Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-1245-2017

dr inż. Jacek Dziwulski

Katedra Marketingu
j.dziwulski@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(17)

1 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2016, nr 2, s. 38-51 [MNiSW: 6]
2 Human capital management in organization of the future / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2013, nr 8, s. 127-143 [MNiSW: 4]
3 The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2012, nr 7, s. 153-164 [MNiSW: 3]
4 Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA - 2013, nr 1, vol. 7, s. 115-126 [MNiSW: 5]
5 Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2013, nr 3, s. 177-202 [MNiSW: 4]
6 Modern marketing strategies and organisational management in the era of globalisation / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 1, s. 25-33
7 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2014, nr 1, s. 21-46 [MNiSW: 4]
8 Pomiar kapitału ludzkiego / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA - 2013, nr 1, vol. 7, s. 61-77 [MNiSW: 5]
9 Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2016, nr 11, s. 134-145 [MNiSW: 6]
10 Strategia organizacji jako najważniejszy element efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w instytucjach publicznych / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2016, nr 11, s. 37-49 [MNiSW: 6]
11 Strategie komunikacji rynkowej w dobie globalizacji i ery cyfrowej / Dziwulski Jacek // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 1, vol. 360, s. 16-24 [MNiSW: 12]
12 Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego / Dziwulski Jacek // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2016, nr 1, vol. 45, s. 186-194 [MNiSW: 10]
13 Usługa edukacyjna a strategia marketingowa publicznych szkół wyższych na wybranych przykładach / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2016, nr 2 [MNiSW: 6]
14 Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 283-293 [MNiSW: 6]
15 Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzniu organizacjami non profit / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 111-122 [MNiSW: 9]
16 Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 4, vol. 45, s. 49-58 [MNiSW: 9]
17 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2015, nr 3, s. 48-62 [MNiSW: 6]

Monografie (1)

1 Zarządzanie twórcze / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek.- Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Biznessu , 2015, 390 s.

Rozdzialy(15)

1 Human resource management in the organisation of the future / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Competitive and cooperative busines strategies for efficient outcomes in different markets-internal organisational drives; Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s. 9-21
2 Human resources management in the intelligent organization / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Management dilemmas in the information technology era; [Red:] Sołek Celina - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2012, s. 121-129
3 The impact of cultural behavior management organizations / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 180-199 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Influence of human capital management in organization to create competitive advantage / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY ; [Red:] Domańska-Szaruga Beata, Wereda Wioletta - Warszawa: Publishing Company EMKA, 2011, s. 239-250
5 Influence of intellectual capital in medical care institutions management on creating competitive advantage for example practice of family physician / Dziwulski Jacek // W: The role and tasks of family doctors in alleviating disparities in health and access to healthcare in Eastern Poland ; [Red:] Bojar Hubert - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2012, s. 87-111
6 Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki; [Red:] Cisek Marek, Korneć Radosław - Siedlce: Wydawctwo Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, 2016, s. 169-178
7 Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku; [Red:] Toruński Janusz, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016, s. 41-52
8 Modern management of the organization of the future in digital era / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Contemporary challenges in the process of management in organization of the future; [Red:] Domańska-Szaruga Beata, Wójcik-Augustyniak Marzena - Warszawa: Studio Emka, 2012, s. 74-92
9 The role of a manager in management of the future organization / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Contemporary challenges in the process of management in organization of the future; [Red:] Domańska-Szaruga Beata, Wójcik-Augustyniak Marzena - Warszawa: Studio Emka, 2012, s. 160-178
10 Wpływ kapitału intelektualnego na zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 117-136
11 Wykorzystanie istoty kapitału intelektualnego do zarządzania organizacjami publicznymi / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // W: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu; [Red:] Kożuch Barbara, Sułkowski Łukasz - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2016, s. 151-163
12 Wykorzystywanie kreatywności intelektualnej i kompetencji twórczych ludzi w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji przyszłości / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem; [Red:] Cisek Marek, Wąsowska Katarzyna - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015, s. 116-133
13 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej / Dziwulski Jacek // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej; [Red:] Harasim Wiesław - Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2012, s. 65-81
14 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu; [Red:] Kożuch Barbara, Sułkowski Łukasz - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2016, s. 164-176
15 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej / Dziwulski Jacek // W: Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce; [Red:] Sawicki Bogusław, Mazurek-Kusiak Anna K., Janicka Joanna - Lublin: 2012, s. 7-19