Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(32)

1 Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2018, nr 3, s. 38-40 [MNiSW: 5]
2 Algorithm of revitalization programme design for housing estates / Ostańska Anna // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 3, vol. 18, s. 107-114 [MNiSW: 9]
3 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 42-47 [MNiSW: 5]
4 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 2, s. 17-22 [MNiSW: 3]
5 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 89-95 [MNiSW: 3]
6 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 3]
7 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 33-45 [MNiSW: 9]
8 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 26-31 [MNiSW: 3]
9 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
10 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 3, s. 113-115 [MNiSW: 4]
11 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 12, s. 24-29 [MNiSW: 4]
12 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta / Ostańska Anna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, vol. 11, s. 20-32 [MNiSW: 9]
13 Energetyczny audyt miejski dla Lublina / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 38-45 [MNiSW: 3]
14 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 141-159 [MNiSW: 2]
15 Evolution of spaces between buildings in Polish mass housing estates in the eyes of the inhabitants / Ostańska Anna // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-6 [MNiSW: 15]
16 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych / Nowak Stefan, Ostańska Anna, Halemba Piotr, Franczak Agnieszka // LOGISTYKA - 2012, nr 3 [MNiSW: 4]
17 Model energetycznego audytu miejskiego jako instrument służący efektywnemu oszczędzaniu energii w mieście / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 10, s. 14-19 [MNiSW: 4]
18 Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 4, s. 182-185 [MNiSW: 3]
19 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 3]
20 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach / Ostańska Anna, Barnat-Hunek Danuta // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2014, nr 37, s. 22-34 [MNiSW: 5]
21 Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 2, s. 361-368 [MNiSW: 2]
22 Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 3, s. 69-75 [MNiSW: 3]
23 Problemy techniczne wybranych elementów budynków / Ostańska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 11, s. 62-63 [MNiSW: 6]
24 Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
25 Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 48-58 [MNiSW: 9]
26 Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 36-41 [MNiSW: 3]
27 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management / Ostańska Anna // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, s. 13-19 [MNiSW: 11]
28 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem / Ostańska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 80-84 [MNiSW: 6]
29 Social investigations as a measuring instrument of construction industry in the areas of Polish districts with prefabricated buildings / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 113-126 [MNiSW: 6]
30 Thermal imaging for detection of defects in envelopes of buildings in use: qualitative and quantitative analysis of building energy performance / Ostańska Anna // PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - 2018, s. 1-8 [MNiSW: 15]
31 Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku / Ostańska Anna // ARCHITECTUS - 2017, nr 1, vol. 49, s. 81-96 [MNiSW: 9]
32 Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie / Halicka Anna, Ostańska Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 465-468 [MNiSW: 4]

Monografie (4)

1 Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych / Taczanowska Teresa, Ostańska Anna.- Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM, 2012, 184 s.
2 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.
3 Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS / Ostańska Anna.- Lublin: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2018, 169 s.- (Studia z Zakresu Inżynierii; nr 100)
4 Wielka płyta : analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej : termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze / Ostańska Anna.- Warszawa: PWN, 2016, 221 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Odwodnienie do balkonu / Ostańska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 38-39 [MNiSW: 2]

Referaty (1)

1 Propozycja uwolnienia osób niepełnosprawnych z budynku wielorodzinnego na przykładzie niskiego budynku prefabrykowanego / Ostańska Anna // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 223-223

Rozdzialy(7)

1 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego / Ostańska Anna // W: Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju; [Red:] Komar Beata, Biedrońska Joanna, Szewczenko Anna - Gliwice: Wydzał Architektury Politechniki Śląskiej, 2015, s. 227-237
2 Concept of housing estate energy retrofit: ready for zero energy neighbourhoods? / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Adaptive and Interactive Buildings and Districts : 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : conference proceedings ; [Red:] Holopainen Riikka , Raasakka Ville - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd Finnish Association of Civil Engineers RIL, 2017, s. 80-87
3 Możliwości poprawy funkcjonowania budynków wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych / Ostańska Anna // W: Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy; [Red:] Sobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam - Bydgoszcz: Wdawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016, s. 249-265
4 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 41-54
5 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 972-981
6 Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 1060-1067
7 Tools for strategic planning improving energy performance : City Energy Audit and residential housing stock / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Adaptive and Interactive Buildings and Districts : 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : conference proceedings ; [Red:] Holopainen Riikka , Raasakka Ville - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd Finnish Association of Civil Engineers RIL, 2017, s. 71-79