Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-8610-2018

Dr inż. Marcin Gąsior

Katedra Marketingu
Liczba publikacji: 38
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Atrakcyjność rynku sąsiada w opiniach środowisk biznesowych Polski i Ukrainy / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław, Gąsior Marcin // EKONOMISTA - 2015, vol. 3, s. 351-368 [MNiSW: 14]
2 Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych / Gąsior Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 3, vol. 356, s. 70-79 [MNiSW: 12]
3 Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy wykorzystaniu sieci Internet / Gąsior Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. T. 3, s. 137-147 [MNiSW: 7]
4 Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 41-52 [MNiSW: 5]
5 Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and employee / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY - 2014, nr 3, vol. 10, s. 530-539
6 Gap in trade companies’ perception of consumers’ purchasing Processes / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ - 2014, nr 4, vol. 10, s. 353-362
7 Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościowe / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE - 2012, nr 1, vol. 286, z. 19, s. 49-58 [MNiSW: 5]
8 Methods for imputation of missing values and their influence on the results of segmentation research / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2016, nr 54, vol. 4, s. 61-71 [MNiSW: 14]
9 Motywacja pracowników a satysfakcja klientów. Ujęcie empiryczne z perspektywy dwóch sektorów gospodarczych / Gąsior Marcin // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 61-74 [MNiSW: 9]
10 A multidimensional structure of shopping centre visit objectives - an european consumers' perspective / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2014, nr 10, vol. 1, s. 353-362
11 Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawierania transakcji w środowisku wirtualnym / Gąsior Marcin // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 213-223 [MNiSW: 9]
12 Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 11-22 [MNiSW: 9]
13 Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 19-27 [MNiSW: 9]
14 Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online - analiza zmian w latach 2013-2015 / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 875, s. 72-82 [MNiSW: 9]
15 Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologią / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 2011, nr 201, s. 80-89 [MNiSW: 6]
16 Segmentacja konsumentów wedługkryterium czynników ryzyka postrzeganych podczas transakcji zawieranych on-line / Gąsior Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 5, vol. 370, s. 140-148 [MNiSW: 12]
17 Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez internet - ujęcie segmentacyjne / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2013, nr 32, vol. 777, s. 159-170 [MNiSW: 6]
18 Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źeódeł informacji zakupowej / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2013, nr 10, vol. 59, s. 205-213 [MNiSW: 8]
19 Szanse i bariery współpracy gospodarczej przygranicznych regionów Polski i Ukrainy z perspektywy wybranych instytucji dialogu społecznego / Skowron Stanisław, Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2016, nr 43, vol. 2, s. 279-291 [MNiSW: 9]
20 Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ - 2014, nr 3, vol. 10, s. 233-250
21 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2015, nr 1, vol. XX, 22, s. 107-116 [MNiSW: 11]
22 Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2016, nr 53, vol. 3, s. 42-53 [MNiSW: 14]
23 Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa / Gąsior Marcin // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 365-373 [MNiSW: 6]
24 Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta / Gąsior Marcin // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 2, vol. 48, s. 289-300 [MNiSW: 9]
25 Wzorce korzystania z mediów społecznościowych a zaangażowanie młodych konsumentów w komunikację marketingową przedsiębiorstwa – analiza zmian w latach 2013-2015 / Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 459, s. 171-182 [MNiSW: 10]
26 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 73, vol. 661, s. 53-62 [MNiSW: 6]
27 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych / Bejm Artur, Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 120-128 [MNiSW: 7]
28 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 241-252 [MNiSW: 6]

Monografie (2)

1 Konsument i dystrybucja na rynku IT / Gąsior Marcin, Skowron Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 190 s.
2 Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin[Red:] Adamska Anna .- Warszawa: Difin SA , 2017, 238 s.

Referaty (2)

1 Gap in consumer processes’ perception among the trade companies / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // W: ICMS 2013 - International Conference on Marketing Studies September 7-8, 2013, Hong Kong, China - 2013, s. 1-11
2 Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // W: ICMS 2013 - International Conference on Marketing Studies September 7-8, 2013, Hong Kong, China - 2013, s. 1-11

Rozdzialy(6)

1 The impact of the different payment options on the medical services clients’ satisfaction building process / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin, Sak-Skowron Monika // W: International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014) [WOS]; Melville, USA: Amer Inst Physics, 2014, s. 918-925 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X ; nr 1635) [MNiSW: 10]
2 Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania ? / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin, Marciniak Radosław // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 27-36
3 Multidimensional structure of employee motivation - Clustering approach / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, Sak-Skowron Monika // W: International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014) [WOS]; Melville, USA: Amer Inst Physics, 2014, s. 748-754 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X ; nr 1635) [MNiSW: 10]
4 Praktyczne implikacje długości skali pomiarowej w segmentacji rynku bazujacej na analizie skupień / Gąsior Marcin // W: Metody badań marketingowych. Modelowanie, technologia, wizualizacja; [Red:] Grześkowiak Alicja, Mazurek-Łopacińska Krystyna, Sobocińska Magdalena, Stanimir Agnieszka - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, s. 168-178
5 Strukturalna ocena przyczyn zaangażowania młodego konsumenta w komunikację marketingową w mediach społecznościowych / Gąsior Marcin // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 89-102
6 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT / Gąsior Marcin // W: Marketing-aktualne problemy i kierunki ewolucji; [Red:] Gębarowski Marcin, Witek Lucyna, Zatwarnicka-Madura Beata - Rzeszów: Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 99-106