Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż. Hubert Dębski

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
h.debski@pollub.pl
Liczba publikacji: 89
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(45)

1 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis / Rudawska Anna, Dębski Hubert // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 339-345 [MNiSW: 7]
2 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 950-952 [MNiSW: 7]
3 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, s. 39-43 [MNiSW: 7]
4 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym / Kwiatkowski Dariusz, Dębski Hubert // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, vol. 0, s. 177-180 [MNiSW: 4]
5 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym / Hejwowski Tadeusz, Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 1-8 [MNiSW: 6]
6 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 42-47 [MNiSW: 7]
7 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM / Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Surowska Barbara, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 168-172 [MNiSW: 30]
8 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters / Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz, Ferdynus Mirosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2012, nr 2, vol. 14, s. 107-114 [MNiSW: 15]
9 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego / Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Krupa Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2926-2931
10 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2013, vol. 100, s. 195-204 [MNiSW: 35]
11 Design of a frame to a semi low-loader / Koszałka Grzegorz, Dębski Hubert, Dziurka M., Kaczor M. // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 2, vol. 18, s. 215-223 [MNiSW: 7]
12 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Gliszczyński Adrian // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 184, s. 883-893
13 Experimental and numerical study of the buckling of composite profiles with open cross section under axial compression / Różyło Patryk, Teter Andrzej, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // APPLIED COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 24, s. 1-14 [MNiSW: 25]
14 Experimental investigation of channel-section composite profiles’ behavior with various sequences of plies subjected to static compression / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // THIN-WALLED STRUCTURES - 2013, vol. 71, s. 147-154 [MNiSW: 35]
15 Experimental investigation of post-buckling behavior of composite column with top-hat cross-section / Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 2, vol. 15, s. 106-110 [MNiSW: 15]
16 Failure analysis of thin-walled composite channel section columns / Dębski Hubert, Jonak Józef // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 132, s. 567-574 [MNiSW: 40]
17 FEM analysis in design of extendable central beam for a semi-trailer / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Golec Mariusz, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek // MACHINE DESIGN - 2011, nr 1, vol. 3, s. 47-50
18 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Niewczas Agata, M. // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 289-294 [MNiSW: 30]
19 Fluid Structured Interaction (FSI) jako narzędzie wspomagające projektowanie elementów nośnych statków powietrznych / Szklarek Karol, Dębski Hubert // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6009-6014
20 Local buckling, post-buckling and collapse of thin-walled channel section composite columns subjected to quasi-static compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 136, s. 593-601 [MNiSW: 35]
21 A model of low-velocity impact damage of composite plates subjected to compression-after-impact (CAI) testing / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kubiak T // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 181, s. 158-170 [MNiSW: 35]
22 Modelling of microcracks initiation and evolution along interfaces of the WC/Co composite by the finite element method / Dębski Hubert, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 83, s. 403-411 [MNiSW: 30]
23 Modelling of the damage process of interfaces inside the WC/Co composite microstructure: 2-D versus 3-D modelling technique / Dębski Hubert, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 121-127 [MNiSW: 35]
24 Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elements / Dębski Hubert, Latalski Jarosław // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 51-69 [MNiSW: 7]
25 Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 222-227 [MNiSW: 20]
26 Numerical analysis of stability of thin-walled composite column with open cross-section / Dębski Hubert // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 17, s. 29-35 [MNiSW: 6]
27 Numerical and experimental analysis of compression plate with cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 167-175 [MNiSW: 12]
28 Numerical and experimental analysis of the progressive gear body with the use of finite-element method / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Lonkwic Paweł // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 544-550 [MNiSW: 20]
29 Numerical and experimental studies of compressed composite columns with complex open cross-sections / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2014, vol. 118, s. 28-36 [MNiSW: 40]
30 Numerical and experimental studies on the limit state of fibre-reinforced composite columns with a lipped channel section under quasi-static compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 133, s. 1-7 [MNiSW: 40]
31 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade / Dębski Hubert, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 71-77 [MNiSW: 7]
32 Numerical strength analysis of the load-bearing frame of a palletizing robot’s universal head / Chodurski Marek, Dębski Hubert, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 374-378 [MNiSW: 20]
33 Numeryczna analiza łopaty turbozespołu wiatrowego / Dębski Hubert, Szklarek Karol, Goluch Michał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2459-2461 [MNiSW: 5]
34 Numeryczna analiza zginania cienkościennych profili kompozytowych / Dębski Hubert, Sokół Daniel // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2455-2458 [MNiSW: 5]
35 Numeryczno-eksperymentalne badania stateczności i stanów pokrytycznych słupów kompozytowych o przekroju ceowym / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 954-956 [MNiSW: 7]
36 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES / Rudawska Anna, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 4-10 [MNiSW: 15]
37 On buckling collapse and failure analysis of thin-walled composite lipped-channel columns subjected to uniaxial compression / Teter Andrzej, Dębski Hubert, Samborski Sylwester // THIN-WALLED STRUCTURES - 2014, vol. 85, s. 324-331 [MNiSW: 35]
38 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 186-193 [MNiSW: 10]
39 Projekt koncepcyjny samojezdnej platformy sadowniczej / Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert, Węcławski Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3158-3165
40 Projekt windy załadowczej samochodu dostawczego / Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Lipski Przemysław // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2932-2937
41 Samochody rajdowe – projekt klatki bezpieczeństwa / Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Korowaj Bartłomiej // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2919-2925
42 A study of stability and post-critical behaviour of thin-walled composite profiles under compression / Wysmulski Paweł, Dębski Hubert, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 4, vol. 18, s. 632-637 [MNiSW: 25]
43 Typoszereg modułowych wkrętarek przemysłowych / Dębski Hubert, Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 4, s. 26-29 [MNiSW: 4]
44 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Krzyżak Andrzej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 71-80 [MNiSW: 4]
45 Wirtualny prototyp podbierakowej głowicy do paletyzacji / Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3151-3157

Monografie (2)

1 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu / Dębski Hubert.- Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, 189 s.- (Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódźka, ISSN 0137-4834; nr 1161)
2 Podstawy metody elementów skończonych – przykłady obliczeń numerycznych w programie Abaqus® / Dębski Hubert, Ponieważ Grzegorz, Różyło Patryk, Wójcik Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 162 s.- (Podręczniki)

Projekty wynalazcze (1)

1 Ładowarka czołowa [Zgłoszenie nr (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 28-28

Referaty (36)

1 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling / Samborski Sylwester, Teter Andrzej, Dębski Hubert // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 40-40
2 Analiza MES płytowego elementu sprężystego / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 59-60
3 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 149-150
4 Analiza numeryczna stanów pokrytycznych ściskanej płyty z wycięciem / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 37-38
5 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2016 "Techniki Komputerowe w Inżynierii", Paprotnia-Teresin, 18-21.10.2016 : [sesje tematyczne] - 2016, s. 42-43
6 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław // W: 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURE MAY 30-JUNE 2, 2011, AUGUSTÓW - 2011, s. 56-57
7 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kral Jan // W: 22 International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin : [ksiązka abstraktów] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
8 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 221-230
9 Buckling and post-buckling behaviour of top-hat cross-section composite beams with various sequences of plies / Dębski Hubert // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 8809-8816
10 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beam / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // W: International Conference on "Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures", Politecnico di Torino, 18-20 June 2012, Italy - 2012, s. 1-2
11 Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-section / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
12 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. MS0713-MS0714
13 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // W: 22 International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin : [ksiązka abstraktów] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
14 Experimental and numerical investigations of low-velocity impact behavior of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Dębski Hubert // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
15 Experimental investigation of post-buckling behaviour of composite column with top-hat cross-section / Dębski Hubert // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 211-220
16 Failure analysis of thin-walled composite channel section column / Dębski Hubert, Jonak Józef // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 33-33
17 Failure model of composite plates after low-energy impact subjected to the compression-after-impact (CAI) test / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 84-84
18 Fatigue of unidirectional carbon Fiber Reinforced epoxy composites / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
19 FE analyse and experimental investigation of short composite columns under a constant rate of end shortening / Teter Andrzej, Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: 23rd Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE-23) July 12-18, 2015 Chengdu, China : [Short Papers on CD] - 2015
20 FE analysis of mode II delamination in laminated composite structures with genaral fiber orientation / Samborski Sylwester, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: SPB 2015 International Conference on Shells, Plates and Beams: Proceedings, 9-11 September 2015, University of Bologna, Italy - 2015, s. 37-37
21 An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 13-14
22 Modelowanie procesu zniszczenia ściskanych słupów kompozytowych z wykorzystaniem naprężeniowych kryteriów zniszczenia / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 33-34
23 Nonlinear stability analysis of composite profile under uniaxial compression / Dębski Hubert, Wysmulski Paweł // W: Advances Composites Unnovation conference, Gold Coast australia, 28-30 march 2017 - 2017, s. 169-181
24 Numerical and experimental investigations of the buckling and post-buckling behavior of compressed composite columns with complex opened cross-sections / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: 1st International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP2014, Stony Brook University, Long Island, NY State, USA, June 8-12, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 162-162
25 Numerical-experimental failure analysis of composite columns with open cross-sections under uniform compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Jonak Józef // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 32-32
26 Numeryczna analiza połączenia klejowego blachy ocynkowanej zanurzeniowo i blachy tytanowej / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2011", 18-21 października 2011, Słok k. Bełchatowa - 2011, s. 229-230
27 Numeryczna analiza struktur kompozytowych z piezoelektrycznymi elementami aktywnymi / Latalski Jarosław, Dębski Hubert // W: XII Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII, Słok k. Bełchatowa, 18–21 października 2011 - 2011, s. 1-2
28 Numeryczno-eksperymentalne badania stateczności i stanów pokrytycznych słupów kompozytowych o przekroju ceowym / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 49-50
29 On computational aspects of mode i strain energy release rate distribution along delamination front in general layup CFRP laminates with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 103-103
30 Passive safety in passenger cars in aspect of absorption properties of the bumper / Dębski Hubert // W: XVI/XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania : Jakość - Środowisko - Bezpieczeństwo - Technologia, Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Oslo - Kopenhaga-Ystad-Szczecin, 5-8.10.2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
31 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 39-39
32 Przykłady modelowania MES cienkościennych struktur kompozytowych / Dębski Hubert // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 40-43
33 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Kubiak Tomasz // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 108-108
34 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
35 Stany graniczne kompozytowych słupów o przekroju omegowym / Dębski Hubert, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 35-36
36 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert // W: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEM, 27-28 OF APRIL, 2011, ZLATIBOR, SERBIA - 2011, s. 579-584

Rozdzialy(5)

1 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej / Dębski Hubert, Rudawska Anna // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 7-21 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Doświadczalno-numeryczna analiza stanu krytycznego ściskania cienkościennych słupów kompozytowych / Dębski Hubert // W: Modelowanie matematyczne procesów technicznych; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 45-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Studies of the post-critical and limit states of thin-walled composite columns under compresion loads / Dębski Hubert // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 6, Research advances in applied mechanics; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 67-87 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
4 Thin-walled columns made of carbon/epoxy laminate / Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 4, Buckling of plate structures in analytical, numerical and experimental investigations; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 96-122 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
5 Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów w systemieCatia v5 / Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 33-44