Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-6852-2017
ORCID 0000-0002-3642-1929

dr hab. inż., prof. PL Dariusz Czerwiński

Instytut Informatyki
d.czerwinski@pollub.pl
Liczba publikacji: 68
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 234-237 [MNiSW: 15]
2 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL / Czerwiński Dariusz, Jaroszyński Leszek, Janowski Tadeusz, Kozak Janusz, Majka Michał // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2014, nr 3, vol. 24 [MNiSW: 25]
3 Comparison of overcurrent responses of 2G HTS tapes / Czerwiński Dariusz, Jaroszyński Leszek, Majka Michał, Kozak Janusz, Charmas Barbara // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2016, nr 3, vol. 26 [MNiSW: 20]
4 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych / Czerwiński Dariusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 17-24
5 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych / Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 24-27 [MNiSW: 10]
6 Effectiveness comparison on an artificial neural networks to identify Polish emotional speech / Powroźnik Paweł, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 45-48 [MNiSW: 14]
7 Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads / Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 2, vol. 88, s. 161-164 [MNiSW: 15]
8 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes / Czerwiński Dariusz, Jaroszyński Leszek, Kozak Janusz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 230-233 [MNiSW: 15]
9 An inexpensive environmental monitoring system with IoT a gents / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
10 Lumped parameter thermal model of the rectangular bar in an induction motor rotor / Czerwiński Dariusz, Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 106-109 [MNiSW: 14]
11 Model generatora nadprzewodnikowego / Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 63-66 [MNiSW: 14]
12 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 168-171 [MNiSW: 15]
13 A monitoring system for temperature data coming from IoT agents / Kołyga Łukasz, Filis Bartłomiej, Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz // STUDIA INFORMATICA - 2016, nr 2, vol. 37, s. 29-44 [MNiSW: 9]
14 Możliwość zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji zasobów sieciowych w usłudze strumieniowej transmisji wideo realizowanej według standardu DASH / Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2015, nr 2, vol. 36, s. 73-82 [MNiSW: 6]
15 Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznych / Kozak Sławomir, Wojtasiewicz Grzegorz, Kondratowicz-Kucewicz Beata, Kozak Janusz, Majka Michał, Czerwiński Dariusz, Łanczont Michał, Surdacki Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 88, s. 338-345 [MNiSW: 10]
16 Numerical analysis of YBCO coated conductors / Jaroszyński Leszek, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, s. 160-162 [MNiSW: 15]
17 Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych / Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz, Nalewaj Krzysztof // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 63-70
18 Overcurrent characteristics of second generation superconducting tape SF4050 / Jaroszyński Leszek, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 123-126 [MNiSW: 14]
19 Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, vol. 151, s. 96-111
20 Priority-aware packet pre-marking for diffserv architecture based on H.264/SVC video stream structure / Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz // WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS - 2017, nr 4, vol. 96, s. 5391-5408 [MNiSW: 15]
21 Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA / Czerwiński Dariusz, Badurowicz Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2922-2928 [MNiSW: 10]
22 Spectral methods in Polish emotional speech recognition / Powroźnik Paweł, Czerwiński Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 73-81 [MNiSW: 10]
23 Środowisko do szybkiego wdrażania i testowania sieci chmurowych / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel, Czerwiński Dariusz // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, s. 106-111
24 Wpływ funkcji okna na skuteczność identyfikacji stanu emocjonalnego mówcy / Powroźnik Paweł, Czerwiński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, vol. 7, s. 96-100 [MNiSW: 7]
25 Wpływ rozchodzenia się rezystywnej strefy cieplnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS / Czerwiński Dariusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2012, nr 124, s. 27-35
26 Wpływ rozchodzenia się strefy rezystywnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS / Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 2b, vol. 89, s. 319-322 [MNiSW: 10]
27 Wpływ zarządcy maszyny wirtualnej na wydajność systemów eksploracji danych / Czerwiński Dariusz // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2012, nr 3A, vol. 33, s. 197-208 [MNiSW: 4]
28 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach wykorzystujących wirtualizację / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 125-134 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Modelling the critical parameters of high temperature superconductor devices in transient states / Czerwiński Dariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 164 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr, Czerwiński Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2370-2371 [MNiSW: 10]

Referaty (11)

1 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 33-34
2 Emotional speech recognition based on artifical neural network / Powroźnik Paweł, Czerwiński Dariusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 79-80
3 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes / Czerwiński Dariusz, Jaroszyński Leszek, Majka Michał // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 19-20
4 Lumped parameter thermal model for rectangular bar in an induction motor / Czerwiński Dariusz, Goleman Ryszard // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 19-20
5 Model of low power superconducting generator / Majka Michał, Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 74-74
6 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 51-52
7 Numerical analysis of YBCO coated conductors / Jaroszyński Leszek, Czerwiński Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 57-58
8 Numerical performance in the Grid Network Relies on a Grid Appliance / Czerwiński Dariusz // W: 18th Conference on Computer Networks (CN 2011), Ustron, JUN 14-18, 2011 - 2011, s. 214-223 [MNiSW: 10]
9 Overcurrent characteristics of SF4050 2G superconducting tape / Jaroszyński Leszek, Czerwiński Dariusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 33-34
10 Pomiar temperatury cienkowarstwowych taśm HTS w stanach przejściowych / Czerwiński Dariusz // W: Konferencja Naukowo-Techniczna, Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych, Kielce, 15-17 września 2014 r - 2014, s. 54-61
11 Resource management in grid systems / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Matejczuk Przemysław // W: 19th International Conference on Computer Networks, Szczyrk, JUN 19-23, 2012 - 2012, s. 101-110 [MNiSW: 10]

Rozdzialy(27)

1 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Karczmarczyk Patryk, Kutera Mateusz, Najda Marcin // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 106-115 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
2 Assessment of the functionalities of selected e-health websites / Czerwińska Magdalena, Czerwiński Dariusz // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 2591-2599 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
3 Color-Aware Transmission of SVC Video over DiffServ Domain / Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz // W: Computer Networks, CN 2015 : 22nd International Conference, CN 2015 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Stera Piotr - Berlin: Springer International Publishing Switzerland, 2015, s. 203-212 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 522) [MNiSW: 15]
4 Digital Filter Implementation in Hadoop Data Mining System / Czerwiński Dariusz // W: Computer Networks, CN 2015 : 22nd International Conference, CN 2015 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Berlin: Springer International Publishing Switzerland, 2015, s. 410-420 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 522) [MNiSW: 15]
5 Field propagation of jamming sources in WiFi networks / Czerwiński Dariusz, Nowak Jarosław // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
6 Impact of internet sources on e-patient knowledge / Czerwińska Magdalena, Czerwiński Dariusz // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martinez A.López, Torres I. Candel - IATED Academy, 2015, s. 2383-2392 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
7 Influence of the VM manager on private cluster data mining system / Czerwiński Dariusz // W: Computer Networks, CN 2014 : 21st International Science Conference on Computer Networks (CN) [WOS]; [Red:] Kwiecień Andrzej , Gaj Piotr, Stera Piotr - Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 47-56 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN: 1865-0929 ; nr 431) [MNiSW: 10]
8 Model of cooperation between ICT industry and university / Miłosz Marek, Czerwiński Dariusz, Łukasik Edyta // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2338-2345 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
9 Model of low power superconducting generator / Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław, Majka Michał // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
10 Modelowanie pola temperatury w układach cienkowarstwowych w stanach przejściowych na przykładzie taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji / Czerwiński Dariusz // W: Procesy elektrotechnologiczne : modelowanie i sterowanie; [Red:] Wciślik Mirosław, Kazała Robert, Łaskawski Michał - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiejd, 2015, s. 52-62 .- (Monografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1897-2691; nr 69)
11 Modelowanie rozkładu temperatury w komorze do hodowli tkankowej / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Czerwiński Dariusz, Giżewski Tomasz // W: Inżynieria biomedyczna - wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 199-206 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Modelowanie rozkładu temperatury w komorze do hodowli tkankowej / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Czerwiński Dariusz, Giżewski Tomasz // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 67-74
13 Multidisciplinary laboratory for bioengineering students based on EEG and eye-tracker data processing / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Czerwiński Dariusz // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2015, s. 5872-5881 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
14 Multidisciplinary laboratory program for biomedical engineering course / Wójcicki Piotr, Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 6433-6440 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
15 Multimedia knowledge exchange system for the improvement of the effectiveness of the distance learning / Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 2228-2237 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
16 Next generation classroom based on the idea of collaborative, data-oriented programming / Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz, Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 6407-6414 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
17 On time blood pressure prediction with the use of PPG signals / Czerwiński Dariusz, Wójcicki Piotr, Zientarski Tomasz // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 1-4 [MNiSW: 15]
18 Open-source microcontroller development board in wireless sensor networks classes / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 2294-2300 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
19 Path loss model for a wireless sensor network in different weather conditions / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Wójcicki Piotr, Sitkiewicz Jarosław // W: Computer Networks : 24th International Conference, CN 2017 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Sawicki Michał - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 106-117 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 718) [MNiSW: 15]
20 Projekt instalacji do pomiaru temperatury w komorze do hodowli komórkowej / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Czerwiński Dariusz, Giżewski Tomasz // W: Elektrotechnologie; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 38-50 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)
21 Prywatne sieci Grid – technologia w zasięgu ręki / Zieliński Mateusz, Malec Bartosz, Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, .- (Konferencje-Politechnika Lubelska)
22 QoE-Oriented Fairness Control for DASH Systems Based on the Hierarchical Structure of SVC Streams / Przyłucki Sławomir, Czerwiński Dariusz, Sierszeń Artur // W: Computer Networks : 23rd International Conference, CN 2016 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Cham : Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 180-191 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 608) [MNiSW: 15]
23 RSSI-Based localisation of the radio waves source by mobile agents / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Mukharsky Dmitry // W: Computer Networks : 23rd International Conference, CN 2016 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 370-383 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 608) [MNiSW: 15]
24 Software defined home network for distribution of the SVC video based on the DASH principles / Przyłucki Sławomir, Sierszeń Artur, Czerwiński Dariusz // W: Computer Networks : 24th International Conference, CN 2017 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Sawicki Michał - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 195-206 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 718) [MNiSW: 15]
25 Teaching of computer networks with using simulation and emulation environments / Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz, Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 5173-5179 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
26 The use of RFID technology to control a 3D model realising the gamification paradigm / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy, Tokovarov Mikhail // W: IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) 2017; New York: IEEE, 2017, s. 22-27 [MNiSW: 15]
27 Wydajność końcówki w sieci Grid na przykładzie Grid-Appliance / Zieliński Mateusz, Czerwiński Dariusz // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 124-134 .- (Konferencje-Politechnika Lubelska)