Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4237-2017

Dr inż. Michał Łanczont

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
m.lanczont@pollub.pl
Liczba publikacji: 18
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Analysis of the possibilities to use Coselica toolbox for simulate electrical circuits and heat flow / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 1, vol. R. 93, s. 29-32 [MNiSW: 14]
2 Electro-thermal numerical model of superconducting tape / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 134-137 [MNiSW: 14]
3 Model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu rezystancyjnego / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, vol. 92, s. 81-83 [MNiSW: 14]
4 Model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu rezystancyjnego / Łanczont Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2015, nr 126, s. 93-100
5 Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznych / Kozak Sławomir, Wojtasiewicz Grzegorz, Kondratowicz-Kucewicz Beata, Majka Michał, Czerwiński Dariusz, Łanczont Michał, Surdacki Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 88, s. 338-345 [MNiSW: 10]
6 Numeryczne modelowanie indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu / Łanczont Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 95-102
7 Numeryczne modelowanie indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 65-67 [MNiSW: 10]
8 Perspektywy zastosowania technologii nadprzewodnikowej w budowie urządzenia georadarowego / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 172-174 [MNiSW: 15]
9 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu - analiza numeryczna w środowisku SCILAB / Łanczont Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2012, nr 124, s. 177-184
10 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 2b, vol. 89, s. 315-318 [MNiSW: 10]

Monografie (1)

1 Laboratorium metod numerycznych / Jaroszyński Leszek, Łanczont Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 161 s.- ( Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Referaty (5)

1 Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowych / Łanczont Michał // W: 21 Sympozjum PTZE, Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, 5-8 czerwca 2011, Lubliniec - 2011, s. 121-122
2 Modelowanie rezystancyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu w środowisku SCILAB / Łanczont Michał // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 95-96
3 Numerical modeling of superconducting tape in XCOS/COSELICA / Łanczont Michał // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 51-52
4 Numeryczne modelowanie dynamiki rozkładu temperatury za pomocą środowiska obliczeniowego Scilab/Xcos / Łanczont Michał // W: Konferencja Naukowo-Techniczna, Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych, Kielce, 15-17 września 2014 r - 2014, s. 167-174
5 Perspektywy zastosowanie technologii nadprzewodnikowej w budowie urządzenia georadarowego / Łanczont Michał // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 93-94

Rozdzialy(2)

1 Numerical modeling of superconducting devices in OpenModelica / Łanczont Michał // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 Numeryczne modelowanie dynamiki rozkładu temperatury w uproszczonym modelu szybu wentylacyjnego / Łanczont Michał // W: Procesy elektrotechnologiczne : modelowanie i sterowanie; [Red:] Wciślik Mirosław, Kazała Robert, Łaskawski Michał - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015, s. 263-274 .- (Monografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1897-2691 ; nr 69)