Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
a.niewczas@pollub.pl
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(19)

1 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Niewczas Andrzej, Bieniaś Jarosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, vol. 0, s. 25-34 [MNiSW: 15]
2 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa / Hunicz Jacek, Niewczas Andrzej, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, s. 1-5 [MNiSW: 6]
3 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych / Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 120-123 [MNiSW: 7]
4 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder / Guzik Mirosław, Niewczas Andrzej, Koszałka Grzegorz // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2011, nr 41, s. 125-134 [MNiSW: 4]
5 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego / Niewczas Andrzej, Ślęzak Marcin, Dmowski Artur, Ignaciuk Piotr // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, nr 112, s. 291-300 [MNiSW: 7]
6 Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl ester / Niewczas Andrzej, Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2012, nr 1, s. 89-94 [MNiSW: 6]
7 Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego / Stokłosa Józef, Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 152-156 [MNiSW: 4]
8 FEM analysis in design of extendable central beam for a semi-trailer / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Golec Mariusz, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek // MACHINE DESIGN - 2011, nr 1, vol. 3, s. 47-50
9 A modular low-bed semi-trailer for transportation of machines and other heavy and big loads / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Golec Mariusz, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Głowacz Łukasz // JOURNAL OF KONES - 2013, nr 3, vol. 20, s. 237-244 [MNiSW: 6]
10 A numerical model for calculation of piston rings wetted area in a combustion engine / Guzik Mirosław, Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 3, vol. 19, s. 157-164 [MNiSW: 7]
11 Numerical simulation of the ring twists during diesel engine operation / Koszałka Grzegorz, Guzik Mirosław, Niewczas Andrzej // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3 [MNiSW: 6]
12 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2012, nr 9, vol. 109, s. 195-200 [MNiSW: 5]
13 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2012, nr 1, s. 79-85 [MNiSW: 5]
14 Porównawcza analiza niezawodności autobusów komunikacji miejskiej / Niewczas Andrzej, Rymarz Joanna, Pieniak Daniel // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2014, nr 101, s. 91-101 [MNiSW: 4]
15 Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel // JOURNAL OF KONBIN - 2013, nr 2, vol. 26, s. 111-122 [MNiSW: 4]
16 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company / Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr // HORIZONTY DOPRAVY - 2011, nr 5, s. 17-20
17 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Krzyżak Andrzej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 71-80 [MNiSW: 4]
18 Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego / Rymarz Joanna, Stokłosa Józef, Niewczas Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 5542-5548 [MNiSW: 10]
19 Wybrane problemy rozwoju komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Lublin / Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel, Rymarz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2011, nr 1, s. 73-78

Referaty (3)

1 Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel // W: ICQR2MSE 2012 - International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, 15-18 June 2012, Chengdu / China - 2012, s. 995-999 [MNiSW: 10]
2 Reliability of the diesel engine related to reduced tightness of the combustion chamber / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel // W: 4th International Conference on Risk Analysis – ICRA4, Limassol, Cyprus, May, 26-29, 2011 - 2011, s. 195-200
3 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert // W: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEM, 27-28 OF APRIL, 2011, ZLATIBOR, SERBIA - 2011, s. 579-584