Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-6472-2013

dr hab. inż., prof. PL Magdalena Rzemieniak

Katedra Marketingu
m.rzemieniak@pollub.pl
Liczba publikacji: 64
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(38)

1 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 353, s. 44-53 [MNiSW: 7]
2 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych / Rzemieniak Magdalena, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 353-367 [MNiSW: 5]
3 Effectiveness of conventional and non-standard promotional measures on the computer games market / Rzemieniak Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz. 2, vol. 18, s. 241-248 [MNiSW: 14]
4 The effectiveness of online advertising of companies in Poland / Rzemieniak Magdalena, Iannuli Francesco // POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES - 2015, nr 2, vol. 12, s. 130-138 [MNiSW: 9]
5 Ethnographic methods – a case study of gaining knowledge about consumers / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 79-84
6 Identity Building in Creative Clusters / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2017, nr 109, s. 85-95 [MNiSW: 11]
7 The impact of post-reality on creative businesses / Rzemieniak Magdalena // JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES - 2018, nr 31, vol. 11, s. 59-67 [MNiSW: 13]
8 Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 152-167 [MNiSW: 9]
9 Komunikacja marketingowa w sytuacjach kryzysowych / Rzemieniak Magdalena // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 8254-8261
10 Marketing promotion of innovative activities – the example of the renewable energy resources sector (res) in the Lublin region / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2015, nr 14, vol. 63, s. 115-124 [MNiSW: 13]
11 Measuring the effectiveness of online advertising campaigns inthe aspect of e-entrepreneurship / Rzemieniak Magdalena // PROCEDIA COMPUTER SCIENCE - 2015, vol. 65, s. 980-987
12 Międzynarodowy wymiar marketingu sportowego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 9, s. 324-330 [MNiSW: 9]
13 Modele biznesowe w niestandardowych kanałach dystrybucji / Rzemieniak Magdalena // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4259-4265
14 Modele pomiaru efektywności kampanii reklamowych w internecie w dobie społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 565-571 [MNiSW: 6]
15 Modele zarządzania tożsamością organizacyjną / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 307-317 [MNiSW: 6]
16 New tendencies in consumer behaviour - a marketing perspective / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2018, nr 120, s. 163-169 [MNiSW: 11]
17 Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów – perspektywa marketingowa / Rzemieniak Magdalena // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2016, nr 43, vol. 2, s. 261-268 [MNiSW: 9]
18 Nowoczesne technologie mobilne jako determinanta ewolucji konsumpcji wśród cyfrowych tubylców / Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2018, nr 3, vol. 374, s. 302-310 [MNiSW: 12]
19 Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych / Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 6, s. 292-299 [MNiSW: 12]
20 Paradoksy w sytuacjach kryzysowych i tożsamości organizacji / Rzemieniak Magdalena // NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2016, nr 1, vol. 26, s. 125-131 [MNiSW: 10]
21 Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 183-192 [MNiSW: 9]
22 Proces budowania wizerunku miasta w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 10, s. 447-453 [MNiSW: 6]
23 Proces rebrandingu jako efekty współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ - 2011, nr 32, s. 369-390 [MNiSW: 7]
24 Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2012, nr 96, vol. 723, s. 469-479 [MNiSW: 6]
25 Skuteczność reklamy internetowej przedsiębiorstw transportowych w Polsce – wyniki badań / Rzemieniak Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 11, cz. 2, vol. 17, s. 393-406 [MNiSW: 14]
26 Social media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 650, s. 624-630 [MNiSW: 6]
27 Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach transportowych / Rzemieniak Magdalena // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9329-9337 [MNiSW: 10]
28 Tożsamość w sieciach organizacyjnych / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, vol. z. 90, s. 125-142 [MNiSW: 11]
29 Wartości niematerialne w koncepcji kapitału intelektualnego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 767-779 [MNiSW: 9]
30 Wizyty zagranicznych gości na Wydziale Zarządzania : Hiszpania, Kenia, Japonia / Słoniec Jolanta, Bis Jakub, Rzemieniak Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 30-30
31 Wpływ technik merchandisingowych na skrócenie czasu podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów / Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. 3, s. 192-202 [MNiSW: 7]
32 Wpływ zjawiska post-reality na zachowania konsumentów oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 470-476 [MNiSW: 9]
33 Współczesne aspekty sieci organizacyjnych - wprowadzenie / Rzemieniak Magdalena, Knop Lilla, Jelonek Dorota // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, vol. z. 90, s. 5-8 [MNiSW: 11]
34 Wybrane aspekty baz danych oraz danych osobowych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2012, nr 88, vol. 703, s. 782-790 [MNiSW: 6]
35 Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0 / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 40, vol. 113, s. 35-45 [MNiSW: 9]
36 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych / Kłosowski Grzegorz, Paździor Artur, Rzemieniak Magdalena // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 7, s. 44-50 [MNiSW: 13]
37 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 / Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 6, vol. 359, s. 152-161 [MNiSW: 12]
38 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina / Rzemieniak Magdalena, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 553-567 [MNiSW: 6]

Monografie (6)

1 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich / Rzemieniak Magdalena.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 207 s. [MNiSW: 20]
2 Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu / Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., Mickiewicz B., Rzemieniak Magdalena, Samul J., Sieradzka Katarzyna, Skawińska E., Wojewoda I. , Zalewski R.[Red:] Kowalska Maria.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, 155 s.
3 Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej / Rzemieniak Magdalena, Tokarz Ewa.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 114 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
4 Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych / Rzemieniak Magdalena, Kamińska Katarzyna.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 174 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
5 Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena[Red:] Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena.- Tarnobrzeg: Wydawnitwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2015, 173 s.
6 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 343 s.

Referaty (1)

1 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 53-54

Rozdzialy(19)

1 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce / Bojar Ewa, Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy : monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki; [Red:] Kucęba Robert, Jędrzejczyk Waldemar, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 253-274 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska , ISSN 0860-5017; nr 255)
2 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 439-443
3 Gender marketing - percepcja i zachowania uzależnione od płci / Rzemieniak Magdalena // W: Public relations - nie tlko Facebook; Rzeszów: Newsline, 2013, s. 143-154
4 Gender marketing as a new trend in consumer behaviour / Rzemieniak Magdalena // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 93-100
5 Internal public relations in the context of internal communication management / Rzemieniak Magdalena // W: Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej; [Red:] Pabian Arnold - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 60-79
6 Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy / Rzemieniak Magdalena // W: Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników; [Red:] Wawer Monika - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2011, s. 27-57
7 Marketing communication problems - a case study of agricultural exhibitions / Rzemieniak Magdalena // W: Management, organizations and society; [Red:] Daróczi Miklós, Robak Elżbieta, Vinogradov Sergey - Budapest: Agriform Publishing House, 2017, s. 135-142
8 Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznego / Rzemieniak Magdalena // W: Nauka transfer rozwój; Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, 2012, s. 167-178
9 Post-truth—a new trend in marketing management / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 191-194
10 The potential of higher education institutions in the context of implementing smart specialisations / Knop Lilla, Rzemieniak Magdalena // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 5615-5623 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
11 Problem złożoności niematerialnych wartości organizacji w kontekście szkoły zasobowej / Rzemieniak Magdalena // W: Granice zarządzania; [Red:] Romanowska Maria, Cygler Joanna - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2014, s. 209-218
12 Problemy zarządzania niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji : determinanty rozwoju współczesnych organizacji; [Red:] Pypłacz Paula, Dudek Dariusz - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 7-19
13 Proces innowacji a marketing lateralny w kontekście scenariusza "Rewolucji Agrarnej" na Lubelszczyźnie / Rzemieniak Magdalena // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 106-125
14 Programy lojanościowe a budowanie związków z klientami / Rzemieniak Magdalena // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 39-50
15 Public relatons wewnętrzne w kontekście rozwoju pracowników i organizacji / Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój potencjału społecznego w organizacji; [Red:] Wawer Monika - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012, s. 167-198
16 Sustainable CSR. The case of physically disabled employees / Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 149-154
17 Wiedza jako zasób niematerialny w przedsiebiorstwie inteligentnym / Rzemieniak Magdalena // W: Organizacja inteligentna - Perspektywa zasobów ludzkich; [Red:] Suszyński Cezary, Leśniak-Łepkowska Grażyna - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 55-68
18 Wizerunkowy aspekt shockvertisingu / Rzemieniak Magdalena // W: Public Relations - doświadczenia, badania, wątpliwoci; [Red:] Chmielewski Zbigniwe, Stasiuk-Krajewska Karina, Tworzydło Dariusz - Rzeszów: Newsline, 2011, s. 71-87
19 Wpływ technologii na rozwój komunikacji marketingowej / Rzemieniak Magdalena // W: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami; [Red:] Kucęba Robert, Kulej-Dudek Edyta, Pypłacz Paula, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 160-172