Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6690-2017

dr inż. Piotr Blicharz

Katedra Marketingu
p.blicharz@pollub.pl
Liczba publikacji: 16
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego / Blicharz Piotr // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 3, s. 257-267 [MNiSW: 9]
2 Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
3 Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 201-212 [MNiSW: 6]
4 Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 209-217 [MNiSW: 9]
5 Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim / Blicharz Piotr, Jędruszak Anna // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 3 [MNiSW: 12]
6 Pozyskiwanie lojalności klientów przez sieci handlowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi / Blicharz Piotr // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 112-9 [MNiSW: 6]
7 Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni / Blicharz Piotr, Dziduch Agata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 233-244 [MNiSW: 6]
8 Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego / Blicharz Piotr // BAROMETR REGIONALNY - 2011, nr 1, vol. 23, s. 43-52 [MNiSW: 7]
9 Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 289-298 [MNiSW: 9]
10 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/2, vol. 786, s. 15-21 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego / Blicharz Piotr, Skowron Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 195 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(5)

1 Doskonalenie systemu zarządzania jakością obsługi na przykładzie firmy z branży elektronicznych papierosów / Blicharz Piotr // W: Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 96-103
2 Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranym przedsiębiorstwie usługowo - produkcyjnym / Blicharz Piotr // W: Logistyka i jakość. Aspekty teoretyczne i praktyczne; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 11-20
3 Ocena jakości świadczonych usług transportu publicznego w Lublinie / Blicharz Piotr // W: Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 25-34
4 Planowanie wdrożeń systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Blicharz Piotr // W: Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych; [Red:] Gąsiorowska Elżbieta , Burżacka Monika , Dzik Renata - Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie , 2016, s. 39-49
5 Przegląd wybranych metod badania jakości usług / Blicharz Piotr, Urbaś Dawid // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 51-62