Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż., prof. PL Krystyna Marczewska-Boczkowska

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
k.boczkowska@pollub.pl
Liczba publikacji: 16
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych / Marczewska-Boczkowska Krystyna // OCHRONA PRZED KOROZJA - 2011, nr 1, vol. 54, s. 20-25 [MNiSW: 4]
2 Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodą / Marczewska-Boczkowska Krystyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2011, nr 6, vol. 90, s. 1207-1211 [MNiSW: 15]
3 A comparative study of electrochemical properties of metallic glasses and weld overlay coatings / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Kobayashi A. // VACUUM - 2013, vol. 88, s. 118-123 [MNiSW: 25]
4 Corrosion resistance of overlay coatings / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz, Kobayashi A. // ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE - 2011, vol. 8, s. 157-158
5 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry / Marczewska-Boczkowska Krystyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 500-505 [MNiSW: 15]
6 Mikrostruktura i odporność na korozję powłok na osnowie niklu natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 4, s. 3-10 [MNiSW: 4]
7 Mikrostruktura, odporność na zużycie i odporność na korozję powłok napawanyh stopami na osnowie niklu i kobaltu / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Zięba Emil // BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH - 2016, nr 5, s. 121-126 [MNiSW: 11]
8 Właściwości korozyjne powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 4, s. 11-17 [MNiSW: 4]
9 Wpływ wolframu na odporność powłok diamentopodobnych stosowanych w przemyśle chemicznym / Madej Monika , Marczewska-Boczkowska Krystyna, Ozimina Dariusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 500-505 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (1)

1 Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgiel / Kosmulski Marek, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Próchniak Tomasz, Saneluta Czesław, Bobryk Ewa, Kurzydłowski Krzysztof, Leboda Roman, Skubiszewska-Zięba Jadwiga, Szafran Mikołaj // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 3, s. 548-548 [MNiSW: 25]

Referaty (6)

1 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Kosmulski Marek // W: 24th Meeting of the European-Colloid-and-Interface-Society (ECIS), Prague, CZECH REPUBLIC, SEP 05-10, 2010 - Heidelberg, 2011, s. 165-171 [MNiSW: 10]
2 Cavitation erosion and electrochemical corrosion of Al-Si aluminium casting alloys / Szala Mirosław, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz, Dybowski Bartłomiej, Kiełbus Andrzej // W: 11th International Scientific Conference CORROSION 2014, 18 - 21 November 2014, Gliwice, Poland: [book of abstracts] - 2014, s. 137-137
3 Corrosion of copper in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates contaminated with water and chlorides / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Kosmulski Marek // W: 25th European Symposium on Applied Thermodynamics, June 24-27, 2011 Saint Petersburg, Russia - 2011
4 Friction and wear behavior of TiN/a-C:H:W coatings under dry sliding and lubrication conditions with an ionic liquid as a lubricant / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Madej Monika , Matuszewski Maciej, Ozimina Dariusz , Styp-Rekowski Michał // W: WTC 2013 - 5th World Tribology Congress, September 8-13, Torino, Italy - 2013
5 Impedance of steel electrode in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Kosmulski Marek // W: 85th Annual Symposium on Colloid and Surface Science, 9-22 czerwca 2011, Monteral, Kanada - 2011
6 Korozja stali w zawierających wodę i/lub chlorki tetrafluoroboranach dialkiloimidazoliowych / Marczewska-Boczkowska Krystyna // W: 54 Zjazd Naukowy PTCH i SITPCH, 18-22 września 2011, Lublin - 2011, s. 232-232