Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7554-2013

dr inż. Jarosław Diatczyk

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
j.diatczyk@pollub.pl
Liczba publikacji: 83
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 131-133 [MNiSW: 14]
2 Diagnostic of temperature distribution in the chamber of ga plasma reactor / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 79-83 [MNiSW: 12]
3 Disturbances propagation in the arc plasma reactor systems / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Włodzimierz, Stryczewska Henryka, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 7, vol. 87, s. 32-35 [MNiSW: 15]
4 Iron-ceria spinel (FeCe2O4) catalyst for dry reforming of propane to inhibit carbon formation / Sudhakaran M.S.P, Sultana Lamia, Hossain Md.Mokter, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Brueser Volker, Reuter Stephan, Mok Young Sun // JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - 2018, vol. 61, s. 142-151 [MNiSW: 35]
5 Iron–ceria spinel (FeCe2O4) catalyst for dry reforming of propane to inhibit carbon formation / Sudhakaran M.S.P, Sultana Lamia, Hossain Md.Mokter, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Brϋser Volker, Reuter Stephan, Mok Young Sun // JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - 2017, vol. 61, s. 142-151 [MNiSW: 35]
6 Low-temperature plasma for exhaust gas purification from paint shop - a case study / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 1, vol. 87, s. 245-248 [MNiSW: 15]
7 Mini glide-arc plasma reactor for biological decontamination / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Gunaydin-Dasan Beyhan, Onal-Ulusoy Baran, Mok Young Sun // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2017, nr 1, vol. 14, s. 29-32 [MNiSW: 7]
8 Modeling discharge length for GA plasma reactor / Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 89-91 [MNiSW: 15]
9 Monitoring risk behaviour in adolescent pupils regarding consumption of psychoactive substances / Wojtyła-Buciora Paulina, Klimberg Aneta, Kapka-Skrzypczak Lucyna, Diatczyk Jarosław, Urbaniak Monika, Ulatowska-Szostak Ewa, Boldowski Tomasz, Wojtyła Andrzej, Marcinkowski Jerzy T. // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2017, nr 2, vol. 24, s. 350-355 [MNiSW: 20]
10 A new and simple approach for decontamination of food contact surfaces with gliding arc discharge atmospheric non-thermal plasma / Gunaydin Dasan Beyhan, Onal-Ulusoy Baran, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Sen Yasin, Mutlu Mehmet // FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY - 2016, nr 79, vol. 10, s. 1-12 [MNiSW: 35]
11 Ocena działania bakteriobójczego niskotemperaturowej plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze RF / Samoń Radosław, Czapiński J., Grządziel J., Płonka M., Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2014, nr 2, s. 17-26
12 Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego / Wolny-Koładka Katarzyna, Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 11, vol. 93, s. 209-213 [MNiSW: 14]
13 Plazma nietermiczna w procesach dekontaminacji bakteriologicznej / Stryczewska Henryka, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // ZAKAZENIA - 2015, nr 4, s. 15-17
14 Power consumption of gliding arc discharge plasma reactor / Diatczyk Jarosław, Komarzyniec Grzegorz, Stryczewska Henryka // INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY - 2011, nr 1, vol. 5, s. 12-16
15 Problem zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowych / Diatczyk Jarosław, Diatczyk Julia, Kapka Lucyna, Komarzyniec Grzegorz, Pawłat Joanna, Pawłowski Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 138-139 [MNiSW: 15]
16 Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding Arc / Komarzyniec Grzegorz, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 145-148 [MNiSW: 15]
17 RF atmospheric plasma jet surface treatment of paper / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław // JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS - 2016, nr 37, vol. 49, s. 1-12 [MNiSW: 35]
18 RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment / Pawłat Joanna, Samoń Radosław, Stryczewska Henryka, Diatczyk Jarosław, Giżewski Tomasz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2013, nr 2, vol. 61 [MNiSW: 20]
19 Srebrna dysza plazmowa nagrodzona na targach w Genewie / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 23-24
20 Temperature Distribution in the Gliding Arc Discharge Chamber / Stryczewska Henryka, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES - 2011, nr 2, vol. 14, s. 276-281 [MNiSW: 15]
21 Umowa o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym / Diatczyk Jarosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 10-10
22 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Nalewaj Krzysztof, Giżewski Tomasz, Jaroszyński Leszek, Komarzyniec Grzegorz, Mazurek Paweł, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 346-352 [MNiSW: 10]
23 Wizyta studentek z Japonii / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 18-18
24 Właściwości i zastosowania reaktorów plazmowych typu dysza plazmowa / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 31-35 [MNiSW: 3]
25 Wpływ parametrów pracy reaktora typu plasma-jet z wyładowaniem barierowym na temperaturę gazu poddanego obróbce plazmowej / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2014, nr 3, s. 38-45
26 Współpraca międzynarodowa / Diatczyk Jarosław, Giżewski Tomasz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 1, s. 27-27
27 Wybrane metody pomiaru temperatury plazmy w reaktorach typu JET / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 43-46 [MNiSW: 7]
28 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, s. 53-56 [MNiSW: 14]

Monografie (2)

1 Laboratorium instalacji energii odnawialnych. Cz. 2 / Nalewaj Krzysztof, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Goleman Ryszard.- Politechnika Lubelska , 2014, 102 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Technologie energii odnawialnej / Stryczewska Henryka, Nalewaj Krzysztof, Diatczyk Jarosław[Red:] Stryczewska Henryka.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 188 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 79)

Projekty wynalazcze (17)

1 Mikroreaktor plazmowy [Patent nr (11) 226684 (21) 414023] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2491-2492 [MNiSW: 30]
2 Mikroreaktor plazmowy [Patent nr (11) 226685 (21) 414024] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2492-2492 [MNiSW: 30]
3 Mikroreaktor plazmowy [Zgłoszenie nr (21) 414023] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 47-47
4 Mikroreaktor plazmowy [Zgłoszenie nr (21) 414024] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 48-48
5 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 58-58 [MNiSW: 2]
6 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1920-1920 [MNiSW: 30]
7 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Patent nr (11) 226367 (21) 413877] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2063-2063 [MNiSW: 30]
8 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Zgłoszenie nr (21) 413877] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 5, s. 6-6
9 Sposób obniżenia napięcia zapłonu wyładowania w reaktorze mikroplazmowym [Zgłoszenie nr (21) 409000] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 46-46 [MNiSW: 2]
10 Sposób obniżenia napięcia zapłonu wyładowania w reaktorze mikroplazmowym [Patent nr (11) 222480 (21)409000] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1920-1921 [MNiSW: 30]
11 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Patent nr (11) 229666 (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
12 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
13 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Patent nr (11) 226686 (21) 414025] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2492-2492 [MNiSW: 30]
14 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Zgłoszenie nr (21) 414025] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 48-48
15 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Patent nr (11) 225214 (21) 414026] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 467-467 [MNiSW: 30]
16 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Zgłoszenie nr (21) 414026] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 9, s. 32-32
17 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 13, s. 41-41

Referaty (29)

1 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 49-50
2 Application of gliding arc plasma reactor for pre-treatment municipal wastes for alternative fuels production / Pawłat Joanna, Wolny-Koładka Katarzyna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Sudhakaran M.S.P, Mok Young Sun // W: 23rd International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil-(AOTs-23), 13-16.11 2017, Clearwater Beach, Florida, USA : [abstracts] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
3 Atmospheric pressure plasma applications for selected heat-sensitive materials / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław // W: 23rd International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil-(AOTs-23), 13-16.11 2017, Clearwater Beach, Florida, USA : [abstracts] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
4 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Stryczewska Henryka, Czapiński J., Grządziel D., Płonka M., Samoń Radosław // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 75-76
5 Atmospheric pressure plasma jets in decontamination and treament of polymeric surfaces / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Samoń Radosław, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Cieplak Tomasz, Stryczewska Henryka // W: HAKONE XIV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry,21-26 September 2014,Zinnowitz,Germany - 2014
6 Change of contact angle on HIPS and ABS plastics exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma Jet / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: Joint conference of COST ACTIONS TD1208 “Electrical discharges with liquids for future applications”, 13-16 September 2015, Bertinoro, Italy : Book of abstracts - 2015
7 Change of surface contact angle of polymeric materials exposed on plasma generated in DBD plasma jet reactor / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 324-325
8 Changes in the surface wettability of high impact polystyrene after radio frequency APPJ treatment / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 86-86
9 Changing the water contact angle of polymer surface using DBD plasma Jet / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 85-85
10 Discharge propagation in the mini glidarc plasma reactor / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Hensel Karol, Mahala Zdenko, Janda Mario // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 80-80
11 Efficacy of ozone fumigation to control eupteryx decemnotata in rosemary growing under cover / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Kopacki Marek, Starek Agnieszka, Kiczorowski Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 47-47
12 Generation of non-equilibrium low-temperature plasma in the array of gliding arc plasma reactors / Diatczyk Jarosław, Giżewski Tomasz, Kapka Lucyna, Komarzyniec Grzegorz, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 23-24
13 Gliding-arc discharge for microbial decontamination / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Machala Zdenko, Mutlu Mehmet, Stryczewska Henryka // W: Joint conference of COST ACTIONS TD1208 “Electrical discharges with liquids for future applications”, 13-16 September 2015, Bertinoro, Italy : [book of abstracts] - 2015
14 Influence of argon concentration in the processing gas on power supply system of the gliding arc discharge plasma / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: HAKONE XIV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry,21-26 September 2014,Zinnowitz,Germany - 2014
15 Mini gliding arc atmosphreic pressure plasma reactor / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // W: European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Proces, 21-24 october ,Athens-Greece: [conference program and bookof abstracts] - 2015, s. 1-2
16 Ozon w kondycjonowaniu powietrza w pomieszczeniach / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // W: IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 18.11.2016, Lublin : [książka abstraktów] - 2016, s. 51-51
17 Plasma deposition of ceramic layers directly onto the surfaces of the joints of osteoarthritis / Komarzyniec Grzegorz, Stryczewska Henryka, Diatczyk Jarosław // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 83-84
18 Plazmowa higienizacja odpadów komunalnych / Wolny-Koładka Katarzyna, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Mazurek Paweł // W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dni trzech Kultur w Medycynie, innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 20.10.2017, Lublin: [streszczenia] - 2017, s. 91-92
19 Problem zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowych / Diatczyk Jarosław, Diatczyk Julia, Komarzyniec Grzegorz, Pawłat Joanna, Pawłowski Krzysztof, Stryczewska Henryka // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 25-26
20 Reaktor mikroplazmowy typu glide-arc do dekontaminacji biologicznej / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Gunaydin-Dasan Beyhan, Onal -Ulusoy Baran // W: IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 18.11.2016, Lublin : [książka abstraktów] - 2016
21 Reaktory plazmowe w zastosowaniach materiałowych, środowiskowych, rolniczych i medycznych / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Mazurek Paweł // W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dni trzech Kultur w Medycynie, innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 20.10.2017, Lublin: [streszczenia] - 2017, s. 82-83
22 RF atmospheric pressure plasma jet for surface modification of HIPS / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Stryczewska Henryka, Murakami T. // W: European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Proces, 21-24 october ,Athens-Greece: [conference program and bookof abstracts] - 2015
23 Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment / Pawłat Joanna, Samoń Radosław, Giżewski Tomasz, Diatczyk Jarosław, Janowski Włodzimierz, Stryczewska Henryka // W: HAKONE XIII : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 9-14 September 2012, Kazimierz Dolny, Poland - 2012, s. 308-312
24 Soil decontamination using ozone generated in electrical discharge / Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Diatczyk Jarosław, Ebihara Kenji, Mitsugi Fumiaki // W: Workshop on Progress in New Methods of Water and Waste Water Cleaning, July 4-5, 2011, Gdańsk, Poland - 2011
25 Solar energy for soil conditioning / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Komarzyniec Grzegorz, Giżewski Tomasz, Stryczewska Henryka, Mitsugi Fumiaki, Ebihara Kenji, Aoqui Shin-ichi, Nakamiya Toshiyuki // W: EUROCON - International Conference on Computer as a Tool (EUROCON), 2011 IEEE, 27-29 April 2011, Lisbon, Portugal - 2011, s. 1-4
26 Solar powered ozone installation for water treatment in swimming pools / Diatczyk Jarosław, Komarzyniec Grzegorz, Muszański R., Stryczewska Henryka // W: Workshop on Progress in New Methods of Water and Waste Water Cleaning, July 4-5, 2011, Gdańsk, Poland - 2011
27 Supply system of water treatment installation from PV panels / Komarzyniec Grzegorz, Stryczewska Henryka, Diatczyk Jarosław // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 81-82
28 Water contact angles on high impact polystyrene exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma jet / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 93-94
29 Wykorzystanie minicentrów w diagnostyce uszkodzeń w samochodach z silnikiem wysokoprężnym ze sterowaniem CR / Słupski Stanisław, Diatczyk Jarosław, Stryczewska Henryka // W: Konferencja Naukowa WD 2016 "New technologies & their applications", Lublin, 11-13 czerwca 2016r. : [książka streszczeń] - 2016, s. 187-187

Rozdzialy(7)

1 Change of surface contact angle of polymeric materials exposed on plasma generated in DBD plasma jet reactor / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 324-325 [MNiSW: 15]
2 Efficacy of ozone fumigation to control eupteryx decemnotata in rosemary growing under cover / Kopacki Marek, Starek Agnieszka, Kiczorowski Piotr, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
3 High speed camera imaging of mini glidarc discharge / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Janda Mario, Hensel Karol, Machala Zdenko // W: SAPP 20 thSymposium on Application of Plasma Processes, COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids Book of Contributed Papers, Tatranská Lomnica, Slovakia 17-22 January, 2015; [Red:] Papp P., Orszagh J., Moravsky L., Ribar A., Matejcik S. - Comenius University, Bratislava, 2015, s. 283-287
4 Outsourcing jako współczesna metoda zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce / Diatczyk Jarosław, Diatczyk Julia, Kapka-Skrzypczak Lucyna, Skrzypczak Maciej, Szlendak-Gromek Dominika, Wdowiak Artur, Wojtyła Andrzej // W: Modernìzacìâ sistemi deržavnogo upravlìnnâ: teorìâ ta praktika. Č.2 ; Lwów: LRÌDU NADU, 2012, s. 354-355
5 Potential DBD-jet applications for preservation of nutritive compounds on the example of vitamin C in water solutions / Bozkurt D., Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 65-68 [MNiSW: 15]
6 Problemy zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowych / Diatczyk Jarosław // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 682-696
7 Surface treatment of high-impact polystyrene using rf-appj / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Murakami T. // W: SAPP 20 thSymposium on Application of Plasma Processes, COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids Book of Contributed Papers, Tatranská Lomnica, Slovakia 17-22 January, 2015; [Red:] Papp P., Orszagh J., Moravsky L., Ribar A., Matejcik S. - Tatranská Lomnica: Comenius University in Bratislava , 2015, s. 310-313