Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. arch. Halina Landecka

Katedra Architektury,Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
h.landecka@pollub.pl
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 249-258
2 Cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie-problematyka ochrony zabytków / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 73-78 [MNiSW: 9]
3 Kalendarium ważniejszych wydarzeń - rok 2015 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2016, nr 18, s. 365-373
4 Kalendarium wydarzeń - rok 2010 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 296-300
5 Kalendarium wydarzeń - rok 2012 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 365-371
6 Kalendarium wydarzeń - rok 2013 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2014, nr 16, s. 375-381
7 Katedry lubelskie / Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 72-79
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski / Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 80-81
9 Miejska służba konserwatorska w Lublinie / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 297-316
10 Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w obiektach zabytkowych - wybrane przykłady z terenu Lublina i Lubelszczyzny / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 9]
11 Współczesne kreacje architektoniczne w obszarach chronionych - refleksje na temat podstaw i postaw / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 216-223
12 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej / Landecka Halina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 7-16 [MNiSW: 6]
13 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2014, nr 16, s. 280-289

Rozdzialy(4)

1 Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina / Landecka Halina // W: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas; [Red:] Markowski Tadeusz, Stawasz Danuta - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014, s. 200-213 .- (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju , ISSN 0079-3493 ; nr 253)
2 Dziedzictwo kulturowe - czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? / Landecka Halina // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 219-229
3 Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta - wybrane problemy ochrony / Landecka Halina // W: Ziemia człowiek sztuka; [Red:] Mazurczak Urszula - Lublin: Wydawictwo KUL, 2015, s. 531-551
4 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego S.S. Wizytek w Lublinie - od XIX do XXI wieku / Landecka Halina // W: Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 149-156