Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-2816-2017

Dr inż. Piotr Ignaciuk

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
p.ignaciuk@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(30)

1 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1981-1987 [MNiSW: 10]
2 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 3899-3902 [MNiSW: 10]
3 Analiza porównawcza techniczno-ekonomicznych aspektów eksploatacji autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym i gazem CNG / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3703-3710
4 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji / Ignaciuk Piotr, Kordos Paweł, Sarnowski Cezary // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 81-87 [MNiSW: 4]
5 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych / Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 120-123 [MNiSW: 7]
6 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Koszałka Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2487-2492 [MNiSW: 4]
7 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3374-3380
8 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions / Dmowski Artur, Ignaciuk Piotr, Ślęzak Marcin, Niewczas Andrzej // JOURNAL OF KONBIN - 2016, nr 2, vol. 38, s. 153-178 [MNiSW: 8]
9 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego / Niewczas Andrzej, Ślęzak Marcin, Dmowski Artur, Ignaciuk Piotr // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, nr 112, s. 291-300 [MNiSW: 7]
10 Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl ester / Niewczas Andrzej, Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2012, nr 1, s. 89-94 [MNiSW: 6]
11 Conception of the maritime transport safety in the Baltic Sea in 2009 to 2015 / Caban Jacek, Brumercikova Eva, Bukova Bibiana, Brumercik Frantisek, Vrábel Ján , Šarkan Branislav , Ignaciuk Piotr // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2017, nr 2, vol. 8, s. 12-23
12 Czas pracy kierowcy a logistyka transportu / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Ignaciuk Piotr, Piernikarski Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1045-1051 [MNiSW: 4]
13 Damages to injectors in diesel engines / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 58-61 [MNiSW: 5]
14 Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia / Caban Jacek, Sopoćko Mateusz, Ignaciuk Piotr // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 93-98 [MNiSW: 7]
15 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses / Ignaciuk Piotr, Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // JOURNAL OF KONBIN - 2015, nr 3, s. 99-108 [MNiSW: 8]
16 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Walczak Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 53-60 [MNiSW: 4]
17 Impact of acid number of fuels on the wear process of apparatus for fuel injection in diesel engines / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Walczak Mariusz, Ignaciuk Piotr, Sawa Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 54-57 [MNiSW: 5]
18 Local resistance of heating molybdenum sheet in a test device / Mitka Michal , Bastovansky Ronald, Brumercik Frantisek, Ignaciuk Piotr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 87-93 [MNiSW: 10]
19 Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1977-1980 [MNiSW: 10]
20 Porównanie emisji związków toksycznych silnika ZS zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju lnianki i estrach oleju rzepakowego / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Liśćak Stefan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 43-48 [MNiSW: 4]
21 Porównanie kosztów eksploatcji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem CNG i olejem nap ę dowym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Wójcik Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 67-69 [MNiSW: 7]
22 Porównanie osiągów silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju rzepakowego i estrach oleju lnianki / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Komsta Henryk // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 40-45 [MNiSW: 4]
23 Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych / Gil Leszek, Kryczka Marek, Ignaciuk Piotr, Kozłowski Edward, Cholewiński Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 63-66 [MNiSW: 7]
24 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company / Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr // HORIZONTY DOPRAVY - 2011, nr 5, s. 17-20
25 Safety of maritime transport in the Baltic Sea / Caban Jacek, Brumercik Frantisek, Vrábel Ján , Ignaciuk Piotr, Misztal Wojciech, Marczuk Andrzej // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 134 [MNiSW: 15]
26 Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5 [MNiSW: 4]
27 Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliw / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 37-42 [MNiSW: 4]
28 Wpływ odległości transportowych na koszty transportu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5, s. 50-52 [MNiSW: 4]
29 Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Ignaciuk Piotr, Ogrodnik Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2433-2439 [MNiSW: 4]
30 Wpływ zmian w czasie pracy kierowcy na logistykę transportu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1988-1992 [MNiSW: 10]

Monografie (1)

1 Issues of machine and device operation and maintenance / Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 124 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(2)

1 Comparative analysis of reliability and maintenance costs of heavy goods vehicles of selected brands used under long-term rental / Ślęzak Marcin, Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 Lubricants / Ignaciuk Piotr // W: Issues of machine and device operation and maintenance; [Red:] Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 53-89