Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-7411-2012
ORCID 0000-0001-8293-6977

dr hab. inż. Krzysztof Kęcik

Katedra Mechaniki Stosowanej
k.kecik@pollub.pl
Liczba publikacji: 84
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(39)

1 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań / Kęcik Krzysztof // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2014, nr 50, vol. 19, s. 83-88 [MNiSW: 4]
2 Application of Shape Memory Alloy in Harvesto-Absorber System / Kęcik Krzysztof // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2015, nr 3, vol. 9, s. 155-160 [MNiSW: 14]
3 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber / Kęcik Krzysztof // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2018, vol. 108, s. 198-209 [MNiSW: 45]
4 An autoparametric energy harvester / Kęcik Krzysztof, Borowiec Marek // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1597-1605 [MNiSW: 25]
5 Chatter control in the milling process of composite materials / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382
6 Chatter identification methods on the basis of time series measured during titanium superalloy milling / Rusinek Rafał, Lajmert Paweł, Kęcik Krzysztof, Kruszyński Bogdan, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES - 2015, vol. 99, s. 196-207 [MNiSW: 40]
7 Control of chaotic dynamics by magnetorheological damping of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS - 2014, nr 5, vol. 51, s. 743-754 [MNiSW: 20]
8 Cutting force response in milling of Inconel: analysis by wavelet and Hilbert-Huang transforms / Litak Grzegorz, Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał // LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES - 2013, nr 10, s. 133-140 [MNiSW: 25]
9 Damage detection of composite milling process by recurrence plots and quantifications analysis / Kęcik Krzysztof, Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2016, nr 1, vol. 89, s. 133-144 [MNiSW: 25]
10 Dynamical analysis of milling process with various radial depth of cut / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA - 2011, nr 2, s. 69-81
11 Dynamics and control of an active pendulum system / Kęcik Krzysztof // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2015, vol. 70, s. 63-72 [MNiSW: 30]
12 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
13 Dynamics of a time delayed Duffing oscillator / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2014, vol. 65, s. 98-106 [MNiSW: 30]
14 Dynamics of an autoparametric pendulum-like system with a nonlinear semiactive suspension / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING - 2011, vol. 0, s. 0-0 [MNiSW: 25]
15 Dynamics of composite materials cutting / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 3, vol. 35, s. 31-37 [MNiSW: 7]
16 The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearity / Weremczuk Andrzej, Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 209-213 [MNiSW: 15]
17 Dynamics of the middle ear ossicles with an SMA prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kęcik Krzysztof, Kozik Krzysztof // INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES - 2016, vol. 127, s. 163-175 [MNiSW: 40]
18 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 221-224 [MNiSW: 15]
19 Energy harvesting from a magnetic levitation system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2017, vol. 94, s. 200-206 [MNiSW: 30]
20 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 7, vol. 89, s. 169-172 [MNiSW: 10]
21 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system / Kęcik Krzysztof // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2018, nr 1, vol. 12, s. 11-18 [MNiSW: 14]
22 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual Harvester Systems / Kęcik Krzysztof // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2016, nr 2, vol. 40, s. 79-88 [MNiSW: 14]
23 Experimental investigations of energy recovery from an electromagnetic pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Zaszczyńska Angelika // JOURNAL OF VIBRATION TESTING AND SYSTEM DYNAMICS - 2018, nr 3, vol. 2, s. 209-219
24 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100009-1-100009-7 [MNiSW: 15]
25 Influence of defect diameter on its detection in milling process of composite material using recurrence plot technique / Ciecieląg Krzysztof, Kęcik Krzysztof, Zaleski Kazimierz // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 4, s. 194-199 [MNiSW: 11]
26 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Szymański Marcin, Rękas Joanna // MECCANICA - 2018, nr 8, vol. 53, s. 1959-1980 [MNiSW: 30]
27 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Experimental research / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS - 2016, vol. 27, s. 287-292 [MNiSW: 5]
28 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Numerical research / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS - 2016, vol. 27, s. 281-286 [MNiSW: 5]
29 Magnetorheological damping and semi-active control of an autoparametric vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Sado Danuta, Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2014, nr 8, vol. 49, s. 1887-1900 [MNiSW: 30]
30 Magnetorheological damping of a system with a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2012, nr 2, vol. 36, s. 49-56 [MNiSW: 4]
31 Modeling of high-speed milling process with frictional effect / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS - 2013, nr 1, vol. 227, s. 3-11 [MNiSW: 25]
32 Non-linear dynamics and optimization of a harvester–absorber system / Kęcik Krzysztof, Brzeski Piotr, Perlikowski Przemysław // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2017, nr 5, vol. 17, s. 1-15 [MNiSW: 25]
33 Nonlinear dynamics and control of an active suspension of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2014, nr 1, vol. 38, s. 47-53 [MNiSW: 6]
34 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics / Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382
35 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2017, nr 64, s. 61-67 [MNiSW: 8]
36 Parametric analysis of magnetorheologically damped pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Kapitaniak Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14 [MNiSW: 25]
37 Stability lobes analysis of nickel superalloys milling / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2011, nr 10, vol. 21, s. 2943-2954 [MNiSW: 25]
38 Verification of the stability lobes of Inconel 718 milling by recurrence plot applications and composite multiscale entropy analysis / Kęcik Krzysztof, Borowiec Marek, Rusinek Rafał // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2016, nr 1, vol. 131 [MNiSW: 25]
39 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem / Kęcik Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 2, s. 223-226 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (3)

1 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Patent nr (11) 227221 (21) 412144] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof, Kęcik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
2 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412144] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof, Kęcik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 6-6
3 Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 420720] / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 19, s. 32-33

Referaty (30)

1 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // W: 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), July 6-11, 2014, Vienna, Austria : book of abstracts - 2014, s. 306-306
2 Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system / Kęcik Krzysztof // W: VIII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, 31 May-3 June 2015, Augustów, Poland - 2015, s. 119-124
3 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: 53. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", 22 - 26 lutego 2014 r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2014, s. 107-107
4 Bifurcations in frictional model of cutting process / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: International Conference ‘Nonlinear Dynamics in Engineering: Modelling, Analysis and Applications’; 21-23 August 2013; Aberdeen, Scotland, UK : Book of Abstracts - 2013, s. 78-78
5 Chaos in mechanical pendulum-like system near main parametric resonance / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium on 50 Years of Chaos : Applied and Theoretical, Kyoto, Japan, November 28-December 2, 2011 - 2012, s. 249-258 [MNiSW: 10]
6 Chaos in mechanical systems. Selected problems / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: IUTAM Symposium on 50 Years of Chaos : Applied and Theoretical, Kyoto, Japan, November 28-December 2, 2011 - 2011, s. 126-127
7 Chatter control in the milling process of composite materials / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej // W: Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis (MPSVA), 28-31.08.2012, Univ Glasgow, Glasgow, Scotland - 2012 [MNiSW: 10]
8 Damage detection of composite milling process using recurrence plots technique / Kęcik Krzysztof, Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // W: VIII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, 31 May-3 June 2015, Augustów, Poland - 2015, s. 111-117
9 Dynamic model of cutting process with modulated spindle speed / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej // W: 9th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences: ICNPAA 2012, 10–14 July 2012, Vienna, Austria - 2012, s. 805-809 [MNiSW: 10]
10 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 49-49
11 Dynamics of an active autoparmetric system / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Wiercigroch M. // W: International Conference ‘Nonlinear Dynamics in Engineering: Modelling, Analysis and Applications’; 21-23 August 2013; Aberdeen, Scotland, UK : Book of Abstracts - 2013, s. 35-35
12 Dynamics of machining of composites and materials for aviation industry / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Borowiec Marek, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 47-48
13 Dynamics of Ueda's oscillator with time delay / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 22-22
14 Energy recovery from a nonlinear maglev harvester / Kęcik Krzysztof // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials Augustow, June 4-8, 2017 : conference proceedings - 2017, s. 76-77
15 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Brzeski Piotr, Perlikowski Przemysław // W: 9th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2017, 25-30 June 2017, Budapest, Hungary - 2017, s. 1-2
16 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual harvester system / Kęcik Krzysztof // W: 24 Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki, 17-18 październik 2016 r., Warszawa - 2016, s. 31-31
17 How friction influences regenerative chatter / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Kęcik Krzysztof // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 125-125
18 Magnetorheological damping of an autoparametric system with a pendulum / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 20-21
19 Multiple solutions and corresponding energy output from a nonlinear maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. MS09-29-MS09-30
20 Non-linear dynamics and magnetorheological control of a pendulum system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 44-44
21 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: 13th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications DSTA 2015, 7-10 december 2015, Łódź, Poland : [abstracts] - 2015, s. 162-162
22 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system. Experimental study / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: 13th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications DSTA 2015, 7-10 december 2015, Łódź, Poland : [abstracts] - Łódź, 2015, s. 163-163
23 Nonlinear dynamics of a pendulum vibration absorber with a maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // W: 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Montreal, Canada, August 21-26, 2016 : book of papers - 2016, s. 186-187
24 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics / Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin // W: Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis (MPSVA), 28-31.08.2012, Univ Glasgow, Glasgow, Scotland - 2012 [MNiSW: 10]
25 A numerical study of an autoparametric system with electromagnetic energy harvester / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Lenci Stefano // W: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015, 29 June – 2 July 2015, Barcelona, Spain - 2015, s. 609-615
26 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // W: 56. Sympozjon "Modelowanie w mechanice", 25.02. - 01.03. 2017r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2017, s. 115-115
27 Regenerative and frictional chatter / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof // W: 7th European Nonlinear Osciliations Conference, July 24-29, 2011 Rome : booklet of abstracts - 2011, s. 84-84
28 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: 11th Conference on "DYNAMICAL SYSTEMS - THEORY AND APPLICATIONS", DECEMBER 5-8, 2011. ŁÓDŹ, POLAND - 2011, s. 305-310
29 Simultaneous energy recovery and vibration control of a pendulum absorber with a maglev harvester / Kęcik Krzysztof // W: Materiały XII Konferencji "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki", 22-25 marca 2017, Supraśl - 2017, s. 39-40
30 Wpływ parametrów układu na zjawisko dynamicznej eliminacji drgań w nieliniowym układzie mechanicznym z wahadłem / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: 53. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", 22 - 26 lutego 2014 r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2014, s. 79-80

Rozdzialy(12)

1 Autoparametric vibrations of a nonlinear system with a pendulum and magnetorheological damping / Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof // W: Nonlinear dynamic phenomena in mechanics ; [Red:] Warmiński Jerzy, Lenci Stefano, Cartmell Matthew P., Rega Giuseppe, Wiercigroch Marian - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag , 2012, s. 1-61 .- (Solid Mechanics and Its Applications 181)
2 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 59-68
3 Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modes / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz // W: Discontinuity and complexity in nonlinear physical systems; [Red:] Machado J. A. Tenreiro , Baleanu Dumitru, Luo Albert C. J. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 359-367 .- (Nonlinear Systems and Complexity)
4 Energy harvesting of an autoparametric pendulum system / Kęcik Krzysztof // W: 16th Mechatronika 2014; [Red:] Brezina Tomas, Maga Dusan, Stefek Alexandr - Brno: Brno University of Technology, 2014, s. 203-208
5 Influence of active elements on the pendulum’s rotational motion for energy harvesting / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 789-790
6 Influence of nonlinear damping on dynamics of mechanical system with a pendulum / Kęcik Krzysztof // W: Vibrations in physical systems : XXV jubilee symposium 2012; [Red:] Cempel Czesław, Dobry Marian W. - Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2012, s. 223-228
7 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: Dynamical systems : control and stability; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA , 2015, s. 297-306
8 Nonlinear dynamics and bifurcation of a vibration absorber-harvester system / Kęcik Krzysztof, Perlikowski P. // W: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015, 29 June – 2 July 2015, Barcelona, Spain; [Red:] Font-Llagunes Josep M. - International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2015, s. 806-816
9 Nonlinear dynamics of a vibration harvest-absorber system. Experimental study / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: Dynamical systems : modelling [WOS]; [Red:] Awrejcewicz Jan - New York: Springer, 2016, s. 197-208 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ISSN 2194-1009; nr 181) [MNiSW: 15]
10 A problem of stability in milling process of materials used in aviation industry / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium on Nonlinear Dynamics for Advanced Technologies and Engineering Design; [Red:] Wiercigroch Marian, Rega Giuseppe - Dordrecht: Spnger, 2013, s. 235-247 .- (UTAM Bookseries )
11 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 305-310 [MNiSW: 5]
12 Vibration control of autoparametric system using SMA spring and MR dampers in the pendula joints / Sado Danuta, Pietrzakowski Marek, Kęcik Krzysztof // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2014 [WOS]; New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2014, s. 1-7 [MNiSW: 10]