipulatorów / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 44-47 [MNiSW: 4]
63 Wykorzystanie metody cross-dockingu w firmie transportowej / Brumerčikova Eva, Bukowá Bibiána, Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 738-742 [MNiSW: 10]
64 Wykorzystanie przetwarzania obrazu do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniach / Kozłowski Michał, Wierzbicki Sławomir, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2406-2414
65 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach / Wierzbicki Sławomir, Mikulski Maciej, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4930-4937
66 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1951-1958 [MNiSW: 4]
67 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Skic Anna, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Szmigielski Marek, Dziki Dariusz // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 272-277

Monografie (4)

1 Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Jonak Józef, Nieoczym Aleksander.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 240 s.
2 Maszyny i urządzenia transportu bliskiego / Nieoczym Aleksander, Brumerčík František.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, 136 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska )
3 Podstawy budowy pojazdów / Kiernicki Zbigniew, Nieoczym Aleksander[Red:] Kiernicki Zbigniew, Nieoczym Aleksander.- Zamość: Wydawnictwo Officina Simonidis, 2016, 275 s.- (Podręczniki; nr 16)
4 Transport wewnętrzny i zewnętrzny - wybrane problemy / Nieoczym Aleksander.- Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2011, 186 s.

Referaty (11)

1 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych / Łusiak Tomasz, Novak Andrriej, Dżaman Ewa, Nieoczym Aleksander, Kryvarotava Veranika // W: INAIR 2014, International Conference on Air Transport, 13-14 November 2014, Prague, Czech Republic - 2014, s. 42-46
2 Construction of primary circuit VVER 440/213 nuclear power plant / Brumerčík František, Sojcak Dusan, Nieoczym Aleksander // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM PROCEEDINGS 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 36-41
3 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 375-382
4 A methodology of statistical calculations of vehicle use intensity in road transport companies / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 297-297
5 Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 225-225
6 Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka / Nieoczym Aleksander // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 385-392
7 Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalność / Nieoczym Aleksander // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 295-295
8 Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowych / Nieoczym Aleksander // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 393-400
9 Vehicle drivetrain modeling / Tomašíková Mária, Nieoczym Aleksander, Brumerčík František // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM PROCEEDINGS 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 265-268
10 Vehicle drivetrain modelling / Tomasikova Maria, Nieoczym Aleksander, Brumerčík František // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 265-268
11 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu / Nieoczym Aleksander // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 296-296

Rozdzialy(9)

1 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych / Nieoczym Aleksander // W: Modelowanie matematyczne procesów technicznych; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 67-90 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure / Kordos Paweł, Nieoczym Aleksander // W: Propulsion systems, mechatronics and communication; [Red:] Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy, Szymak Piotr - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 3-12 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 ; Vol 817)
3 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement / Gola Arkadiusz, Nieoczym Aleksander // W: MSMI 2017 - 4th International Conference on Management Science and Management Innovation : proceedings [WOS]; [Red:] Hui-Ming Wee - Suzhou ; China: Atlantis Press, 2017, s. 185-188 .- (Advances in Economics, Business and Management Research, ISSN 2352-5428; nr 31) [MNiSW: 15]
4 Madernizacja maszyn uzywanych w gospodarstwie rolnym / Nieoczym Aleksander, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 54-72
5 Mathematical modelling the assembly cell operation in the context of increasing its reliability / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Computing and Information Engineering (ICIE 2017) : conference proceedings ; [Red:] Cao Yong, Wu Qu - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 124-132
6 Projekt koncepcyjny roweru poziomego / Nieoczym Aleksander, Wierzbicki Sławomir, Berliński Jarosław // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 81-105 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
7 Specjalistyczne lekkie przyczepy samochodowe / Nieoczym Aleksander // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 39-55 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Stabilizacja połączeń gwintowych - warunki konstrukcyjne i eksploatacyjne / Nieoczym Aleksander // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 109-120
9 Wykorzystanie współczynnika OEE do analizy funkcjonowania linii produkcyjnych / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 55-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)