Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 211 [MNiSW: 6]
2 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 219, s. 117-134 [MNiSW: 6]
3 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission / Fijałkowski Stefan // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 17, vol. 7, s. 23-34 [MNiSW: 5]
4 Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 219, s. 94-116 [MNiSW: 6]
5 An instrumented vehicle for offroad dynamics testing / Pytka Jarosław, Tarkowski Piotr, Fijałkowski Stefan, Budzyński Piotr, Dąbrowski Jarosław, Kupicz Włodzimierz , Pytka Paweł // JOURNAL OF TERRAMECHANICS - 2011, nr 5, vol. 48, s. 384-395 [MNiSW: 15]
6 Wpływ zmiany geometrii kolektora wylotu spalin na działanie turbinowego silnika śmigłowca / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2012, nr 219, s. 135-151

Projekty wynalazcze (8)

1 Główne podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca / Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1665-1665 [MNiSW: 25]
2 Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 2 (967), s. 9-10 [MNiSW: 2]
3 Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218063 (21) 388471] / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2581-2581 [MNiSW: 25]
4 Sposób i układ do sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowca / Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 9, s. 1929-1929 [MNiSW: 25]
5 Sposób i urządzenie blokujące podwozie, zwłaszcza śmigłowca / Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1665-1665 [MNiSW: 25]
6 Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 2 (967), s. 10-11 [MNiSW: 2]
7 Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca [patent nr 215929] / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 251-251 [MNiSW: 25]
8 Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218061 (21) 404680] / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2581-2581 [MNiSW: 25]