Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-4264-2013

dr inż. Marek Horyński

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
m.horynski@pollub.pl
Liczba publikacji: 60
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(42)

1 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households / Horyński Marek, Majcher Jacek // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 107-113 [MNiSW: 12]
2 Automatic measurement of time constant for temperature sensors / Boguta Artur, Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2013, nr 1, vol. 13, s. 15-18 [MNiSW: 6]
3 Automatyka budynkowa jako element bezpieczeństwa / Horyński Marek, Majcher Jacek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2016, nr 12, s. 425-428 [MNiSW: 5]
4 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2582-2585 [MNiSW: 5]
5 Computer - aided design of the safe deduster with bifilar winding for dedusting materials in agri - food industry / Horyński Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, s. 69-72 [MNiSW: 14]
6 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2319-2329 [MNiSW: 4]
7 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 827-836 [MNiSW: 4]
8 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych / Horyński Marek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 273-280 [MNiSW: 4]
9 Energy efficient control of lighting in an intelligent building / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 61-67 [MNiSW: 6]
10 Energy management in building objects adapted for users with reduced mobility / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2014, nr 3, vol. 14, s. 29-36 [MNiSW: 6]
11 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development / Horyński Marek, Majcher Jacek // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2016, nr 3, vol. 5, s. 3-8 [MNiSW: 12]
12 Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowej / Horyński Marek // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
13 Inteligentne instalacje budynkowe a sprawa polska / Horyński Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2013, nr 12, s. 78-81 [MNiSW: 4]
14 Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskie / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1273-1282 [MNiSW: 4]
15 Intelligent control for HVAC devices in LCN system / Horyński Marek, Styła Sebastian // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2013, nr 1, vol. 13, s. 57-63 [MNiSW: 6]
16 Interaktywne instalacje w inteligentnych budynkach / Horyński Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2012, nr 12, s. 70-73
17 Komputerowe wspomaganie projektowania filtra do odpylania materiałów w przemyśle rolno-spożywczym / Horyński Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2015, nr 126, s. 63-70
18 Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych systemów nadzoru instalacji elektrycznej we współczesnych budynkach / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 123-134 [MNiSW: 6]
19 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowqanego z inteligentnym budunkiem / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2586-2589 [MNiSW: 5]
20 Model do badania komunikacji w inteligentnym budynku w standardzie KNX / Horyński Marek // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 63-67 [MNiSW: 4]
21 Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiego / Horyński Marek, Styła Sebastian, Boguta Artur, Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 47-52 [MNiSW: 4]
22 Model energooszczędnej instalacji HDL-Bus Pro w Przychodni Lekarza Rodzinnego / Horyński Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2014, nr 6, s. 36-39 [MNiSW: 4]
23 A model of an energy efficient building automation system / Horyński Marek, Pietrzyk Wiktor, Boguta Artur // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2012, nr 1, vol. 1, s. 41-45
24 Programowanie graficzne w sterowaniu inteligentną instalacja elektryczną / Horyński Marek // RYNEK ENERGII - 2011, nr 3, vol. 0, s. 109-115 [MNiSW: 10]
25 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych / Boguta Artur, Horyński Marek, Styła Sebastian, Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 7-10 [MNiSW: 4]
26 Sterowanie klimatem pomieszczeń w sytemie EIB / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 114-122 [MNiSW: 6]
27 Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego / Styła Sebastian, Boguta Artur, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Buczaj Marcin // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 143-148 [MNiSW: 4]
28 Systemy automatyki budynkowej w rewitalizacji przestrzeni wiejskiej / Horyński Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 4527-4534 [MNiSW: 10]
29 Współpraca komponentów inteligentnego budynków sterowaniu oświetleniem / Horyński Marek, Pietrzyk Wiktor // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 135-142 [MNiSW: 6]
30 Wykorzystanie instalacji magistralnej EIB/KNX do zarządzania energią w samochodach typu CAMPER / Horyński Marek, Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 809-814 [MNiSW: 4]
31 Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii we współczesnych budynkach / Horyński Marek // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 150-156 [MNiSW: 4]
32 Wykorzystanie serwerów wizualizacyjnych do zarządzania energią w inteligentnych budynkach / Horyński Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2367-2376 [MNiSW: 10]
33 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1613-1623 [MNiSW: 4]
34 Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku / Horyński Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2014, nr 12, vol. 90, s. 90-95 [MNiSW: 4]
35 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej / Horyński Marek, Majcher Jacek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 4535-4544 [MNiSW: 10]
36 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym / Horyński Marek, Majcher Jacek // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2377-2383 [MNiSW: 10]
37 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych / Horyński Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2015, nr 12, s. 84-87 [MNiSW: 5]
38 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach / Horyński Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 293-295 [MNiSW: 10]
39 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych / Horyński Marek // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2014, nr 1, vol. 16, s. 37-41 [MNiSW: 4]
40 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej / Horyński Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. R.92, s. 114-118 [MNiSW: 14]
41 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego / Horyński Marek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1815-1822
42 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem / Horyński Marek, Majcher Jacek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, nr 79, s. 181-188 [MNiSW: 4]

Monografie (2)

1 Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych / Horyński Marek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 147 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Laboratorium elektrycznych systemów inteligentnych / Horyński Marek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 345 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Referaty (15)

1 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks / Horyński Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 46-46
2 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings / Horyński Marek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 49-49
3 Automatyka budynkowa jako element układu bezpieczeństwa / Horyński Marek, Majcher Jacek // W: 20th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2016, Zakopane, Poland, 5-8.12.2016 : conference proceedings : [abstracts] - 2016, s. 167-167
4 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej / Horyński Marek // W: 19th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2015, Zakopane, Poland, 30.11-3.12.2015 : conference proceedings : [spis referatów] - 2015, s. 29-29
5 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 375-375
6 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energii / Horyński Marek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 168-168
7 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych / Horyński Marek // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 99-99
8 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development / Horyński Marek, Majcher Jacek // W: 14th International Conference on Science and Technology "Motorization and Energy in Agriculture" MOTROL 2016, 5-6 July 2016, Lublin, Poland: [program konferencji] - 2016, s. 6-6
9 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowanego z inteligentnym budynkiem / Horyński Marek // W: 19th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2015, Zakopane, Poland, 30.11-3.12.2015 : conference proceedings : [spis referatów] - 2015, s. 29-29
10 Przeciwdziałanie skutkom syndromu chorego budynku w inteligentnych systemach automatyki budynkowej / Horyński Marek // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 29-30
11 Wykorzystanie serwerów wizualizacyjnych do zarządzania energią w inteligentnych budynkach / Horyński Marek // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 327-327
12 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 78-78
13 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich / Horyński Marek, Majcher Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
14 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej / Horyński Marek, Majcher Jacek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 37-37
15 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym / Horyński Marek, Majcher Jacek // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 328-328

Rozdzialy(1)

1 Wykorzystanie inteligentnego systemu automatyki budynkowej FIBARO do adaptacji obiektów wyposażonych w tradycyjne intalacje elektryczne do standardów inteligentnego budownictwa / Horyński Marek, Jakowiecki K. // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 1, Elektrotechnika; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 130-136 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)