Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż.arch. Łukasz Flaga

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
Liczba publikacji: 11
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biłgoraju / Flaga Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 1, s. 34-42 [MNiSW: 4]
2 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny / Flaga Andrzej, Flaga Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2012, nr 21, vol. 109, s. 23-35 [MNiSW: 5]
3 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej / Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz, Kłaput Renata, Flaga Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 95-102 [MNiSW: 3]

Monografie (1)

1 Identyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejsca / Flaga Łukasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 225 s.

Referaty (3)

1 Impact of adjacent building superstructure to chimneys and ventilation drafts of a nearest tenement of a neighboring compact settlement / Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz, Kłaput Renata, Flaga Łukasz // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2014, s. 83-84
2 Wind tunnel modeltests of a large-size vertical facade shading panels of the Green Wings Office Building in Warsaw / Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz, Flaga Łukasz, Kłaput Renata, Matys Piotr // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2014, s. 71-72
3 Wind tunnel tests of snow load distribution on the roof of the municipal stadium in Łódź / Flaga Andrzej, Kimbar Grzegorz, Flaga Łukasz // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2014, s. 101-102

Rozdzialy(4)

1 Metody oceny ekspresji elementów stanowiących o tożsamości miejsca, na przykladzie procesu identyfikacji krajobrazu przepraw mostowych / Flaga Łukasz // W: Nowoczesność w architekturze : system - struktura - sąsiedztwo. T. 1, System; [Red:] Pallado Jan - Gliwice: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katedra Projektowania Architektonicznego RAr-2, 2014, s. 41-54
2 Wind action small sky observatory ScopeDome / Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz, Flaga Łukasz, Kimbar Grzegorz // W: Recent advances in civil engineering : structural mechanics ; [Red:] Stypuła Krzysztof - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 133-144 .- (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki , ISSN 0860-097X; nr 482)
3 Wind tunnel tests of a complex stadium roof / Bosak Grzegorz, Flaga Andrzej, Flaga Łukasz, Kłaput Renata // W: Recent advances in civil engineering : structural mechanics ; [Red:] Stypuła Krzysztof - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 157-169 .- (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki , ISSN 0860-097X ; nr 482)
4 Wind tunnel tests of snow load distribution on the roof of the New Cracow Arena / Flaga Andrzej, Kimbar Grzegorz, Flaga Łukasz // W: Recent advances in civil engineering : structural mechanics ; [Red:] Stypuła Krzysztof - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 115-132 .- (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X; nr 482)