Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4086-2017

dr inż. Małgorzata Iwanek

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
M.Iwanek@wis.pol.lublin.pl
Liczba publikacji: 95
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(32)

1 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 4, s. 132-137 [MNiSW: 11]
2 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 257-262 [MNiSW: 5]
3 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Brodaczewska Agnieszka // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 2, z. 63, vol. 33, s. 179-189 [MNiSW: 9]
4 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2014, nr 10, vol. 355, s. 61-65 [MNiSW: 6]
5 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // INSTAL - 2016, nr 1, s. 40-43 [MNiSW: 7]
6 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 9, s. 65-68 [MNiSW: 7]
7 Analysis of water losses in two selected water distribution systems / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Parafian Katarzyna, Wójcik Katarzyna // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 17 [MNiSW: 15]
8 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz, Lonkwic Iwona // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 4, z. 58, vol. 276, s. 345-354 [MNiSW: 4]
9 The assessment of water loss from a damaged distribution pipe using the FEFLOW software / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
10 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych / Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Krukowski Ireneusz, Łagód Grzegorz, Goral Ewa // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 227-232 [MNiSW: 5]
11 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 37, s. 13-17 [MNiSW: 15]
12 Cifrovoe modelirovanie raspredeleniâ vlažnosti v častnom slučae anizotropnoj počvennoj sredy / Iwanek Małgorzata // POČVOVEDENIE - 2018, nr 1, s. 70-77
13 Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 2, vol. 18, s. 278-284 [MNiSW: 25]
14 Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants a model study / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2012, nr 3, vol. 19, s. 311-320 [MNiSW: 7]
15 Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soil / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Stępniewski Witold // SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL - 2013, nr 1, vol. 77, s. 8-18 [MNiSW: 30]
16 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2017, nr 7-8, s. 57-60 [MNiSW: 7]
17 Model studies of a water outflow from an underground pipeline upon its failure / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 37, s. 13-17 [MNiSW: 15]
18 Nowa metoda badania szczelności wkładek "in-situ" / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2015, nr 12, s. 83-87 [MNiSW: 7]
19 Numerical investigations of moisture distribution in a selected anisotropic soil medium / Iwanek Małgorzata // EURASIAN SOIL SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 51, s. 73-80 [MNiSW: 15]
20 Numerical modeling of water and heat transport in porous building material / Widomski Marcin, Majerek Dariusz, Iwanek Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020048-1-020048-6 [MNiSW: 15]
21 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Głowacka Anna // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3, z. 62, vol. 32, s. 447-456 [MNiSW: 9]
22 One or more water demand patterns? - Calibration of the selected water network model / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
23 Praca wkładki "in-situ" w nawodnionym gruncie / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Franus Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 11, s. 75-78 [MNiSW: 7]
24 Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości / Pasternak Dorota, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // WODOCIĄGI - KANALIZACJA - 2016, nr 6, s. 44-47
25 Problem wtórnego zanieczyszczenia wody w wybranym wodociągu wiejskim / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2016, nr 7-8, s. 58-61 [MNiSW: 7]
26 Quantitative-qualitative analysis of sewage for the newly designed sanitary sewage system / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 1, vol. 20, s. 89-97 [MNiSW: 6]
27 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 380-385 [MNiSW: 6]
28 Suffosion holes as the results of breakage of buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Karpińska-Kiełbasa Małgorzata // PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 61, s. 700-705 [MNiSW: 15]
29 Water losses analysis in selected group water supply systems / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 1, vol. 11, s. 133-140 [MNiSW: 11]
30 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 185-200 [MNiSW: 9]
31 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Mikołajuk Paulina // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 167-183 [MNiSW: 9]
32 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych / Iwanek Małgorzata, Malesińska Agnieszka // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 3, s. 82-86 [MNiSW: 11]

Monografie (1)

1 Modeling of water flow and pollutants transport in porous media : with exemplary calculations in FEFLOW / Widomski Marcin, Kowalski Dariusz, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 108 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (20)

1 Nożowa opaska do nawiercania [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69030]] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
2 Nożowa opaska do nawiercania [Zgłoszenie wzoru użytkowego (21) 123879] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 33-34
3 Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 35-35 [MNiSW: 2]
4 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222666 (21) 404617] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
5 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222667 (21) 404619] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
6 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 225610 (21) 404618] / Iwanek Małgorzata, Ciuszko Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 823-823 [MNiSW: 30]
7 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404617] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
8 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404618] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 40-40 [MNiSW: 2]
9 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404619] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
10 Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych [patent nr 216076] / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 265-265 [MNiSW: 25]
11 Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego / Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 18 (1009), s. 19-20 [MNiSW: 2]
12 Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego [ Patent nr (11) 219923 (21) 393949 ] / Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1794-1794 [MNiSW: 25]
13 Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej [Patent nr (11) 225668 (21) 404385] / Iwanek Małgorzata, Błażejewski Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1217-1217 [MNiSW: 30]
14 Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej [Zgłoszenie nr (21) 404385] / Iwanek Małgorzata, Błażejewski Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 33-33 [MNiSW: 2]
15 Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222668 (21) 404620] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
16 Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404620] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
17 Studzienka kanalizacyjna [Patent nr (11) 229311 (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2316-2316 [MNiSW: 30]
18 Studzienka kanalizacyjna [Zgłoszenie nr (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 17-17
19 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
20 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 36-37

Referaty (19)

1 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna " Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody", 26-28 czerwiec [czerwca] 2013, Szczyrk : [program konferencji] - 2013
2 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes / Florek Mateusz, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Błoński M., Malec A. // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 18-20
3 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Sidorowicz Ł. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 19-19
4 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 44-44
5 The assesment of the degree of water source diversification as a part of the system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kuzioła Elżbieta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 21-22
6 Calibration of the numerical model of the selected water supply zone taking into account the degree of differentation in water demand patterns / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Hołota Ewa, Iwanek Małgorzata, Surdacka M. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 20-21
7 Comparative analysis of ciliate assemblages in activated sludge of Bardenpho and classic Aerotank technology / Kuzmina Tatyana, Danko Y., Łagód Grzegorz, Pliashechnik Volodimir, Iwanek Małgorzata, Babko Roman // W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8.10.2016, Zakopane, Poland:[book of abstracts] - 2016
8 Experimental investigations of zones of leakage from damaged water network pipes / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Urban Water 2014 - 2nd International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27 - 29 May 2014, The Algarve, Portugal - 2014
9 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe' s / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 22-23
10 Modelowanie hydrodynamiczne jako narzędzie wspomagające wybór sposobu modernizacji kolektora kanalizacji ogólnospławnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kusiak Urszula // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 46-47
11 Multi-criteria decision analysis of selected water supply network' s rehabilitation methods / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Flis P. // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 42-43
12 Numerical calculations of groundwater movement in anisotropic medium - case study. / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata // W: International Conference - "Agrophysics for Quality of Life", 31st May - 3rd June, 2011, Lublin. - 2011
13 Secondary contamination in Polish drinking water / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // W: Urban Water 2014 - 2nd International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27 - 29 May 2014, The Algarve, Portugal - 2014
14 Statistical analysis of time water outflow on the soil surface after a failure of a buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Budzioch Mateusz // W: Urban Water 2016, 3rd International Conference on the Design Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27-29.07.2016, Italy - 2016
15 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 99-112
16 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 28-29
17 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym - studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
18 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej / Iwanek Małgorzata, Malesińska Agnieszka // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
19 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej / Iwanek Małgorzata // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, 26-28 lutego 2014, Ustroń - 2014

Rozdzialy(23)

1 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2017, s. 111-124
2 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 313-322
3 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2017, s. 325-336
4 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Poliehnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 281-289
5 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Florek Mateusz, Błoński M., Malec A. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 197-208
6 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 272-280 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kuzioła E., Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 75-83 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Experimental investigations of zones of leakage from damaged water network pipes / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hawryluk E., Kondraciuk K. // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 257-268 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 139)
9 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe’s failure / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 55-67
10 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 337-348
11 Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej / Ścibior Adriana, Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 289-298 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
12 Multi-criteria decision analysis of selected water supply network’s rehabilitation methods / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Flis P. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 187-196
13 Numerical modeling of water flow through straight globe valve / Janowska J., Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 41-49 [MNiSW: 10]
14 Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów / Iwanek Małgorzata, Kryszak A. // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Politechnika Śląska , 2012, s. 419-432
15 Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości / Pasternak Dorota, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Iżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2016, s. 262-272
16 Proposition of fractal dimension application for the estimation of certainty of water delivery / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 15-25 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
17 Secondary contamination in Polish drinking water / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 15-26 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
18 Secondary water contamination in selected rural supply network / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Current issues in water treatment and water distribution; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 161-172
19 Statistical analysis of time of water outflow on the soil surface after the failure of a buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Skrzypek A., Budzioch Mateusz // W: Urban water systems & floods; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 39-49 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
20 Statystyka opisowa wyników fizycznej symulacji awarii podziemnego przewodu wodociągowego / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Budzioch Mateusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 37-50
21 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 95-106
22 Wybrane problemy hydrauliczne związane z łączeniem wodociągów lokalnych w grupowy / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2015, s. 291-302
23 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury / Iwanek Małgorzata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 57-78