Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-5016-2017
ORCID 0000-0003-1682-2589

dr inż. Joanna Kozieł

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Liczba publikacji: 29
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Analysis of the current distribution in layers of a second generation superconducting tapes / Komarzyniec Grzegorz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Kozieł Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2019, nr 1, vol. 95, s. 65-68
2 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters / Kozieł Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 12, vol. 92, s. 77-80 [MNiSW: 14]
3 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji / Kozieł Joanna, Wojtasiewicz Grzegorz, Majka Michał, Kondratowicz-Kucewicz Beata // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 258-261 [MNiSW: 15]
4 Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call / Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2018, nr 1, vol. 18, s. 1-6 [MNiSW: 7]
5 The intensity of electromagnetic fields in the range of GSM 188 DECT, UMTS,WLAN inbuilt-up areas / Mazurek Paweł, Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Gad Radosław, Wdowiak Anita // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 12, vol. 94, s. 202-205 [MNiSW: 14]
6 Iron - based superconductors - development prospects / Jankowski Arkadiusz, Jędrys Konrad, Kozieł Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 1, vol. 94, s. 45-48 [MNiSW: 14]
7 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 168-171 [MNiSW: 15]
8 Projekt stanowiska do badań rzeczywistych wartości poziomów pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefon komórkowy w trakcie rozmowy telefonicznej / Abramek Milena, Kozieł Joanna, Mazurek Paweł // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 12, s. 37-42 [MNiSW: 7]
9 Specyfika transportu ciekłego azotu stosowanego do chłodzenia nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarcia / Kozieł Joanna // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2389-2395
10 Using the FTA method to analyze the quality of an uninterruptible power supply unitreparation UPS / Kozieł Joanna, Przystupa Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2019, nr 1, vol. 95, s. 77-80

Referaty (14)

1 Analiza bezpieczeństwa użytkowania wybranych urządzeń fizykoterapeutycznych ze względu na emitowane wartości pola elektromagnetycznego / Kozieł Joanna, Stępniak Patrycja // W: IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 18.11.2016, Lublin : [książka abstraktów] - 2016, s. 52-53
2 Analiza rozpływu prądów w warstwach taśmy nadprzewodnikowej 2G / Komarzyniec Grzegorz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Kozieł Joanna // W: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE " Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie", 9 - 12.09. 2018 r., Racławice : [book of abstracts] - 2018, s. 181-180
3 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego / Kozieł Joanna, Janowski Tadeusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 47-48
4 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS / Przystupa Krzysztof, Kozieł Joanna // W: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE " Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie", 9 - 12.09. 2018 r., Racławice : [book of abstracts] - 2018, s. 258-260
5 Badanie urządzeń w fizykoterapii na kierunku Inżynieria Biomedyczna / Surdacki Paweł, Kozieł Joanna // W: IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 18.11.2016, Lublin : [książka abstraktów] - 2016, s. 50-51
6 Diagnostics detect the breast cancer with empire software / Król Monika, Kotłowska Kinga, Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej // W: XXVII Sympozjum Środowiskowe PTZE : Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mierzęcin, 18-21 czerwca 2017 - 2017, s. 138-139
7 Innovative superconducting materials and potential applications in medical diagnostics / Wesołowska Kinga, Kiryło Katarzyna, Kozieł Joanna // W: XXVII Sympozjum Środowiskowe PTZE : Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mierzęcin, 18-21 czerwca 2017 - 2017, s. 262-263
8 The intensity of the electromagnetic fields inthe coverage of GSM 900, 1800, DECT, UMTS, wlan in the built-up areas / Mazurek Paweł, Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Gad Radosław, Wdowiak Anita // W: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE " Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie", 9 - 12.09. 2018 r., Racławice : [book of abstracts] - 2018, s. 219-221
9 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 51-52
10 Oddziaływanie telefonu komórkowego podczas rozmowy telefonicznej na organizm ludzki / Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej, Michałowska Joanna // W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dni trzech Kultur w Medycynie, innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 20.10.2017, Lublin: [streszczenia] - 2017
11 Perspektywy rozwoju nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego w porównaniu z możliwościami ograniczania prądów zwarciowych przez transformatory nadprzewodnikowe / Kozieł Joanna // W: XXII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce,Sandomierz,9-12 września 2012 - 2012, s. 127-128
12 Prospects for the development of iron superconductors / Jankowski Arkadiusz, Jędrys Konrad, Kozieł Joanna // W: XXVII Sympozjum Środowiskowe PTZE : Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mierzęcin, 18-21 czerwca 2017 - 2017, s. 107-108
13 The social model of the candidate for the study of the Electric Engineering as an inspiration for flexibility in planning of the study / Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej, Śniadkowski Mariusz // W: 27th EAEEIE Annual Conference, 07-09.06.2017 Grenoble, France : [program] - 2017
14 Wpływ impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego / Kozieł Joanna // W: 6th International Symposium Applied electromagnetics SAEMʹ16 and 26 Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie", 26-29 June 2016, Wrocław - 2016, s. 142-143

Rozdzialy(5)

1 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS / Przystupa Krzysztof, Kozieł Joanna // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) 2018; Nowy York: IEEE, 2018, s. 192-194
2 Badania eksperymentalne zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń fizykoterapeutycznych / Kozieł Joanna, Stępniak Patrycja // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii biomedycznej; [Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 105-116 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
3 The calculation of the inrush current peak value of superconducting transformers / Komarzyniec Grzegorz, Surdacki Paweł, Kozieł Joanna // W: Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics 2015 (WZEE) [WOS]; [B.m.]: IEEE, 2015, s. 61-64 [MNiSW: 15]
4 The intensity of the electromagnetic fields in the coverage of GSM 900, GSM 1800 DECT, UMTS, WLAN in built-up areas / Mazurek Paweł, Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Gad Radosław, Wdowiak Artur // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) 2018; Nowy York: IEEE, 2018, s. 159-162
5 Technologies and applications of superconducting cables / Surdacki Paweł, Kozieł Joanna, Komarzyniec Grzegorz // W: 12th Conference on Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE, 17-19 September 2015, Kielce ; [B.m.]: [B.w.], 2015, s. 284-287