Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID H-3757-2011

Dr inż. Jakub Gajewski

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
j.gajewski@pollub.pl
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(14)

1 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni / Kisiel Janusz, Jonak Józef, Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 165-173 [MNiSW: 4]
2 Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures / Karpiński Robert, Gajewski Jakub, Szabelski Jakub, Barta Dalibor // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 76-86 [MNiSW: 11]
3 Classification of wear level of mining tools with the use of fuzzy neural network / Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz, Jonak Józef // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2013, vol. 35, s. 30-36 [MNiSW: 35]
4 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks / Gajewski Jakub, Vališ David // TRIBOLOGY INTERNATIONAL - 2017, vol. 115, s. 557-572 [MNiSW: 35]
5 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method / Gajewski Jakub, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 589-599 [MNiSW: 35]
6 Nonlinear analysis of the ripping head power time series / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Gajewski Jakub, Jonak Józef // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 39-51 [MNiSW: 15]
7 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 369-376
8 Prognozowanie występowania pęknięć w oparciu o system FEM-MLP / Gajewski Jakub, Nowakowski Paweł, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1381-1386
9 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Gajewski Jakub // TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE - 2011, nr 4, s. 66-69 [MNiSW: 4]
10 Sensitivity analysis of crack propagation in pavement bituminous layered structures using a hybrid system integrating Artificial Neural Networks and Finite Element Method / Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, vol. 82, s. 114-117 [MNiSW: 30]
11 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA - 2014, vol. 103, s. 67-68
12 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 3, s. 21-24 [MNiSW: 5]
13 Towards the identification of worn picks on cutterdrums based on torque and power signals using Artificial Neural Networks / Gajewski Jakub, Jonak Józef // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2011, nr 1, vol. 26, s. 22-28 [MNiSW: 30]
14 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn / Różyło Patryk, Gajewski Jakub, Nowakowski Paweł, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4176-4182

Monografie (1)

1 Graficzny zapis konstrukcji. Przewodnik do zajęć projektowych / Schabowska Krystyna, Gajewski Jakub, Filipek Przemysław, Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 93 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Tuleja mocująca nóż urabiający [Zgłoszenie nr (21) 416875] / Gajewski Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 31-31

Referaty (8)

1 Comparison of feature selection methods in machine diagnostics / Jedliński Łukasz, Gajewski Jakub // W: 17th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikulá, 4-7 April 2018 : [abstrakty] - 2018, s. 53-54
2 Hybrydowy system oceny stanu silnika turbinowego / Gajewski Jakub, Machrowska Anna, Jonak Kamil // W: 29 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 25-27 stycznia 2016 - 2016
3 Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowej / Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz, Jonak Józef // W: XXV Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", 22-25 stycznia 2012, Zakopane - 2012, s. 27-27
4 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych / Gajewski Jakub, Vališ David , Jonak Józef // W: 31 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 22-24 stycznia 2018 - 2018
5 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 213-213
6 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Gajewski Jakub // W: XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 24-27 stycznia 2011 r., Zakopane - 2011, s. 30-30
7 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 27 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 26-30.01.2014 r., Zakopane - 2014, s. 67-68
8 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 26 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 28-31.01.2013 r., Zakopane - 2013, s. 1-7