Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-2982-2013

dr Ewa Łazuka

Katedra Matematyki Stosowanej
e.lazuka@pollub.pl
Liczba publikacji: 14
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń / Łazuka Ewa, Stępkowska Klaudia // WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE - 2014, nr 1, s. 91-104 [MNiSW: 6]
2 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis / Łazuka Ewa, Łazuka Małgorzata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 269-274 [MNiSW: 10]
3 Dlaczego warto odwiedzić Osijek w Chorwacji / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 33-34
4 International Staff Training Week w Clausthal / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 3, vol. 37, s. 18-19
5 Matematyka dla klasy politechnicznej / Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 29-29

Monografie (1)

1 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka.- Lublin: Politechika Lubelska, 2018, 293 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(8)

1 Construction of an optimal bonus-malus system / Łazuka Ewa // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 109-126 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Historia Katedry Matematyki Stosowanej / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa, Szuster Janusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 202-218 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Matematyka w naukach społecznych / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 37-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Matematyka w służbie ekonomii / Łazuka Ewa, Gorgol Izolda // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 11-36 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Technologie informacyjne w nauczaniu statystyki i ekonometrii / Łazuka Ewa, Wlaź Paweł // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 28-61
6 Wielomian chromatyczny jako narzędzie klasyfikacji hipergrafów / Łazuka Ewa // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 57-133 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Wykorzystanie oprogramowania Statistica do analizy składki jako czynnika klasyfikującego ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych / Łazuka Ewa // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 38-65
8 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych / Łazuka Ewa, Wlaź Paweł // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 7-27