Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. inż. Wiktor Pietrzyk

Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
w.pietrzyk@pollub.pl
Liczba publikacji: 10
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego / Boguta Artur, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 9-11 [MNiSW: 4]
2 Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizji / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 354-362 [MNiSW: 6]
3 A model of an energy efficient building automation system / Horyński Marek, Pietrzyk Wiktor, Boguta Artur // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2012, nr 1, vol. 1, s. 41-45
4 Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 296-298 [MNiSW: 10]
5 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 / Buczaj Marcin, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 13-17 [MNiSW: 4]
6 Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdów / Sumorek Andrzej, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, nr 13, s. 290-301 [MNiSW: 4]
7 Współpraca komponentów inteligentnego budynków sterowaniu oświetleniem / Horyński Marek, Pietrzyk Wiktor // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 135-142 [MNiSW: 6]

Projekty wynalazcze (3)

1 Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 10-10 [MNiSW: 2]
2 Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego [Patent nr (11) 221027 (21) 395321] / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 279-279 [MNiSW: 30]
3 Sposób wspomagania suszenia konwekcyjnego za pomocą wiatru jonowego / Sumorek Andrzej, Pietrzyk Wiktor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 6, s. 1129-1130 [MNiSW: 25]