Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Krzysztof Nalewaj

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
k.nalewaj@pollub.pl
Liczba publikacji: 7
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych / Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz, Nalewaj Krzysztof // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 63-70
2 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 63-64 [MNiSW: 10]
3 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Nalewaj Krzysztof, Giżewski Tomasz, Jaroszyński Leszek, Komarzyniec Grzegorz, Mazurek Paweł, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 346-352 [MNiSW: 10]
4 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 193-198

Monografie (2)

1 Laboratorium instalacji energii odnawialnych. Cz. 2 / Nalewaj Krzysztof, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Goleman Ryszard.- Politechnika Lubelska , 2014, 102 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Technologie energii odnawialnej / Stryczewska Henryka, Nalewaj Krzysztof, Diatczyk Jarosław[Red:] Stryczewska Henryka.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2011, 188 s.

Rozdzialy(1)

1 Energia słońca / Nalewaj Krzysztof // W: Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań; [Red:] Stryczewska Henryka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 14-49