Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Jakub Gajewski

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
j.gajewski@pollub.pl
Liczba publikacji: 21
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni / Kisiel Janusz, Jonak Józef, Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 165-173 [MNiSW: 4]
2 Classification of wear level of mining tools with the use of fuzzy neural network / Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz, Jonak Józef // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2013, vol. 35, s. 30-36 [MNiSW: 35]
3 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks / Gajewski Jakub, Vališ David // TRIBOLOGY INTERNATIONAL - 2017, vol. 115, s. 557-572 [MNiSW: 35]
4 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method / Gajewski Jakub, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 589-599 [MNiSW: 35]
5 Nonlinear analysis of the ripping head power time series / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Gajewski Jakub, Jonak Józef // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 39-51 [MNiSW: 15]
6 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 369-376
7 Prognozowanie występowania pęknięć w oparciu o system FEM-MLP / Gajewski Jakub, Nowakowski Paweł, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1381-1386
8 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Gajewski Jakub // TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE - 2011, nr 4, s. 66-69 [MNiSW: 4]
9 Sensitivity analysis of crack propagation in pavement bituminous layered structures using a hybrid system integrating Artificial Neural Networks and Finite Element Method / Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, vol. 82, s. 114-117 [MNiSW: 30]
10 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA - 2014, vol. 103, s. 67-68
11 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 3, s. 21-24 [MNiSW: 5]
12 Towards the identification of worn picks on cutterdrums based on torque and power signals using Artificial Neural Networks / Gajewski Jakub, Jonak Józef // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2011, nr 1, vol. 26, s. 22-28 [MNiSW: 30]
13 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn / Różyło Patryk, Gajewski Jakub, Nowakowski Paweł, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4176-4182

Monografie (1)

1 Graficzny zapis konstrukcji. Przewodnik do zajęć projektowych / Schabowska Krystyna, Gajewski Jakub, Filipek Przemysław, Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 93 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Tuleja mocująca nóż urabiający [Zgłoszenie nr (21) 416875] / Gajewski Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 31-31

Referaty (6)

1 Hybrydowy system oceny stanu silnika turbinowego / Gajewski Jakub, Machrowska Anna, Jonak Kamil // W: 29 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 25-27 stycznia 2016 - 2016
2 Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowej / Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz, Jonak Józef // W: XXV Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", 22-25 stycznia 2012, Zakopane - 2012, s. 27-27
3 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 213-213
4 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Gajewski Jakub // W: XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 24-27 stycznia 2011 r., Zakopane - 2011, s. 30-30
5 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 27 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 26-30.01.2014 r., Zakopane - 2014, s. 67-68
6 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 26 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 28-31.01.2013 r., Zakopane - 2013, s. 1-7