Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4829-2017
ORCID 0000-0002-6570-6907

dr hab. inż., prof. PL Ryszard Goleman

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
r.goleman@pollub.pl
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 234-237 [MNiSW: 15]
2 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification / Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 4, vol. R.92, s. 14-17 [MNiSW: 14]
3 Determination of the forces affecting the particles and their trajectories in the surroundings of the matrix element in a magnetic separator / Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 110-113 [MNiSW: 14]
4 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania ciepła z odzyskiem z powietrza / Nycz Waldemar, Goleman Ryszard // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 90-93 [MNiSW: 7]
5 Lumped parameter thermal model of the rectangular bar in an induction motor rotor / Czerwiński Dariusz, Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 106-109 [MNiSW: 14]
6 The methodology of magnetic materials classification / Wac-Włodarczyk Andrzej, Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 3, vol. 87, s. 216-219 [MNiSW: 15]
7 Numerical pattern identification—application to inductive testing method with automatic classifiers / Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej // IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS - 2013, nr 5, vol. 49, s. 1789-1792 [MNiSW: 25]
8 Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych / Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz, Nalewaj Krzysztof // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 63-70
9 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Nalewaj Krzysztof, Giżewski Tomasz, Jaroszyński Leszek, Komarzyniec Grzegorz, Mazurek Paweł, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 346-352 [MNiSW: 10]
10 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Kowalski Ireneusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, vol. 87, s. 53-56 [MNiSW: 15]

Monografie (2)

1 Laboratorium instalacji energii odnawialnych. Cz. 2 / Nalewaj Krzysztof, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Goleman Ryszard.- Politechnika Lubelska , 2014, 102 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Szybkoobrotowe hybrydowe silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci 50 Hz / Goleman Ryszard.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 201 s.- (Monografie- Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (2)

1 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2723-2723 [MNiSW: 25]
2 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej / Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2723-2723 [MNiSW: 25]

Referaty (5)

1 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 33-34
2 The comparison of selected automatic classification algorithms applied to inductive testing method / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Nafalski Andrzej // W: 15th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation - CEFC, 11-14 Nov. 2012, Oita, Japan - 2012, s. 286-286
3 Forces acting on particles and their trajectories in the surrounding of the collector in matrix separator / Goleman Ryszard // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 25-26
4 Lumped parameter thermal model for rectangular bar in an induction motor / Czerwiński Dariusz, Goleman Ryszard // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 19-20
5 Numerical Pattern Identification-Application to Inductive Testing Method with Automatic Classifiers / Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej // W: 15th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation - CEFC, 11-14 Nov. 2012, Oita, Japan - 2012, s. 137-137

Rozdzialy(5)

1 Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard // W: 18 International Symposium on Theoretical Electrical Engineering and Symposium on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM’15 Kołobrzeg, Poland June 7th – 10th, 2015 : [book of abstracts]; Unversity of Technology Szczecin, 2015, s. 58-58
2 Energia wiatru / Goleman Ryszard // W: Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań; [Red:] Stryczewska Henryka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 50-95
3 Evaluation of the Damages in Three-phase Watt-hour Induction Meters After External High Magnetic Field Exposition / Stryczewska Henryka, Goleman Ryszard, Pietras Magdalena, Giżewski Tomasz // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
4 Image preprocessing algorithms of pigmented skin lesions and their influence on feature vector in classification using fractal parameters / Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Mańko Monika, Giżewski Tomasz, Znajewska-Pander Aleksandra, Placek Waldemar, Owczarczyk-Samonek Agnieszka // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
5 Static characteristic identification of printed resistive pressure sensors based on graphene / Bernat Małgorzata, Stryczewska Henryka, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz, Zaborowska-Sapeta Katarzyna, Kowalski Ireneusz, Janczak Daniel // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]