Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab., prof. PL Waldemar Cieślak

Katedra Matematyki Stosowanej
Liczba publikacji: 9
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Affine invariants of annuli / Cieślak Waldemar, Szczygielska Elżbieta // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2012, nr 1, vol. 66, s. 7-12 [MNiSW: 5]
2 Extremal perimeters of quadrangles inthe poncelet porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY - 2015, nr 3, vol. 91, s. 487-501 [MNiSW: 20]
3 In search of a measure in Poncelet’s porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2016, nr 2, vol. 149, s. 338-345 [MNiSW: 15]
4 On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porism / Cieślak Waldemar, Martini H., Mozgawa Witold // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2013, nr 2, vol. 20, s. 287-300 [MNiSW: 15]
5 The Poncelet annuli / Cieślak Waldemar // BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY - 2014, nr 1, vol. 55, s. 301-309
6 Poncelet's porism in transformation group framework / Cieślak Waldemar, Felińska Halina, Szuster Janusz, Mozgawa Witold // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 28-31 [MNiSW: 5]
7 Rotation indices related to poncelet's closure theorem / Cieślak Waldemar, Martini H., Mozgawa Witold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 2, vol. 68, s. 19-26 [MNiSW: 6]
8 Φ-optics and generalized Bianchi–Auerbach equation / Cieślak Waldemar, Miernowski Andrzej, Mozgawa Witold // JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS - 2012, vol. 62, s. 2337-2345 [MNiSW: 25]

Rozdzialy(1)

1 Poryzm Ponceleta / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 45-64 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)