Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
t.janowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 34
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(24)

1 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji / Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 32-35 [MNiSW: 15]
2 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters / Adamczyk Ł., Jaroszyński Leszek, Kafarski M., Janowski Tadeusz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, vol. 90, s. 157-160 [MNiSW: 10]
3 Design and development of the first polish superconducting fault current limiter for MV distribution systems / Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // PHYSICS PROCEDIA - 2012, vol. 36, s. 845-848
4 Design and tests of coreless inductive superconducting fault current limite / Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir, Kozak Janusz, Majka Michał // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2012, nr 3, vol. 22 [MNiSW: 25]
5 Experimental investigation of the model of superconducting transformer with the windings made of 2G HTS tape / Wojtasiewicz Grzegorz, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir, Majka Michał, Kondratowicz-Kucewicz Beata // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2012, nr 3, vol. 22 [MNiSW: 25]
6 Fault current limitation in power network by the superconducting transformers made of 2G HTS / Janowski Tadeusz, Glowacki B. A., Wojtasiewicz G., Kozak S., Kondratowicz-Kucewicz Beata, Majka Michał, Wozniak M. // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2011, nr 3, vol. 21, s. 1413-1416 [MNiSW: 25]
7 Inrush current of superconducting transformer / Wojtasiewicz Grzegorz, Komarzyniec Grzegorz, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir, Majka Michał, Kondratowicz-Kucewicz Beata // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2013, nr 3, Pt 2, vol. 23, s. 1-4 [MNiSW: 25]
8 Introduction of our Laboratories Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and Centre of Excellence for Application of Superconductivity and Plasma in Power Engineering ASPPECT / Stryczewska Henryka, Janowski Tadeusz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Pawłat Joanna // JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN - 2011, nr 6, vol. 35, s. 267-268
9 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 168-171 [MNiSW: 15]
10 Nadprzewodnikowy bezrdzeniowy indukcyjny ogranicznik prądu zwarciowego średniego napięcia / Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 245-248 [MNiSW: 15]
11 Possibility of using the 2G HTS superconducting transformer to limit short-circuit currents in power network / Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz G. // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2012, nr 3, vol. 22 [MNiSW: 25]
12 Prąd włączania transformatora nadprzewodnikowego / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz Grzegorz, Majka Michał, Kozak Sławomir, Kondratowicz-Kucewicz Beata // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 9, vol. 89, s. 245-248 [MNiSW: 10]
13 Problemy cieplne w transformatorze HTS spowodowane przepływem prądu włączania / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz G., Majka Michał, Kozak Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 111-118
14 Renewable energy sources to supply home power plants / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 151-154 [MNiSW: 15]
15 Superconducting properties of YBCO coated conductors produced by inkjet printing / Juda Katarzyna L., Woźniak Mariusz, Mosiadz Mariusz, Hopkins Simon C., Glowacki B. A., Janowski Tadeusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 161-163 [MNiSW: 15]
16 Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania budowy transformatorów nadprzewodnikowych / Janowski Tadeusz, Jaroszyński Leszek, Wojtasiewicz Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 9, vol. 89, s. 40-43 [MNiSW: 10]
17 Tests and performance analysis of 2G HTS Transformer / Wojtasiewicz G., Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir, Majka Michał, Kondratowicz-Kucewicz Beata // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2013, nr 3, Part 2, vol. 23, s. 1-5 [MNiSW: 25]
18 Tests and Performance Analysis of Coreless Inductive HTS Fault Current Limiters / Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak S., Wojtasiewicz G., Kondratowicz-Kucewicz Beata // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2011, nr 3, vol. 21, s. 1303-1306 [MNiSW: 25]
19 Thermal problems in HTS transformer due to inrush current / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz G., Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 12-15 [MNiSW: 10]
20 Transformatory nadprzewodnikowe odporne na zwarcia i ograniczające prądy zwarcia / Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 269-272 [MNiSW: 15]
21 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 63-64 [MNiSW: 10]
22 YBCO coated conductors for superconducting transformer windings / Jaroszyński Leszek, Janowski Tadeusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, s. 164-166 [MNiSW: 10]
23 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 193-198
24 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 117-128 [MNiSW: 5]

Monografie (1)

1 Elektronika nadprzewodnikowa / Adamczyk Ł., Janowski Tadeusz.- Warszawa: Instytut Elektrotechniki, 2011, 320 s.

Referaty (9)

1 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings / Jaroszyński Leszek, Janowski Tadeusz // W: XI Konferencja WZEE 2013 Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, 27-30 wrzesień , Rzeszów - Czarna - 2013
2 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego / Kozieł Joanna, Janowski Tadeusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 47-48
3 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters / Adamczyk Łukasz, Jaroszyński Leszek, Kafarski M., Janowski Tadeusz, Majka Michał // W: XI Konferencja WZEE 2013 Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, 27-30 wrzesień , Rzeszów - Czarna - 2013
4 Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu / Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 103-104
5 Budowa i badania nadprzewodnikowego bezrdzeniowego indukcyjnego ogranicznika prądu średniego napięcia / Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 89-90
6 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 51-52
7 Promoting renewable energy sources to supply home power plants / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 49-50
8 Superconducting properties of YBCO coated conductors produced by inkjet printing / Juda Katarzyna L., Woźniak Mariusz, Mosiadz Mariusz, Hopkins Simon C., Glowacki B. A., Janowski Tadeusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 63-64
9 Transformatory nadprzewodnikowe odporne na zwarcia i ograniczające prądy zwarcia / Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz G. // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 53-54