Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

Katedra Architektury,Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
b.kwiatkowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]
2 Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]
3 Ogrody sensoryczne – przestrzenie kojące oraz lecznicze – projektowanie i dobór roślin / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 2, vol. 13, s. 53-58 [MNiSW: 9]
4 Pokoje wyciszeń – współczesne tendencje projektowania / Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 42-47 [MNiSW: 9]
5 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]
6 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]
7 Środowisko czlowieka i jego percepcja - ksztaltowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]

Monografie (1)

1 Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowy / Kwiatkowski Bartłomiej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 302 s. [MNiSW: 20]

Referaty (11)

1 Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych / Kwiatkowski Bartłomiej // W: Konferencja "Projektowanie Uniwersalne Uwzględniające Potrzeby Osób z Różnymi Niepełnosprawnościami", 7.11.2013, Lublin:[program konferencji] - 2013
2 Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem / Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 21-21
3 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów, 12-14 października 2017 : materiały konferencyjne - 2017, s. 27-27
4 Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście wspolczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 65-65
5 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
6 Ogrody terapeutyczne, sensoryczny ogród z roślinami leczniczymi / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna, Kwiatkowski Bartłomiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 91-92
7 Personalization of architectural designing for people witch autism soectrum disorders / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 4th International Coference and Workshop. Plant - the Source of Research Material : Book of Abstracts, Lublin, 20-23.09.2015 - 2015, s. 59-59
8 Projektowanie architektoniczne placów zabaw w kontekście integracyjnej terapii sensorycznej / Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 202-202
9 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
10 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 64-64
11 Spersonalizowane projektowanie architektoniczne dla pacjentów ze spektrum autyzmu / Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce, 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015

Rozdzialy(3)

1 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
2 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / Dmitruk Michał, Kwiatkowski Bartłomiej // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 335-345
3 University campuses in Poland 1955-1989 / Kwiatkowski Bartłomiej // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 21-32