Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4275-2017
ORCID 0000-0003-2345-1042

dr inż. Anna Musz-Pomorska

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
Liczba publikacji: 40
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(26)

1 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX / Dul Katarzyna, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // INSTAL - 2015, nr 11, s. 36-39 [MNiSW: 7]
2 Analiza porównawcza związków organicznych migrujących z rur PEHD do wody / Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2017, nr 1, vol. 11, s. 221-229 [MNiSW: 9]
3 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Brodaczewska Agnieszka // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 2, z. 63, vol. 33, s. 179-189 [MNiSW: 9]
4 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // INSTAL - 2016, nr 1, s. 40-43 [MNiSW: 7]
5 Analysis of water losses in two selected water distribution systems / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Parafian Katarzyna, Wójcik Katarzyna // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 17 [MNiSW: 15]
6 Application of numerical modeling in quantitative assessment of BHT dispersion in PE-HD pipes / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 2, vol. 22, s. 219-229 [MNiSW: 15]
7 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 57-65 [MNiSW: 6]
8 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes / Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin, Kowalska Beata // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 5-16 [MNiSW: 15]
9 Clays of different plasticity as materials for landfill liners in rural systems of sustainable waste management / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Musz-Pomorska Anna // SUSTAINABILITY - 2018, nr 7, vol. 10, s. 1-16 [MNiSW: 20]
10 Computational fluid dynamics modeling of benzene propagation in water pipe / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 1, vol. 20, s. 99-108 [MNiSW: 6]
11 Computional fluid dynamics and water quality modelling / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 467-472 [MNiSW: 5]
12 Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna // JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT - 2013, nr 2, vol. 6, s. 1-8
13 Laboratory and numerical studies of water flow through selected fittings installed at copper pipelines / Pliżga Oktawia, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 873-884 [MNiSW: 15]
14 Materiały polimerowe w instalacjach wodociągowych i ich wpływ na jakość dostarczanej wody / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 73-75 [MNiSW: 6]
15 Modeling of benzene propagation through cracked compacted clay liner of municipal waste landfill / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Stępniewski Witold, Horn Rainer // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2017, nr 2, vol. 11, s. 453-459 [MNiSW: 9]
16 Modelling of butylated hydroxytoluene (BHT) transport in water in PE-HD pipe including chemical reaction of BHT oxidation / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 44, s. 1-8
17 Modelowanie numeryczne w ilościowej i jakościowej ocenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej / Gajuk Dorota, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 209-215 [MNiSW: 5]
18 Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Gajuk Dorota, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2012, nr 4-5, vol. 19, s. 471-481 [MNiSW: 7]
19 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 487-492 [MNiSW: 5]
20 Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne. / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna, Wąsowski Jacek // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2011, nr 2, s. 42-46 [MNiSW: 6]
21 Próba oceny wpływu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych na wybrane właściwości organoleptyczne wody / Kowalska Beata, Guz Łukasz, Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin // OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 1, vol. 38, s. 53-56 [MNiSW: 15]
22 Quantitative and qualitative numerical analysis of operational conditions of stormwater system / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek W. // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 12, vol. 20, s. 1397-1410 [MNiSW: 6]
23 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 380-385 [MNiSW: 6]
24 Wpływ materiałów rur polietylenowych na jakość wody / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 1, s. 2-6 [MNiSW: 11]
25 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chudzicki Jarosław, Miszta-Kruk Katarzyna, Musz-Pomorska Anna, Mierzwa A., Zygmuntowicz Anna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 6, s. 217-222 [MNiSW: 11]
26 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich / Kwietniewski Marian, Chudzicki Jarosław, Miszta-Kruk Katarzyna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna, Mierzwa A // INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA - 2012, nr 6, s. 78-80

Referaty (4)

1 Modelling of water flow through 90 degree elbow installed on pex-al-pex water supply pipeline / Zbiciak P., Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 51-52
2 Multivariate analysis and sanitary wastewater system decision making for rural settlement / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Matczak A. // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 34-35
3 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 99-112
4 Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014

Rozdzialy(10)

1 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX / Dul Katarzyna, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 259-279
2 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Poliehnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 281-289
3 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system / Musz-Pomorska Anna, Skoczylas C. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 150-164
4 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system / Musz-Pomorska Anna, Słyk A. // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 178-189 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Charakterystyka oporów miejscowych wybranych zaworów instalacyjnych zamontowanych na przewodach z różnych materiałów / Poręba Krystyna, Kowalczyk Weronika, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 359-368
6 Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej / Ścibior Adriana, Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 289-298 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
7 Modeling of water flow through 90 degree elbow installed on PEX-AL-PEX water supply pipeline / Widomski Marcin, Zbiciak P., Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechniika Lubelska, 2016, s. 221-229
8 Numerical modeling of water flow through straight globe valve / Janowska J., Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 41-49 [MNiSW: 10]
9 Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowej / Musz-Pomorska Anna, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol 2; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar, Pieczykolan Barbara, Barbusiński Krzysztof - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 345-354
10 Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol 2; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar, Pieczykolan Barbara, Barbusiński Krzysztof - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 317-326