Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4026-2017
ORCID 0000-0001-7884-1801

dr inż. Tomasz Giżewski

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
t.gizewski@pollub.pl
Liczba publikacji: 37
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 234-237 [MNiSW: 15]
2 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification / Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 4, vol. R.92, s. 14-17 [MNiSW: 14]
3 Electrical transport in carbon nanotube fibres / Łękawa-Raus Agnieszka, Giżewski Tomasz, Patmore Jeff, Kurzępa Łukasz, Kozioł Krzysztof K. // SCRIPTA MATERIALIA - 2017, vol. 131, s. 112-118 [MNiSW: 35]
4 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films / Janas Dawid, Czechowski Nikodem, Adamus Zbigniew, Giżewski Tomasz // APPLIED PHYSICS LETTERS - 2018, nr 5, vol. 112, s. 053104-1-053104-5 [MNiSW: 35]
5 From blackness to invisibility – carbon nanotubes role in the attenuation of and shielding from radio waves for stealth technology / Kolanowska Anna, Janas Dawid, Herman Artur P., Jędrysiak Rafał G., Giżewski Tomasz, Boncel Sławomir // CARBON - 2017, vol. 126, s. 31-52 [MNiSW: 40]
6 The methodology of magnetic materials classification / Wac-Włodarczyk Andrzej, Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 3, vol. 87, s. 216-219 [MNiSW: 15]
7 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 168-171 [MNiSW: 15]
8 Numerical pattern identification—application to inductive testing method with automatic classifiers / Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej // IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS - 2013, nr 5, vol. 49, s. 1789-1792 [MNiSW: 25]
9 The operational window of carbon nanotube electrical wires treated with strong acids and oxidants / Lepak-Kuc S., Boncel Sławomir, Szybowicz M., Nowicka A. B., Józwik I., Orliński K., Giżewski Tomasz, Kozioł K., Jakubowska M., Łękawa-Raus Agnieszka // SCIENTIFIC REPORTS - 2018, vol. 8 [MNiSW: 40]
10 Power systems of plasma reactors for non-thermal plasma generation / Stryczewska Henryka, Jakubowski T., Kalisiak S., Giżewski Tomasz, Pawłat Joanna // JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES - 2013, nr 1, vol. 16, s. 52-62 [MNiSW: 15]
11 RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment / Pawłat Joanna, Samoń Radosław, Stryczewska Henryka, Diatczyk Jarosław, Giżewski Tomasz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2013, nr 2, vol. 61 [MNiSW: 20]
12 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Nalewaj Krzysztof, Giżewski Tomasz, Jaroszyński Leszek, Komarzyniec Grzegorz, Mazurek Paweł, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 346-352 [MNiSW: 10]
13 Wpływ zmian wtrąceniowych w ferromagnetyku na pętlę histerezy różnicowej dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 65-68 [MNiSW: 14]
14 Współpraca międzynarodowa / Diatczyk Jarosław, Giżewski Tomasz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 1, s. 27-27
15 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Kowalski Ireneusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, vol. 87, s. 53-56 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (2)

1 Element ochronny i odzież ochronna [Patent nr (11) 227571 [21] 398671] / Głuszak Andrzej, Giżewski Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 12, s. 4281-4281 [MNiSW: 15]
2 Element ochronny i odzież ochronna [Zgłoszenie nr (21) 398671] / Głuszak Andrzej, Giżewski Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 21, s. 33-33 [MNiSW: 2]

Referaty (13)

1 Analiza metod identyfikacji pętli histerezy różnicowej / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // W: 6th International Symposium Applied electromagnetics SAEMʹ16 and 26 Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie", 26-29 June 2016, Wrocław - 2016, s. 299-300
2 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 33-34
3 Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposes / Pawłat Joanna, Giżewski Tomasz, Stryczewska Henryka // W: 17th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil (AOTs-17), November 7-10 2011, San Diego, California - 2011, s. 54-54
4 Atmospheric pressure plasma jet for non-thermal resistant materials / Pawłat Joanna, Samoń Radosław, Giżewski Tomasz, Stryczewska Henryka // W: 4th International Conference on Plasma Medicine – ICPM4, 17-21 June 2012, Orléans, France - 2012, s. 187-187
5 The comparison of selected automatic classification algorithms applied to inductive testing method / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Nafalski Andrzej // W: 15th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation - CEFC, 11-14 Nov. 2012, Oita, Japan - 2012, s. 286-286
6 Generation of non-equilibrium low-temperature plasma in the array of gliding arc plasma reactors / Diatczyk Jarosław, Giżewski Tomasz, Kapka Lucyna, Komarzyniec Grzegorz, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 23-24
7 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 51-52
8 Numerical Pattern Identification-Application to Inductive Testing Method with Automatic Classifiers / Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej // W: 15th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation - CEFC, 11-14 Nov. 2012, Oita, Japan - 2012, s. 137-137
9 Pętla histerezy różnicowej w mostku Maxwell`a dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // W: 24 Sympozjum Środowiskowe PTZE - Zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, Hucisko, 7-10 września 2014 - 2014, s. 217-218
10 Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment / Pawłat Joanna, Samoń Radosław, Giżewski Tomasz, Diatczyk Jarosław, Janowski Włodzimierz, Stryczewska Henryka // W: HAKONE XIII : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 9-14 September 2012, Kazimierz Dolny, Poland - 2012, s. 308-312
11 Solar energy for soil conditioning / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Komarzyniec Grzegorz, Giżewski Tomasz, Stryczewska Henryka, Mitsugi Fumiaki, Ebihara Kenji, Aoqui Shin-ichi, Nakamiya Toshiyuki // W: EUROCON - International Conference on Computer as a Tool (EUROCON), 2011 IEEE, 27-29 April 2011, Lisbon, Portugal - 2011, s. 1-4
12 Wpływ zmian wtrąceniowych w ferromagnetyku na pętlę histerezy różnicowej dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Giżewski Tomasz, Ziń Piotr // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 103-104
13 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // W: 25 Sympozjum Środowiskowe PTZE - Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Wieliczka, 28 czerwca- 1 lipca 2015 - 2015, s. 303-305

Rozdzialy(7)

1 Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard // W: 18 International Symposium on Theoretical Electrical Engineering and Symposium on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM’15 Kołobrzeg, Poland June 7th – 10th, 2015 : [book of abstracts]; Unversity of Technology Szczecin, 2015, s. 58-58
2 Evaluation of the Damages in Three-phase Watt-hour Induction Meters After External High Magnetic Field Exposition / Stryczewska Henryka, Goleman Ryszard, Pietras Magdalena, Giżewski Tomasz // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
3 Image preprocessing algorithms of pigmented skin lesions and their influence on feature vector in classification using fractal parameters / Goleman Ryszard, Stryczewska Henryka, Mańko Monika, Giżewski Tomasz, Znajewska-Pander Aleksandra, Placek Waldemar, Owczarczyk-Samonek Agnieszka // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
4 Modelowanie rozkładu temperatury w komorze do hodowli tkankowej / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Czerwiński Dariusz, Giżewski Tomasz // W: Inżynieria biomedyczna - wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 199-206 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Modelowanie rozkładu temperatury w komorze do hodowli tkankowej / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Czerwiński Dariusz, Giżewski Tomasz // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 67-74
6 Projekt instalacji do pomiaru temperatury w komorze do hodowli komórkowej / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Czerwiński Dariusz, Giżewski Tomasz // W: Elektrotechnologie; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 38-50 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)
7 Static characteristic identification of printed resistive pressure sensors based on graphene / Bernat Małgorzata, Stryczewska Henryka, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz, Zaborowska-Sapeta Katarzyna, Kowalski Ireneusz, Janczak Daniel // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]